• Aristotelovo pojetí místa: Phys. IV 208a27-213a11 

   Císař, Karel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 5. 2006
   Aristotelovo zkoumání bytnosti místa z Fyziky IV 1-5 se stalo předmětem polemické diskuse již v textech jeho starověkých komentátorů. N arozdíl od jiných témat se navíc takřka žádný z nich nepokusil Aristotelovo pojetí ...
  • Evžen Oněgin v českých překladech 

   Rubáš, Stanislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 5. 2006
   The paper covers five complete Czech translations of Pushkin's Eugene Onegin by Václav Čeněk Bendl, Václav Alois Jung, Josef Hora, Olga Mašková and Milan Dvořák. Translation quality assessment is based on the question of ...
  • Vývojové tendence současné české poezie 

   Martínková Racková, Simona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 2. 2006
   Situaci české poezie po roce 1989 a jejích proměn se už dotkla řada studií, věnující se většinou literatuře devadesátých let ve změněném kulturně-společenském kontextu. Nejpodrobněji tak zatím učinili Balaštík 1998a, ...
  • Česká literatura ve Finsku (1993-2004) 

   Šroub, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 1. 2006
   Hlavním cílem mé diplomové práce bylo sestavit bibliografický seznam děl české literatury vydaných vobdobí 1993-2004, a především zpracovat přijetí této tvorby finskou kritikou. Během svého pobytu ve Finsku v období září ...
  • Sokol za protektorátu. Organizovaná rezistence ČOS 

   Uhlíř, Jan Boris (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 4. 2006
   Záměrem této disertační práce bylo postihnout sokolskou protinacistickou rezistenci jako celek. Výsledkem takto zaměřené heuristiky bylo ovšem brzké konstatování, že za současného stavu výzkumu protektorátní problematiky ...
  • Královská rada Jiřího z Poděbrad 

   Preisler, Hynek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 8. 2. 2006
   Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, Ústav českých dějin Královská rada Jiřího z Poděbrad Vedoucím diplomové práce je Doc. PhDr. Lenka Bobková, CSc. Autorem je Hynek Preisler, historie, české středověké dějiny, 2006 1 ...
  • Osobnost a tvorba Gejzy Vámoše v historicko-společenském a jazykovědném kontextu 

   Rudenková, Sabina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 1. 2006
   My thesis decribes the historical and politi cal situation in Czechoslovakia between 1918 and 1956, as illustrated in a life story of first Jewish - Slovak author Gejza Vámoš. On a historical and linquistic background I ...
  • Jazyk a jazykové menšiny (kulturologická analýza jazykovej politiky ako súčasti širšej kultúrnej politiky) 

   Zlatá, Denisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 3. 2006
   The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does ...
  • Leksiko-semantičeskaja kategorija věžestvo/viežlyvumas v russkom folklore (bylinach) i drevnej litovskoj nis'mennosti 

   Lemeškin, Ilja (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 4. 2006
  • Simultánní tlumočení s listem se zaměřením na subjektivitu a list jako hlavní proměnné 

   Jánský, Dušan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
   This theoretical-empirical work is focused on the dependence between the variables "paper copy of the speech" and "subjectivity" in simultaneous interpreting. In the theoretical part of this thesis, the ...
  • Internetové specifikace RFC a aktuální stav jejich světového digitálního fondu 

   Novák, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 2. 2006
   Tématem práce jsou internetové specifikace RFC a posouzení aktuálního stavu jejich světového digitálního fondu. V jednotlivých kapitolách jsou popisovány a analyzovány důležité aspekty tvorby, zveřejňování a zpřístupňování ...
  • Vývoj pravoslavné církve v českých zemích od počátku 20. století do vyhlášení protektorátu Čechy a Morava 

   Bráza, Oldřich (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 1. 2006
   Předmětem mé diplomové práce je analýza zformování a vývoje pravoslavné církve na území Čech a Moravy od zahájení činnosti organizované skupiny pravoslavných věřících v Praze na počátku 20. století po zánik československé ...
  • Církevní textil období historismu 

   Janatová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 1. 2006
   Tématem této diplomové práce je projev historismu v oblasti liturgického textilu a to jak v období historických slohu druhé poloviny devatenáctého století, tak v pozdějším období století dvacátého. Tento časový přesah ...
  • Trénink pozornosti metodou EEG biofeedback u pacientů po poranění mozku 

   Gregorová, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 28. 6. 2006
   Celosvětové statistiky jsou pravidelně plněny varovnými čísly, která oznamují, kolik lidí každý rok podlehne následkům traumatu mozku. Díky zlepšující se lékařské péči se zvyšuje počet lidí, kteří přežívají i závažná ...
  • The accounting from the papyrus archive of Neferre and their specific terminology 

   Vymazalová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 2. 2006
   This doctoral thesis is intended as a basic study of the accounting documents from the papyrus archive of Neferre. Some parts of this work shall be used in the near future for the purposes of the publication of the papyrus ...
  • Kulturní dědictví Jávy 

   Steinbachová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 5. 2006
   Indonésie, největší souostroví světa, patří nesporně k těm zemím, které svou tradiční kulturou přitahují nejen cestovatele, ale také historiky, archeology a kulturní antropology. Na území zahrnujícím kolem sedmnácti tisíc ...
  • Informační politika Francie: historie a současný stav 

   Šebková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 5. 2006
   Tématem diplomové práce je zachycení hlavních etap vývoje francouzské informační politiky od 70. let 20. století do současnosti (počátek roku 2006). Cílem práce je chronologické zmapování její historie s dúrazem na analýzu ...
  • Knihovna jako vzdělávací centrum regionu 

   Rösslerová, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 2. 2006
   Diplomová práce se zabývá veřejnými knihovnami a jejich vzdělávací rolí v informační společnosti. Primárním cílem práce je analyzovat vzdělávací funkci veřejných knihoven a nastínit perspektivy jejich rozvoje v oblasti ...
  • Příspěvek výuky na vyšších zdravotnických školách k humanizaci poskytované péče v praxi 

   Pořádková, Miluše (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 12. 2006
   In the rigorous paper we point at the educational problems occurring in medical colleges in the sphere of a personal development of graduates of the field of study - general nurse; training and education of the nurses, ...
  • Podporované zaměstnávání a sociální podnikání. Perspektivy rozvoje v České republice ve srovnání se zahraničními zkušenostmi 

   Schwarzová, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 5. 2006
   Na počátku roku 2006 České republice působí 3 sociální firmy, několik set výrobních družstev invalidů a přibližně 40 poskytovatelů podporovaného zaměstnávání a příbuzných služeb. Poskytovatelé podporovaného zaměstnávání ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV