• Giallo: hybridita a dezorientace 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Přibil, Michael (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 2. 2. 2021
   Práce si klade za cíl vymezit a posléze analyzovat proud giallo, tj. skupinu celovečerních hraných filmů, které byly produkovány v Itálii od šedesátých let a dále v sedmdesátých letech. Zamýšlím kriticky zhodnotit dosavadní ...
  • Ruský nihilismus a jeho reflexe ve vybraných antinihilistických románech 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Krotil, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 11. 2. 2021
   Tato práce pojednává o fenoménu ruského nihilismu a o jeho reflexi ve vybraných antinihilistických románech. Práce se nejprve zabývá ruským nihilismem a objasňuje jeho vznik, vývoj a projevy. Dále pojednává o antinihilistickém ...
  • Příspěvek k poznání každodenního života domácnosti na Novém Městě pražském. Studna a jímka z Václavského náměstí čp. 837/II. 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Kubát, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 4. 2. 2021
   Práce přinese prezentaci, celkové zhodnocení a srovnání všech dat získaných exkavací studny a jímky odhalených výzkumem na Václavském náměstí čp. 837/II. Vznikne metodický rámec zpracování všech objektů na zkoumané ploše ...
  • Chaty z lokality Dolní Břežany, Za pivovarem, v kontextu halštatsko-laténského osídlení jižně od Prahy. 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Kartáková, Terezie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 4. 2. 2021
   Předmětem této bakalářské práce je pět, respektive šest polozemnic z halštatsko- laténského období z lokality Dolní Břežany - Za pivovarem. Těžištěm je katalog polozemnic s jejich detailním popisem a kapitola o kontextu ...
  • Využívání aktuálních didaktických metod ve vzdělávání zaměstnanců v organizacích 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Rauchová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 3. 2. 2021
   4 ABSTRAKT Cílem práce je analýza aplikace aktuálních didaktických metod vzdělávání zaměstnanců v organizacích. Hlavním východiskem práce pro teoretickou část je literatura zaměřující se na aktuální didaktické metody, pro ...
  • Specifické poruchy učení u dětí se sluchovým postižením 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Kotková, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 2. 2. 2021
   (česky): Bakalářská práce pojednává o specifických poruchách učení u dětí se sluchovým postižením, tedy neslyšících i nedoslýchavých. Cílem práce je popsat současný stav bádání v oblasti specifických poruch učení u sluchově ...
  • Postoje vedoucích pracovníků k supervizi v přímé péči 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Roušalová, Blanka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 9. 2. 2021
   Tato bakalářská práce pojednává o problematice supervize pracovníků v přímé péči v domovech pro seniory. Teoretická část slouží jako objasnění termínu supervize z hlediska historie, legislativního ukotvení a definice ...
  • Místní referendum v České republice 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Vnoučková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 12. 2. 2021
   Tématem této bakalářské práce je průběh a konání místního referenda v obcích v České republice. Hlavní důraz je kladen především na zákonnou úpravu místního referenda v České republice a samotný průběh hlasování. Praktická ...
  • Specifika současného knihovnictví Ruské federace: vybrané regiony 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Charvátová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 9. 2. 2021
   Bakalářská práce se týká současného knihovnictví Ruské federace. V úvodu stručně popisuje jeho historii, vývoj a legislativní rámec. Jsou charakterizovány tři národní knihovny Ruské federace, Ruská státní knihovna, Ruská ...
  • Participace druhé generace Vietnamců v České republice na vysokoškolském vzdělávání 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Van, Dominik (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 3. 2. 2021
   Bakalářská práce pojednává o účasti druhé generace Vietnamců na vysokoškolském vzdělávání a jejích širších souvislostech. Nejprve se zaměřuje na historii migrace Vietnamců do českých zemí, jejich etnickou identitou a ...
  • Sekularizace pražského dělnictva, Smíchov a jeho blízké okolí v druhé polovině 19. století 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Černý, Jan Karel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 5. 2. 2021
   (česky) Práce se věnuje sekularizaci pražského, zvláště pak smíchovského dělnictva v druhé polovině 19. století. Dělnictvo bývá obyčejně považováno za nejvíce sekularizovanou společenskou vrstvu a cílem této práce je tuto ...
  • Afterlife of digital user data: analysis of evolution of posthumous data policies on social media 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Fléglová, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 29. 1. 2021
   Tato diplomová práce se zaměřuje na téma správy uživatelských dat po smrti v rámci platforem sociálních sítí. Toto téma se v akademické literatuře téměř neobjevuje, proto si práce klade za cíl představit vývoj zásad ...
  • Komiksy a možnosti jejich využití ve vzdělávání dětí v knihovnách 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Cvačka, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 27. 1. 2021
   Tato diplomová práce se zabývá komiksy a možnostmi využití komiksů při vzdělávacích aktivitách knihoven. V úvodní části je blíže popisována související terminologie a charakteristika komiksu. Nastíněn je i jeho historický ...
  • Tlumočení policejních výslechů v České republice 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Křikavová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 1. 2. 2021
   Tato teoreticko-empirická práce se zabývá porovnáním teorie a praxe v rámci tlumočení pro policii. Práce má dva cíle: stanovit, nakolik jsou soudní tlumočníci v České republice obeznámeni s teoretickými principy a pravidly ...
  • Nakladatelství Omega na českém knižním trhu a jeho překladová produkce. 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Dudková, Anežka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 1. 2. 2021
   Nakladatelství Omega svou činnost zahájilo v roce 2013 vydáváním klasické literatury v zastaralých překladech, převážně takových, na která neplatí autorská práva. Diplomová práce analyzuje vývoj jeho činnosti zejména mezi ...
  • Americká grand strategy na počátku studené války, 1945-1953 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Křiklán, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 26. 1. 2021
   (česky): Studená válka je zásadní mezník světových dějin a obecných dějin lidstva. Vytvořil světový řád, který potvrdil západní hegemonii nad světem na několik desetiletí od pádu Sovětského svazu. Nicméně studená válka se ...
  • Účinky klinického programu využívajícího všímavosti na stres 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Chýle, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 25. 1. 2021
   Stres, zejména ten chronický, hraje zásadní roli v kvalitě lidského zdraví, práce, vztahů a života vůbec. V posledních letech se vědecký výzkum v takových oblastech jako lékařství, psychologie nebo neurovědy stále více ...
  • L'Europe et ses noirs : étude de cas sur la négrité à Prague et à Paris, et ses enjeux contemporains 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Bilembo Adja, Lourdes Peggy Armelle (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 26. 1. 2021
   Být černým Evropanem: případová studie role městského prostoru Prahy a Paříže a současných výzev Abstrakt V této diplomové práci je jedním z mých hlavních cílů uvést a analyzovat různé úrovně identifikace, které mohou ...
  • Nefarmakologické metody kognitivní remediace u pacientů se schizofrenním onemocněním - transkraniální stimulace stejnosměrným proudem (tDCS) a kognitivní trénink 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Hohinová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 25. 1. 2021
   Diplomová práce se zabývá problematikou neurokognitivních změn u schizofrenie a možností nefarmakologických intervencí. Shrnuje nejprve současné poznatky o schizofrenii, a to v souvislosti s interdisciplinárními přesahy ...
  • Language and Memory in Hegel's Conception of History 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Formanová, Josefina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 5. 2. 2021
   Tato práce si klade za cíl vyložit dva koncepty, které sehrávají nezanedbatelnou roli v Hegelově filosofii života a dějin: totiž jazyk a paměť. Práce má spíše kontemplativní povahu a je rozdělena do tří částí. V první části ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV