• The role of microRNA in physiology and pathology 

   Defence status: DEFENDED
   Janáková, Barbora (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 30. 9. 2021
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Mgr. Barbora Hanousková Školitel: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Název disertační práce: Úloha mikroRNA ve fyziologii a ...
  • Studium vlivu povrchově aktivních látek na parametry polymerních nanočástic 

   Defence status: DEFENDED
   Moravcová, Katarína (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 30. 9. 2021
   Univerzita Karlova v Prahe, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutickej technológie Školiteľ: PharmDr. Ondřej Holas, PhD. Poslucháč: Katarína Kostíková Názov diplomovej práce: Štúdium vplyvu povrchovo ...
  • Příprava polymerních fluorescenčních nanočástic 

   Defence status: DEFENDED
   Širajová, Daniela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 30. 9. 2021
   Univerzita Karlova v Prahe, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutickej technológie Školiteľ: PharmDr. Ondřej Holas, PhD. Poslucháč: Daniela Širajová Názov diplomovej práce: Príprava polymérnych fluorescenčných ...
  • Hodnocení energetické bilance u spontánně dýchajících polytraumatizovaných pacientů na nutriční podpoře na JIP. 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínková, Valerie (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 29. 9. 2021
   Tato práce se zabývá měřením energetického výdeje a oxidace nutričních substrátů kriticky nemocných pacientů po podané parenterální výživě a vyhodnocením vlivu podané nutriční podpory. Studie zahrnuje 8 spontánně dýchajících ...
  • Vliv evobrutinibu na rezistenci nádorových buněk k daunorubicinu způsobenou enzymy redukující karbonylové skupiny 

   Defence status: DEFENDED
   Zenkerová, Katharina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 29. 9. 2021
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Mgr. Katharina Zenkerová Školitel: Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. Název rigorózní práce: Vliv evobrutinibu na rezistenci ...
  • Modulácia expresie a aktivity vybraných detoxikačných enzýmov rastlín anthelmintikami 

   Defence status: DEFENDED
   Graňáková, Patrícia (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 29. 9. 2021
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických vied Kandidát: Patrícia Graňáková Školiteľ: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Konzultant: RNDr. Radka Podlipná, Ph.D. Názov diplomovej práce: ...
  • Fotodynamická inaktivace mikroorganismů (aza)ftalocyaninovými fotosensitizéry 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 01. 06. 2024
   Holmanová, Pavlína (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 29. 9. 2021
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové́ Katedra biochemických věd Autor: Bc. Pavlína Holmanová Školitel: RNDr. Miloslav Macháček, Ph.D. Konzultant: RNDr. Klára Konečná, Ph.D. Název diplomové ...
  • Syntéza a hodnocení inhibitorů vybraných enzymů jako potenciálních léčiv 

   Defence status: DEFENDED
   Vu, Quynh Anh (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 29. 9. 2021
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra organické a bioorganické chemie Řešitel práce: Bc. Quynh Anh Vu Vedoucí práce: doc. PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D. Název diplomové práce: Syntéza a ...
  • Vybrané faktory komplementového systému v diagnostice intraamniálního zánětu u pacientek s předčasným porodem spojeným s předčasným odtokem plodové vody 

   Defence status: DEFENDED
   Sejkorová, Ilona (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 29. 9. 2021
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Mgr. Ilona Sejkorová Vedoucí rigorózní práce: prof. RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D. Název rigorózní práce: Vybrané faktory ...
  • Asociace příjmu energie a parametrů energetického metabolismu těhotných a kojících žen 

   Defence status: DEFENDED
   Danielisová, Monika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 29. 9. 2021
   Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Student: Monika Danielisová Školitel: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Název: Asociace příjmu energie a parametrů energetického ...
  • Hledání účinných chelátorů kobaltu - 8-hydroxychinoliny 

   Defence status: DEFENDED
   Pelnářová, Karolína (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 24. 9. 2021
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Karolína Pelnářová Školitel: Prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. Konzultanti: Mgr. Václav Tvrdý, Mgr. Marcel Hrubša ...
  • Testovanie vplyvu novo nasyntetizovaných látok na viabilitu buniek in vitro 

   Defence status: DEFENDED
   Šebová, Dominika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 24. 9. 2021
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študentka: Dominika Šebová Školiteľ: PharmDr. Lucie Smutná, Ph.D. Názov diplomovej práce: Testovanie vplypu novo nasyntetizovaných ...
  • Porovnání interakce cyanidinu a cynidin-3-glukosidu s mědí a železem 

   Defence status: DEFENDED
   Gavurová, Lucie (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 24. 9. 2021
   Železo a měď jsou stopové prvky, které mají nezastupitelnou roli v lidském organismu. Měď je součástí velmi důležitých enzymů, např. superoxiddismutázy a ceruloplasminu. Je také důležitá pro správnou homeostázu železa. ...
  • Účinky vybraných látek in vitro na izolované aortě potkana 

   Defence status: DEFENDED
   Beránková, Anna (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 24. 9. 2021
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Student: Anna Beránková Školitel: PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. Název diplomové práce: Účinky vybraných látek in vitro na izolované ...
  • Interakce gilteritinibu s transportéry OCT1 a OCT2; vztah ke konvenční terapii akutní myeloidní leukémie. 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Kateřina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 24. 9. 2021
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmakologie a toxikologie Studentka: Kateřina Novotná Školitelka: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Název diplomové práce: Interakce gilteritinibu s ...
  • Studium vlivu množství přidaného chelatačního činidla na výsledek konjugace monoklonální protilátky 

   Defence status: DEFENDED
   Janečková, Adriana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 24. 9. 2021
   v českém jazyce Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Mgr. Adriana Janečková Školitel: Mgr. Pavel Bárta, Ph.D. Název rigorózní práce: Studium vlivu množství ...
  • Měření účinnosti nových inhibitorů acetylcholinesterasy pomocí Ellmanovy metody 

   Defence status: DEFENDED
   Mackurová, Michaela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 24. 9. 2021
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Vypracováno na: Univerzita obrany v Brně, Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové, Katedra toxikologie a vojenské ...
  • Novel bile acid derivatives as a promising therapeutic approach for liver and metabolic disorders 

   Defence status: DEFENDED
   Štefela, Alžbeta (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 23. 9. 2021
   V ČESKÉM JAZYCE Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Mgr. Alžbeta Štefela Školitel: Prof. PharmDr. Petr Pávek, PhD. Název disertační práce: Nové deriváty ...
  • Studium sypného a konsolidačního chování binárních směsí Celet a plniva pro přípravu vícevrstvých tablet 

   Defence status: DEFENDED
   Jarolímová, Žofie (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutické technologie Kandidát Mgr. Žofie Jarolímová Školitel Doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Název disertační práce Studium sypného a konsolidačního ...
  • Syntéza substituovaných arylguanidinů jako potenciálních léčiv XVI. 

   Defence status: DEFENDED
   Gyurkovicsová, Eszter (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra organickej a bioorganickej chémie Študentka: Eszter Gyurkovicsová Školiteľ: PharmDr. Karel Palát, CSc. Názov diplomovej práce: Syntéza substituovaných ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV