• Studium vlivu albendazolu v životním prostředí na antioxidační systém jetele lučního (Trifolium pratense) 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Navrátilová, Gabriela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Datum obhajoby: 20. 2. 2023
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bc. Mikešková Gabriela Školitel: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Název diplomové práce: Studium vlivu albendazolu v životním ...
  • Hodnocení spirometrických parametrů těhotných žen 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Kočvarová, Martina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Datum obhajoby: 22. 2. 2023
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Student: Martina Kočvarová Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Název diplomové práce: Hodnocení ...
  • Účinek thujonu a piperitonu na expresi biotransformačních enzymů v jaterních řezech. 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Štětková, Lenka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Datum obhajoby: 20. 2. 2023
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Lenka Štětková Školitel: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Název diplomové práce: Účinek thujonu a piperitonu na expresi ...
  • Vliv derivátů pyrazinu na obsah sekundárních metabolitů v in vitro kulturách rostlin - III. 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Blahnová, Kristýna (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Datum obhajoby: 8. 2. 2023
   Jednou z možností, jak zvýšit produkci sekundárních metabolitů v rostlinných kulturách pěstovaných in vitro, je metoda elicitace. V této diplomové práci byl testován vliv abiotického elicitoru z třídy derivátů pyrazinu ...
  • Složení tělních tekutin u žen v době gravidity 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Bardová, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Datum obhajoby: 22. 2. 2023
   Cílem této práce bylo změřit a vyhodnotit množství tělních tekutin těhotných žen v průběhu gravidity a jejich vztahy s dalšími sledovanými parametry. Metodou bioimpedanční spektroskopie za využití přístroje Body Composition ...
  • Formulace a charakterizace hydrogelů pro lokální léčbu muskuloskeletálních infekcí 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Drdová, Pavlína (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Datum obhajoby: 10. 1. 2023
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Autorka: Pavlína Drdová Název práce: Formulace a charakterizace hydrogelů pro lokální léčbu muskuloskeletálních infekcí Školitelka: ...
  • Formulace a charakterizace emulzí typu v/o pro lokální léčbu muskuloskeletálních infekcí 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Vedralová, Štěpánka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Datum obhajoby: 10. 1. 2023
   UNIVERZITA KARLOVA Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutické technologie Řešitelka práce: Štěpánka Vedralová Název diplomové práce: Formulace a charakterizace emulzí typu v/o pro lokální léčbu ...
  • Studium účinnosti originálních amfifilních (aza)ftalocyaninů nesoucí trvalý kladný náboj 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Rohlíčková, Monika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Datum obhajoby: 20. 2. 2023
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bc. Monika Steklá Školitel: RNDr. Miloslav Macháček, Ph.D. Název diplomové práce: Studium účinnosti originálních amfifilních ...
  • Syntéza a studium derivátů kyseliny hyaluronové modifikovaných na karboxylu 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Volfová, Gabriela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Datum obhajoby: 27. 1. 2023
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra organické a bioorganické chemie Autor: Gabriela Volfová äkolitelé: Mgr. Radovan Bu a, Ph.D. doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. Název práce: Syntéza a studium ...
  • Automatizovaná příprava anti-COVID magnetického imunosorbentu 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Celý dokument nebo jeho části jsou nepřístupné do 07. 09. 2023
   Křížová, Lucie (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Datum obhajoby: 22. 2. 2023
   Cílem diplomové práce je automatizace manuální přípravy anti-COVID-19 magnetického imunosorbentu. Teoretická část práce je zaměřena na rešeršní zpracování informací o viru SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19. Je zde ...
  • Biologická aktivita alkaloidů z Peganum harmala L. a jejich semisynteticky připravených derivátů II. 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Celý dokument nebo jeho části jsou nepřístupné do 26. 02. 2025
   Fejtková, Martina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Datum obhajoby: 8. 2. 2023
   Fejtková Martina: Biologická aktivita alkaloidů z Peganum harmala L. a jejich semisynteticky připravených derivátů II. Diplomová práce 2022. Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmakognozie ...
  • Studium vlivu hydrofilních nosičů na rozpustnost omezeně rozpustného léčiva. 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Veselá, Eliška (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Datum obhajoby: 10. 1. 2023
   Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Školitel: Doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Konzultant: Mgr. Jana Brokešová Posluchač: Eliška Veselá Název diplomové práce: ...
  • Amaryllidaceae alkaloidy jako inspirace pro přípravu selektivních inhibitorů butyrylcholinesterasy I 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Celý dokument nebo jeho části jsou nepřístupné do 10. 08. 2024
   Wisura, Matěj (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Datum obhajoby: 8. 2. 2023
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické botaniky Kandidát: Matěj Wisura Školitel: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. Název diplomové práce: Amaryllidaceae alkaloidy jako inspirace pro ...
  • Syntéza a studium subftalocyaninů axiálně modifikovaných amino adamantylem 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Danková, Eva (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Datum obhajoby: 2. 3. 2023
   Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát Eva Danková Školiteľ doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. Názov diplomovej práce Syntéza a ...
  • Studium exprese a toxicity derivátů katecholu v prsních nádorových buněčných liniích 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Vyoralová, Tereza (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Datum obhajoby: 13. 3. 2023
   Studium exprese a toxicity derivátů katecholu v prsních nádorových buněčných liniích, Tereza Vyoralová ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Tereza ...
  • Modulation of cholesterol and bile acid metabolism via soluble endoglin and pharmacotherapy 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Igreja e Sá, Ivone Cristina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Datum obhajoby: 7. 2. 2023
   Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Školicí pracoviště Katedra biologických a lékařských věd Doktorský studijní program Farmakologie a toxikologie Kandidátka / kandidát M.Sc. Ivone Cristina Igreja e ...
  • Možnosti ovlivnění exprese endoglinu u endotelových buněk 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Tripská, Katarína (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Datum obhajoby: 7. 2. 2023
   Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Doktorský študijný program: Farmakológia a toxikológia Kandidát: Mgr. Katarína Tripská Školiteľ: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, ...
  • Amaryllidaceae alkaloidy jako předlohové struktury pro vývoj nových potenciálních léčiv 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Knápková, Soňa (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Datum obhajoby: 8. 2. 2023
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakognozie Kandidát: Soňa Knápková Školitel: PharmDr. Daniela Hulcová, Ph.D. Název diplomové práce: Amaryllidaceae alkaloidy jako předlohové struktury ...
  • Izolace alkaloidů z Hippeastrum ferrari a jejich biologická aktivita 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Buchalová, Tereza (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Datum obhajoby: 8. 2. 2023
   Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky Kandidát: Tereza Buchalová Školitel: PharmDr. Daniela Hulcová, Ph.D. Název diplomové práce: Izolace alkaloidů z ...
  • Izolace alkaloidů druhu Geissospermum vellosii Allemão a studium jejich biologické aktivity VI. 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Váňová, Lucie (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2023)
   Datum obhajoby: 8. 2. 2023
   Lucie Váňová: Izolace alkaloidů druhu Geissospermum vellosii Allemão a studium jejich biologické aktivity VI. Diplomová práce, Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmakognozie a farmaceutické ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV