• Three Systems of Intial Teacher Traning. Czech, Norwegian and Spanish Teachers of English - Comparative Study 

   Kocourková, Helena (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 26. 1. 2006
   - I Abstract In the time ofunification oftertiary education in Europe, there are still significant di:fferences between countries in the initial teacher training. This paper draws attention to the situation in initial ...
  • Sportovní a rekreační možnosti v oblasti Kokořínska 

   Podařil, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 19. 4. 2006
   Cíl práce: Sportovní a rekreační možnosti v oblasti Kokořínska Sports and recreative possibilities in Kokořín area Seznámit se s problematikou cestovního ruchu, charakterizovat vymezený region, představit jeho sportovní a ...
  • Organizování a financování sportu v Uherském Hradišti 

   Mazurová, Renáta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 24. 4. 2006
   Název práce: Organizování a financování sportu v Uherském Hradišti Název v angličtině: Organization and financing of sport in Uherské Hradiště Cíl práce: Metody: Výsledky: Klíčová slova: Přinést ucelené informace a pohled ...
  • Výběr sportovních talentů v ledním hokeji a porovnání jejich výsledků v závislosti na sociálním zázemí 

   Soukup, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 24. 4. 2006
   Resumé Název práce: Výběr sportovních talentů v ledním hokeji a porovnání jejich výsledků v závislosti na sociálním zázemí. Cíle práce: Cílem této práce bylo získání a vyhodnocení informací o možnosti vlivu sociálního ...
  • Využití různých regeneračních prostředků během odstraňování únavy u hráčů ledního hokeje 

   Mariška, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 24. 4. 2006
   Název práce: Využití různých regeneračních prostředků během odstraňování únavy u hráčů ledního hokeje ."_ Using regenerations processes at ice-hockey players Cíle práce: Zjištění míry úspěšnosti zvolených regeneračních ...
  • Primární drogová prevence - stav drogové problematiky na základních školách v K.Varech. 

   Lepík, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 24. 4. 2006
   Název: Primární drogová prevence- stav drogové problematiky na základních školách v Karloyých Varech The primary drug prevention- the drug issue situation at elementary schools in Karloyy Vary Cíle práce: Cílem diplomové ...
  • Variabilita techniky trojskoku 

   Pařík, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 25. 4. 2006
   Práce se zabývá problematikou techniky trojskoku. Trojskok byl dříve úspěšnější disciplínou. Český rekord v trojskoku je 17, 53 m, jeho držitelem je Milan Mikuláš z roku 1988, dále se podařilo překonat sedmnáctimetrovou ...
  • Analýza tréninkových prostředků rozvoje speciální odrazové schopnosti skokana do dálky. 

   Priščáková, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 25. 4. 2006
   Název: Analýza tréninkových prostředků rozvoje speciální odrazové schopnosti skokana do dálky Cíle práce: Cílem této práce bylo posoudit tréninkové prostředky rozvoje speciální odrazové schopnosti skokana do dálky vrcholové ...
  • Evropská unie-možnosti výběru vysoké sportovní školy z pohledu středoevropana 

   Otta, Luboš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 25. 4. 2006
   Název práce: Evropská unie - možnosti výběru vysoké sportovní školy z pohledu středoevropana Cíle práce: Prezentovat a analyzovat možnosti výběru vysoké sportovní školy v Evropské unii, zjistit aktuální směr trendů v ...
  • Analýza sportovního výkonu v běhu na 100m mužů a žen 

   Lazarovová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 26. 4. 2006
   Název: Analýza sportovního výkonu v běhu na 100 m mužů a žen Jméno a příjmení: Jana Lazarovová Cíle práce: Cílem diplomové práce bylo analyzovat a porovnat strukturu sportovního výkonu v běhu na 100 m žen a mužů na M ČR v ...
  • Psychologické aspekty ovlivňující herní výkon mužů a žen ve volejbale 

   Tuček, Kamil (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 26. 4. 2006
   Název diplomové práce: Psychologické aspekty ovlivňující herní výkon mužů a žen ve volejbale Psychological aspects influencing the performance of men and women in volleyball Cíle práce: Prvním cílem této diplomové práce ...
  • Vliv vybraných herních činností na výsledek utkání ve vrcholovém volejbale 

   Foltýn, Karel (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 26. 4. 2006
   Název: Vliv vybraných herních činností na výsledek utkání ve vrcholovém volejbalu Cíl práce: Analýza podání a obranných kombinací proti prvnímu útoku soupeře u českých národních družstev na ME 2001 a ME 2005 z hlediska ...
  • Marketingová koncepce České florbalové unie 

   Veselý, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 27. 4. 2006
   Název: Marketingová koncepce České florbalové unie Marketing conception ofthe Czech floorball union Cíle práce: Analyzovat současnou marketingovou koncepci ČFBU a na základě výsledků analýz navrhnout novou marketingovou ...
  • Pohybové vzory bruslení a odrazových cvičení v treninku ledního hokeje 

   Minář, Leoš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 27. 4. 2006
   Pohybové vzory bruslení a odrazových cvičení v tréninku ledního hokeje. Cíle práce: Popis a srovnání kineziologického obsahu pohybového vzoru bruslení vpřed s kineziologickým obsahem napodobivých odrazových cvičení. Metoda: ...
  • Jak skáče světová rekordmanka ve skoku o tyči? 

   Palasová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 27. 4. 2006
   Souhrn Název Jak skáče světová rekordmanka ve skoku o tyči? Cíle práce: Cílem mé práce je popsat techniku skoku o tyči Jeleny Isinbajevové - při výkonu 465 cm z roku 2003 a při výkonu 501 cm z roku 2005 a pokusit se nalézt ...
  • Využití a ověření účinnosti internetu v marketingu profesionálních fotbalových klubů 

   Klozar, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 28. 4. 2006
   Název: Využití a ověření účinnosti internetu v marketingu profesionálních fotbalových klubů Název v angličtině: Application and testing of the effectiveness ofthe internet in the marketing area ofprofessional football clubs ...
  • Využití internetu v českém basketbalu 

   Kapitulčin, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 28. 4. 2006
   Název: Problematika využití internetu v českém basketbalu. Anglický název : Dilemma of taking advantage of internet in the czech basketball. Cíl práce: Analyzovat kvality prezentace ženského basketbalu na svazových a ...
  • Problematika internetového bankovnictví v České Republice 

   Haleš, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 28. 4. 2006
   v Problematika internetového bankovnictví v Ceské republice Questions of internet banking in tbe Czech Republic Cíl práce: Cílem práce je zmapovat problematiku internetového bankovnictví v České republice z hlediska ...
  • Vliv endogenního dýchání na dýchací systém dětí s astma bronchiale 

   Rendlová, Erika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 28. 4. 2006
   Název: Vliv endogenního dýchání na dýchací systém dětí s astma bronchiale Influence ofendogenous breathing for respiratory system children with bronchial asthma Cílem práce bylo ověřit vliv málo známé metody endogenního ...
  • Minulost a současnost výběru talentů na příkladu stoního tenisu 

   Dvořák, Zdeněk (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 2. 5. 2006
   Název Minulost a současnost výběru talentů na příkladu stolního tenisu Název v angličtině The past and the present of the choice of talents in tahle tennis Cíle práce: Popsat výběr sportovních talentů ve stolním tenise jak ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV