• Kinematická analýza pohybového systému u osob s abnormálním postavením kyčelního kloubu 

   Defence status: DEFENDED
   Zahradník, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 10. 3. 2021
   SOUHRN Femoroacetabulární impingement syndrom (FAI) je porucha kyčelního kloubu, ke kterému dochází nejčastěji následkem opakovaného přetěžování kloubu v kombinaci s neideální orientací artikulujících ploch, které tedy ...
  • Dobrovolnictví v rámci sportovní akce - Olympijské parky 2016-2018 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 8. 3. 2021
   Název: Dobrovolnictví v rámci sportovní akce - Olympijské parky 2016-2018 Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je na základě výzkumu vývoje spokojenosti spolupráce dobrovolníků s Českým olympijským výborem poskytnout ...
  • Dobrovolnictví jako alokace personálních zdrojů ve sportovních organizacích 

   Defence status: DEFENDED
   Pecinová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 4. 3. 2021
   Title: Volunteering as an allocation of human resources in sports organizations Objectives: The objective of the thesis is to recommend the most suitable Belbin roles for job positions in sports organizations based on ...
  • Genetické předpoklady rychlostní schopnosti u hráčů 1. a 2. nejvyšší české fotbalové ligy 

   Defence status: DEFENDED
   Thiel, Dan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 2. 3. 2021
   Název práce Genetické předpoklady rychlostní schopnosti u hráčů 1. a 2. nejvyšší české fotbalové ligy. Cíl práce Zjistit, zda se u fotbalistů, kteří dosáhli lepších výsledků ve vybraných motorických testech posuzujících ...
  • Analýza herního zatížení ve sportovních hrách na přikladu volejbalu 

   Defence status: DEFENDED
   Hank, Mikuláš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 26. 2. 2021
   Cílem této disertační práce bylo evaluovat a statisticky komparovat údaje distance pohybu a herního zatížení vzhledem k hráčským specializacím (postům) hráčů a vzhledem k výsledku rozeher. Analýza využila metodu 3D kinematické ...
  • Kvalita tělovýchovných a sportovních služeb v soukromých institucích specializujících se na předškolní vzdělávání v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Ruda, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 25. 2. 2021
   Název: Kvalita tělovýchovných a sportovních služeb v soukromých institucích specializujících se na předškolní vzdělávání v Praze Cíle: Hlavním cílem této disertační práce je navrhnout vhodný postup pro měření kvality ...
  • Analýza struktury sportovního výkonu v rychlostní kanoistice v mužských disciplínách K1 1000m a K1 500m 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, Stanislav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 17. 2. 2021
   Název práce: Analýza struktury sportovního výkonu v rychlostní kanoistice v mužských disciplínách K1 1000 a K1 500 metrů. Cíle práce: Hlavním cílem této rigorózní práce je zjistit, jaké vztahy mají kondiční faktory sportovního ...
  • Koordinační parametry lokomoce pletencem ramenním v různých fylogeneticky determinovaných variantách 

   Defence status: DEFENDED
   Ulmann, Dominik (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 28. 1. 2021
  • Vývoj olympijských výkonů ve snowboardingu v U-rampě 

   Defence status: DEFENDED
   Ježek, David (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 28. 1. 2021
   Název: Vývoj olympijských výkonů snowboardingu v U-rampě Cíle: Cílem diplomové práce je analýza výkonů snowboardistů v U-rampě a parametrů tratí v letech 1998 až 2018 na zimních olympijských hrách. Metody: Hlavní metodou ...
  • Model tréninkové přípravy mladých budoucích letců na flyboardu 

   Defence status: DEFENDED
   Civín, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 28. 1. 2021
   Název: Model tréninkové přípravy mladých budoucích letců na flyboardu Cíle: Cílem práce je na základě empirie nejúspěšnějších profesionálních letců na flyboardu vytvořit model tréninkové přípravy pro mladé budoucí letce. ...
  • Porovnání ročního tréninkového cyklu u vybraných českých elitních sprinterek 

   Defence status: DEFENDED
   Vostatková, Pavlína (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 28. 1. 2021
   Název diplomové práce: Porovnání ročního tréninkového cyklu u vybraných českých elitních sprinterek Zpracovala: Pavlína Vostatková Vedoucí diplomové práce: PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D. Cíle práce: Analýza ročního tréninkového ...
  • Komparace výsledků diagnostických metod anaerobních prahů ve veslování. 

   Defence status: DEFENDED
   Rédr, Andre (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 28. 1. 2021
   Název: Komparace výsledků metod diagnostiky anaerobních prahů ve veslování Cíl: Cílem práce je porovnat nejpoužívanější metody diagnostiky anaerobních prahů na veslařském trenažéru. Metody: Diplomová práce je kvantitativním ...
  • Porovnání funkcí sporttesterů určených pro řízení a kontrolu parametrů pohybu ve vodě 

   Defence status: DEFENDED
   Hájková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 27. 1. 2021
   Název: Porovnání funkcí sporttesterů určených pro řízení a kontrolu parametrů pohybu ve vodě Cíle: Porovnání a vyhodnocení jednotlivých funkcí vybraných sporttesterů v různých typech plaveckého tréninku. Metody: Výzkumný ...
  • Porovnání parametrů měření pohybu horních končetin na suchu a ve vodě 

   Defence status: DEFENDED
   Kružík, Josef (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 27. 1. 2021
   Název práce: Porovnání parametrů měření pohybu horních končetin na suchu a ve vodě. Cíl práce: Cílem práce je porovnat vybrané parametry plaveckého výkonu a techniky získaných v 25m bazénu, v bazénu s protiproudem (Flum) ...
  • Strategie a taktika v tenisové dvouhře 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Josef (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 27. 1. 2021
   Název práce: Strategie a taktika v tenisové dvouhře Cíle práce: Primárním cílem této práce je zjistit, co v různých oblastech tréninkového procesu mladí excelentní hráči tenisu vyžadují po trenérech proto, aby byl tréninkový ...
  • Psychomotorické hry jako prostředek rozvoje grafomotoriky u dětí předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Sochorová, Denisa (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 26. 1. 2021
   Název: Psychomotorické hry jako prostředek rozvoje grafomotoriky u dětí předškolního věku Cíle: Cílem práce je zhodnocení úrovně grafomotoriky v Mateřské škole u dětí předškolního věku a zhodnocení vlivu psychomotorických ...
  • Subjektivní hodnocení doškolovacích akcí v oblasti inkluzivní TV pedagogy ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Šírerová, Karina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 26. 1. 2021
   Název: Subjektivní hodnocení doškolovacích akcí v oblasti inkluzivní TV pedagogy ZŠ Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce bylo zkoumat u pedagogických pracovníků pražských základních škol jejich subjektivní hodnocení ...
  • Inkluze žáka s cystickou fibrózou v tělesné výchově 

   Defence status: DEFENDED
   Kyndlová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 26. 1. 2021
   Název: Inkluze žáka s cystickou fibrózou v tělesné výchově Cíle: Cílem této práce bylo poukázat prostřednictvím kasuistiky na možnosti inkluze žáka s cystickou fibrózou do tělesné výchovy a současně zkoumat vliv aplikovaných ...
  • Hodnocení posturální stability a strategie u osob s obezitou. 

   Defence status: DEFENDED
   Ančincová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 26. 1. 2021
   Název práce: Hodnocení posturální stability a strategie u osob s obezitou Cíle práce: Hlavním cílem bylo vyhodnotit posturální stabilitu pomocí počítačové posturografie u osob s obezitou a posoudit, zda má tříměsíční ...
  • Posilování s vlastní vahou osob po s míšní lézí a hodnocení možnosti využití venkovních posilovacích zařízení v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 26. 1. 2021
   Název: Posilování s vlastní vahou osob po míšní lézi a možnosti využití venkovních posilovacích zařízení v Praze Cíle: Cílem této diplomové práce bylo sestavení metodické řady cviků s vlastní vahou vhodných pro osoby po ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV