• Minulost a současnost výběru talentů na příkladu stoního tenisu 

   Dvořák, Zdeněk (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 2. 5. 2006
   Název Minulost a současnost výběru talentů na příkladu stolního tenisu Název v angličtině The past and the present of the choice of talents in tahle tennis Cíle práce: Popsat výběr sportovních talentů ve stolním tenise jak ...
  • Muzikoterapie u dětí s dětskou mozkovou obrnou v předškolním věku 

   Kučerová, Věra (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 10. 5. 2006
   Název: Muzikoterapie u dětí s dětskou mozkovou obrnou v přeškolním věku Music therapy for preschool children with infantile cerebral palsy Cíle: Cílem této práce je vytvořit program skupinových muzikoterapeutických sezení ...
  • Vliv pohybové činnosti u poúrazových stavů páteře a míchy. 

   Nozarová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 9. 5. 2006
   Názcv: Vliv pohybové činnosti u poúrazových stavů páteře a míchy. The effect of the exercise activity up on the cases ofinjury of the vertebral column and the spinal cord. Cíl práce: Cíl práce je posoudit, do jaké míry lze ...
  • Posilování vozíčkářů. 

   Domanská, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 3. 5. 2006
   Název: Posilování vozíčkářů Strengthening ofwheelchair-bound people Cíl práce: Cílem této práce je zjistit, jaký význam má posilování pro vozíčkáře, zda přinese zlepšení v oblasti soběstačnosti a mobility, poskytnout souhrn ...
  • Využití metody Pilates u dětské mozkové obrny 

   Lieskovcová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 16. 5. 2006
   Název : Využití cvičební metody Pilates u dětské mozkové obrny. Using of the method Pilates by child cerebral palsy. Cíl práce: Na základě odborné literatury a praktických znalostí popsat tvorbu pohybového programu metody ...
  • Technika tenisového podání 

   Chalupa, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 4. 5. 2006
   Název práce: Technika tenisového podání Technics tennis service Cíle práce: Porovnání techniky podání současných vrcholových hráček a hráček mládežnických kategorií. Metoda: V práci je použita metoda pozorování. Pomocí ...
  • Cesty prevence "sociální smrti" u těžce popálených dětí 

   Šetelíková, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 9. 5. 2006
  • Vliv úhlového nastavení aker na aktivaci svalů horních končetin a trupu - dle metodiky R. Brunkow 

   Brožová, Alena (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 10. 5. 2006
   Title: The influence of acral settings on the activation of muscles in upper limbs and trunk, according to R. Brunkow's method. Aim: The aim of experimental study was to record the electric activity of particular ...
  • Skupinové cvičení pro ženy s postmenopauzální osteoporózou. 

   Levitová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 11. 5. 2006
   I j ABSTRAKT Název: Skupinové cvičení pro ženy s postmenopauzální osteoporózou Title of thesis: Group exercise for women with postmenopausal osteoporosis Cíl práce: Cílem diplomové práce bylo ověřit, zda skupinové cvičení ...
  • Ověřování programů rytmické gymnastiky v učebních osnovách TV ZŠ speciálních 

   Smolová, Gita (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 16. 5. 2006
   Název: Ověřování programů rytmické gymnastiky v učebních osnovách TV ZŠ speciálních Verification of rhythmic gymnastics' programmes in classes of psychical education at special eleiJlantary schools Cíle práce: Cílem ...
  • Návrh výukového programu lyžování dětí předškolního věku formou her. 

   Moravcová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 10. 5. 2006
   The concept of ski training program avail of right games for pre-school children. Aim: create a weekly program of ski instruction, a set of appropriate games and verification proposed program in practice. Method: case study ...
  • Profesionální souvislosti bolestí krční páteře - analýza rizikových faktorů. 

   Kašparová, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 11. 5. 2006
   Název: Profesionální souvislosti bolestí krční páteře - analýza rizikových faktorů The professionallinks ofcervical vertebrae pains- the analysis ofrisk factors Cíl práce: Cílem mé diplomové práce je zjistit při jakém ...
  • Syndrom vyhoření u pomáhajících profesí na oddělení geriatrie. 

   Nyklová, Věra (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 11. 5. 2006
   Název: Syndrom vyhoření u pomáhajících profesí na oddělení geriatrie. Syndrome burnout at the helping profession in the geriatrie ward Cíle práce: Cílem diplomové práce bylo zmapovat syndrom vyhoření u pomáhajících profesí ...
  • Kompenzační cvičení pro volejbal. 

   Michálková, Radka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 11. 5. 2006
  • Uplatnění sluchově postižených na trhu práce na území hlavního města Prahy 

   Križek, Ján (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 11. 5. 2006
   Název : Uplatnění sluchově postižených na trhu práce na území hlavního města Prahy The exercise of the aurally handicapped people on the labour market on the territory ofthe capital city ofPrague Cíle práce: Cílem diplomové ...
  • Podniková image a identita basketbalových klubů a jejich využití v obchodní činnosti 

   Pillár, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 20. 5. 2006
   Název práce: Podniková identita a image basketbalových klubů a jejich využití v obchodní činnosti. Title of work: Corporate image and identity of basketbal! clubs and their usage for business acitivity. Cíl práce: Seznárrůt ...
  • Kinematická analýza útočného úderu v badmintonu 

   Skočdopole, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 9. 5. 2006
   2. Abstrakt Název: Kinematická analýza útočného úderu v badmintonu Název v anglickém jazyce: Kinematic analysis ofoffensive stroke in badminton Již 15 let hraji badminton. Má snaha vždy směřovala kjednomu cíly. Být nejlepší. ...
  • Možnosti ovlivnění svalové dysbalance u dospělého jedince s mentálním postižením. 

   Kotas, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 10. 5. 2006
  • Astma bronchiale u dětí. 

   Kozáková, Alena (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 12. 5. 2006
  • Biomechanické charakteristiky protetických chodidel a jejich chování v průběhu stojné fáze chůze 

   Rudová, Vendula (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 9. 5. 2006
   Název Biomechanické charakteristiky protetických chodidel a jejich chování v průběhu stojné fáze chůze Název v anglickém jazyce Biomechanical characteristic ofprosthetic feet and their reactions during stance phase Cíle ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV