• Venezuela a Kuba: Komparace režimů a vzájemné vztahy 

   Kovanda, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Datum obhajoby: 20. 1. 2020
   Tato bakalářská práce se zabývá komparací současných politických režimů ve Venezuele a na Kubě a jejich vzájemnými vztahy. Specifická pozornost je pak v komparaci věnována několika zvoleným aspektům, které jsou pro charakter ...
  • Doněcká a Luhanská lidová republika: úspěšné budování státu? 

   Bojić, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Datum obhajoby: 20. 1. 2020
   Tato bakalářská práce se zabývá mezinárodně neuznanými entitami Doněcké a Luhanské lidové republiky. Cílem práce je na základě empirického měření atributů vnitřní a vnější suverenity analyzovat, zda entity svou existencí ...
  • Vliv migrační krize na Spolkovou republiku Německo v letech 2013-2016 

   Sobotka, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Datum obhajoby: 20. 1. 2020
   Bakalářská práce se zabývá dopadem migrační vlny v letech 2013-2016 na Spolkovou republiku Německo. V první kapitole budou vysvětleny základní pojmy související s migrací, následně budou krátce představeny jednotlivé ...
  • Druhá válka v Kongu: vojenské intervence regionálních států 

   Hořánek, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Datum obhajoby: 20. 1. 2020
  • Vliv nastavení a fungování inspekce sociálních služeb na zvyšování jejich kvality 

   Janáčková, Irena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Datum obhajoby: 20. 1. 2020
  • Vztahy Evropské unie a Ruska mezi lety 1994 - 2017 

   Leišová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Datum obhajoby: 20. 1. 2020
  • Politické směřování Bolívie za vlády Eva Moralese 

   Mochanová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Datum obhajoby: 20. 1. 2020
   Bakalářská práce se zabývá proměnou a směřováním politického systému Bolívie po nástupu prezidenta Eva Moralese a jím vedeného Hnutí za socialismus (Movimiento al Socialismo, MAS) k moci. Cílem práce je zanalyzovat jakým ...
  • Vztahy mezi rodiči žáků a pedagogickým sborem základní školy 

   Valečko, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Datum obhajoby: 20. 1. 2020
  • Operace Entebbe a její mediální reflexe v československých denících 

   Šmejkalová, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Datum obhajoby: 20. 1. 2020
   Bakalářská práce Operace Entebbe a její mediální obraz v československých denících se zabývá událostí z roku 1976, kdy bylo teroristy uneseno letadlo společnosti Air France linky Tel Aviv - Athény - Paříž do Ugandy, konkrétně ...
  • Vývoj antisystémové činnosti KSČ v parlamentu mezi lety 1925-1938 

   Deml, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Datum obhajoby: 20. 1. 2020
  • Mládežnické organizace politických stran v České republice 

   Slavíková, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Datum obhajoby: 23. 1. 2020
   Shrnutí Všechny mládežnické organizace, zahrnuté do výzkumu, vykazovaly tendence plnění stabilizační funkce pro politické strany. Navazují jako zprostředkovatel / linkage vztah s mateřskou stranou, a současně vztah k ...
  • Politická participace národnostních menšin v České republice 

   Větrovec, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Datum obhajoby: 23. 1. 2020
   Předkládaná diplomová práce se zabývá politickou participací národnostních menšin v České republice. Hlavním cílem práce je zjistit, jaké mají národnostní menšiny možnosti vstupu do politického procesu za účelem artikulace ...
  • Komparace hnutí ANO 2011 a strany Fidesz z hlediska programu a organizační struktury 

   Winklerová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Datum obhajoby: 23. 1. 2020
   Tato diplomová práce se zabývá komparací hnutí ANO 2011 a strany Fidesz s ohledem na jejich vznik, vývoj, organizační strukturu, program a ideologii, a roli lídra strany. Kromě představení různých organizačních typů stran ...
  • Algoritmizace sociálních sítí a její vliv na konzumaci online zpráv 

   Zítko, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Datum obhajoby: 23. 1. 2020
   Práce Algoritmizace sociálních sítí a její vliv na konzumaci online zpráv se zabývá tématem přechodu sociálních sítí od chronologického zobrazení veškerých příspěvků k automatizovanému zobrazení výběru nejrelevantnějších ...
  • American Ways of War and Strategic Culture: A Reflection in Domestic and Foreign Cinematography 

   Kondrótová, Katarína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Datum obhajoby: 23. 1. 2020
   Americké způsoby válčení a strategická kultura: reflexe v domácí a zahraniční kinematografii Katarína Kondrótová Abstrakt Tato práce se zabývá zobrazením americké strategické kultury ve filmech ze Spojených států amerických ...
  • Důsledky obchodní dohody NAFTA pro automobilový sektor v Severní Americe 

   Dobeš, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Datum obhajoby: 23. 1. 2020
   Tématem diplomové práce je obchodní dohoda North American Free Trade Agreement (NAFTA), podepsaná Spojenými státy americkými, Kanadou a Mexikem a její důsledky pro automobilový průmysl v Severní Americe mezi lety 1994, kdy ...
  • Motivating Factors for Radicalization in Balkan Muslim-Majority Countries 

   Vlk, Jonáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Datum obhajoby: 23. 1. 2020
   V posledních letech narůstá zájem akademické obce o studium náboženské radikalizace v balkánských zemích. Motivační faktory radikalizace však stále nejsou zcela prozkoumány. Rovněž chybí komplexní popis motivačních faktorů ...
  • Foreign Aid as a Variable in the Equation of the War in Yemen 

   Samadová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Datum obhajoby: 23. 1. 2020
   Tato diplomová práce analyzuje různé narativy konstruované třemi aktéry ve spojitosti s válkou v Jemenu. Tento text bude čerpat z konstruktivistické teorie s cílem zodpovědět otázku: jak různí aktéři konstruují válku v ...
  • Plíživá kampaň: funkce Rudého práva před volbami 1946 

   Liška, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Datum obhajoby: 23. 1. 2020
   Československu v roce 1946 byly prvními svobodnými volbami po válce i posledními před nástupem komunistické diktatury. Právě tyto volby přiřkly KSČ nejsilnější pozici, které později využila v roce 1948. Má práce se věnuje ...
  • Euroskepticismus českých politických stran 

   Ambrosová, Nikola (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Datum obhajoby: 23. 1. 2020
   Diplomová práce se zabývá analýzou stranických dokumentů čtyř českých euroskeptických politických stran. Cílem práce je zařadit vybrané politické strany na základě postojů politických subjektů k evropské integraci do ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV