• Otázka ľudskej identity a jej uchopenie v pravoslávnom a evanjelikálnom prístupe. 

   Defence status: DEFENDED
   Kočalka, Matúš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
   Tato bakalářská práce s názvem Otázka ľudskej identity a jej uchopenie v pravoslávnej a evanjelikálnej tradícii: pohľad Oliviera Clémenta a Stanleyho Grenza se zabývá tématem lidské identity a v kontextu křesťanské teologie, ...
  • Mystická skúsenosť u otca Sofronija a Dorothee Sölle: východiská, dôrazy, perspektívy 

   Defence status: DEFENDED
   Buknová, Gabriela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
   Anotácia Bakalárska práca s názvom Mystická skúsenosť u Otca Sofronija a Dorothee Sölle. Východiská, dôrazy, perspektívy má za cieľ v prvom rade predstaviť mystiku pravoslávneho mnícha a protestantskej teologičky. Po krátkom ...
  • Vývoj a nové trendy v péči o lidi s duševním onemocněním 

   Defence status: DEFENDED
   Vajdová, Martina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
   Development and new trends in the care for people with mental illness Abstract: The aim of my bachelor's thesis is to capture developments and new trends in the care for people with mental illnesses. In the introduction, ...
  • Převažující důvody umístění dítěte do ústavní výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Gaschová, Simona (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
  • Využití on-line prostoru v rámci specifické prevence v NZDM 

   Defence status: DEFENDED
   Špačková, Veronika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
   Bachelor thesis "Use of Online Space Within Various Preventions in Low-Threshold Facilities for Children and Youth" is focused on a description of the facilities, where the social workers are using the network systems as ...
  • Psychohygiena sociálních pracovníků na příkladu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Eisenhammer, Vanda (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
  • Kontrolní činnost Úřadu práce České republiky v oblasti dávek hmotné nouze 

   Defence status: DEFENDED
   Nývlt, Filip (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
  • Využití biografie v individuálním plánování u klientů s demencí 

   Defence status: DEFENDED
   Elnerová, Daniela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
  • Etická dilemata v asertivní péči 

   Defence status: DEFENDED
   Spálenková, Michaela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   In my diploma thesis I focus on assertive care for people with mental illness, which is a comprehensive service in the field. The term "assertive care" refers to the ways in which professional care is provided, which is ...
  • Nebudeš dychtit: ozvuky desátého přikázání v Novém zákoně 

   Defence status: DEFENDED
   Belza, Marek (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   This paper named You Shall Not Covet: Reverberations of the Tenth Commandment in New Testament attempts to find, through the analysis of references and allusions to the Tenth Commandment in New Testament, whether and how ...
  • Jak se vytváří pospolitost 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Pavla (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   This diploma thesis aims to find out what the human solidarity means and how it is created in expression of mutual aid with support in Kropotkin's conception of mutual aid. The thesis acquaints a reader with Kropotkin and ...
  • Danz a Schröter: Současné koncepty evangelické christologie 

   Defence status: DEFENDED
   Kučera, Jiří (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   This dissertation presents current concepts of protestant Christology, primarily based on how contemporary German theologians Christian Danz and Jens Schröter formulate their Christological theses. The first two parts of ...
  • Hněv Boží: rétorika a teologie jednoho starozákonního motivu 

   Defence status: DEFENDED
   Teplá, Eva (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   Bachelor's thesis deals with demonstration, motives and rhetoric of God's anger in the Old Testament. It originates from OT's rhetoric and specific passages of the Bible that describe cause and consequence of God's anger. ...
  • Diakonická práce. Stručný nástin historie diakonie, České Diakonie a Diakonie Českobratrské církve evangelické. 

   Defence status: DEFENDED
   Dolanská, Jiřina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   Diakonie as one of the most important services combines helping the needy and spiritual support. This service was already established in the early church and it focused on both material and spiritual area. The diploma ...
  • Mezi Šeólem a Hádem: Proměny konceptu podsvětí mezi Hebrejskou biblí a Septuagintou 

   Defence status: DEFENDED
   Zeman, Ondřej (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   Předmětem této práce je vývoj konceptu podsvětí a jeho funkce v židovském pojetí, a to především jeden podstatný vývojový článek - přeznačení jeho pojmenování z "Šeól" na "Hádés" v helénistickém židovství. Jedním z cílů ...
  • Rozdíly v přístupech v pastoraci lidí s homosexuálními sklony mezi terapeuty Debra Hirsch, Mark A. Yarhous a jinými vybranými českými autory 

   Defence status: DEFENDED
   Krátká, Michaela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   Tato práce nese název Rozdíly v přístupech v pastoraci osob s homosexualitou mezi terapeuty Debrou Hirsch, Markem A. Yarhousem a jinými vybranými českými autory. Homosexualita je odvěký jev, který je v dnešní společnosti ...
  • Expresivní terapie jako prostředek zmírnění stresu u osob dlouhodobě pečujících o osobu blízkou 

   Defence status: DEFENDED
   Kohoutová, Irena (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   Bakalářská práce se zabývá problematikou stresu u pečujících osob, kteří se dlou- hodobě starají o svého rodinného příslušníka, a jeho možným zmírněním prostřed- nictvím prvků arteterapie. Teoretická část textu se opírá o ...
  • Specifika vývoje dětí s Downovým syndromem a terapeutické přístupy 

   Defence status: DEFENDED
   Všetečková, Daniela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   Tato Bakalářská práce s názvem Specifika vývoje dětí s Downovým syndromem a terapeutické přístupy se zabývá tématem Downova syndromu u dětí ve věku do 6 let, přičemž se zaměřuje na popis jejich vývoje, na možné vývojové ...
  • Participace v NZDM 

   Defence status: DEFENDED
   Baudišová, Tereza (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 6. 2021
   Bakalářská práce se zabývá participativním přístupem v sociální práci, konkrétně jeho aplikací v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež (dále NZDM). Teoretická část je věnována pojmu NZDM a kontaktní práci, antiopresivnímu ...
  • Teologie hry ve dvacátém století - Hugo Rahner a Jürgen Moltmann: slepá cesta? 

   Defence status: DEFENDED
   Lamser, Jan (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 6. 2021
   Tato disertační práce se věnuje otázce hry, resp. hraní ve všech jejích podobách z pohledu systematické teologie. Podrobně představuje dvě doposud nejucelenější teologie hry, prezentované v práci Hugo Rahnera Der Spielende ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV