• Potřeby žen, které nečekaně otěhotněly, aneb nečekané těhotenství jako sociální problém. 

   Defence status: DEFENDED
   Krumpová, Denisa (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 2. 2021
   Mgr. et Mgr. Denisa Krumpová Praha 2020 ETF UK Sociální práce Abstrakt Bakalářská práce ukazuje jaké jsou potřeby nečekaně těhotných žen a jaké problémy řeší. Teoretická část uvádí téma lidských potřeb, životních hodnot a ...
  • Využití terénní sociální služby tísňové péče 

   Defence status: DEFENDED
   Kalvodová, Jitka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 2. 2021
   Bakalářská práce s názvem Využití terénní sociální služby tísňové péče má za cíl zjistit, jak senioři, osoby se zdravotním postižením a osoby v přímém ohrožení jsou spokojeny s nabízenou službou tísňové péče, jakým způsobem ...
  • Reminiscence a lidová kultura v sociální práci 

   Defence status: DEFENDED
   Trávníčková, Alžběta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 2. 2021
  • Smysl života seniorů v období vysokého stáří 

   Defence status: DEFENDED
   Malá, Sára (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 2. 2021
   Bakalářská práce se zabývá smyslem života seniorů v období vysokého stáří a skládá se z teoretické a praktické části.Vteoretické části je nejprve vymezen pojem stáří, jeho periodizace a specifika jednotlivýchobdobí, změny ...
  • Subjektivní chudoba v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Martínková, Monika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 2. 2021
   Bakalářská práce pojednává o významu měření subjektivní chudoby pro sociální práci a sociální politiku a poukazuje na její souvislosti s kvalitou života jednotlivců a rodin. Práce usiluje, aby názorně vyplynuly přínosy ...
  • Bližní v Lukášových podobenstvích jako motivace pro výkon sociální práce s osobami s těžšími formami mentálního postižení 

   Defence status: DEFENDED
   Bačová, Libuše (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 2. 2021
   Předkládaná práce propojuje dva vědní obory: sociální práci a teologii. Shromažďuje poznatky z oblasti sociální práce s cílovou skupinou osob s mentálním postižením (se zaměřením na osoby s těžšími formami mentálního ...
  • Využívání digitálních technologií v sociálních službách v době pandemie COVID-19 

   Defence status: DEFENDED
   Bartoš, Ondřej (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   Cílem této bakalářská práce je zmapovat a popsat situaci v několika organizacích, které v roce 2020 poskytovaly sociální služby v době pandemie COVID-19 za pomocí digitálních komunikačních technologií, vyhodnotit dosavadní ...
  • Programy a služby pro mládež opouštějící ústavní výchovu na území Prahy a Středočeského kraje 

   Defence status: DEFENDED
   Vávrová, Dora (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   Bakalářská práce s názvem Programy a služby pro mládež opouštějící ústavní výchovu na území Prahy a Středočeského kraje si klade za cíl zjistit, jaké překážky brání sociálním službám a programům navazujícím na zařízení ...
  • Mýtus jako psychologický fenomén a jeho význam pro moderního člověka v pohledu C. G. Junga. 

   Defence status: DEFENDED
   Najbrt, Tomáš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 9. 2020
   UNIVERZITA KARLOVA EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Dizertační práce MÝTUS JAKO PSYCHOLOGICKÝ FENOMÉN A JEHO VÝZNAM PRO MODERNÍHO ČLOVĚKA Z POHLEDU C. G. JUNGA Tomáš Najbrt Katedra religionistiky Vedoucí práce: doc. PhDr. ...
  • Vidění moudrosti proroka Henocha. O funkci Podobenství Henochových. 

   Defence status: DEFENDED
   Cielontko, Dávid (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 24. 9. 2020
   The main aim of this dissertation is to understand the function of the text The Parables of Enoch (PE) in its ancient context. Despite the complicated and composite nature of this text, I have tried to explain the internal ...
  • Pastorace lidí s mentálním postižením. Příklad anthroposofického přístupu 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Petra (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 9. 2020
   Pastorace lidí s mentálním postižením je v českém prostředí poměrně novou disciplínou. Tato práce se tak zabývá tím, jak vypadá a probíhá pastorace lidí s mentálním postižením. Pastorace má východisko v evangeliu a snaží ...
  • Dobrovolnictví v dětském domově na Srí Lance 

   Defence status: DEFENDED
   Hálová, Alžběta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 9. 2020
   Tato bakalářská práce pojednává o problematice dobrovolnictví v dětském domově na Srí Lance, založené na vlastní dobrovolnické zkušenosti. Jejím cílem je představit principy fungování dobrovolnické spolupráce v dětském ...
  • Práce dětí z asijských komunit v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Šámalová, Iveta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 9. 2020
   Bakalářská práce "Práce dětí z asijských komunit v České republice" se na základě konkrétních příběhů zabývá situací dětí původem z Vietnamu a Číny, které po dokončení povinné školní docházky začaly v České republice ...
  • Sociální péče v Camphillské komunitě. Vlivy erodující sociální péči 

   Defence status: DEFENDED
   Vášová, Šárka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 9. 2020
   Bakalářská práce se zabývá camphillskými komunitami v okolí skotského Aberdeenu. Cílem je popsat jaké dopady mají negativní faktory formulovány teoretikem Robinem Jacksonem na sociální péči poskytovanou v konkrétní camphillské ...
  • Potenciál občanské pomoci lidem bez domova 

   Defence status: DEFENDED
   Ordošová, Barbora (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 9. 2020
   Tato bakalářská práce pojednává o občanských iniciativách a dobrovolnických skupinách lidí, kteří se nějakým způsobem věnují činnosti v oblasti pomoci osobám bez přístřeší. Cílem práce je vyzdvihnout solidaritu, altruismus ...
  • Rodičovství matek závislých na drogách 

   Defence status: DEFENDED
   Burgrová, Kristýna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 9. 2020
   Tato bakalářská práce s názvem Rodičovství matek závislých na drogách je zaměřena na objasnění vztahu mezi závislou matkou a jejím dítětem. Vysvětluje podstatu rodičovství jako takového, problematiku a specifika drogové ...
  • Environmentální žal jako pastorační problém 

   Defence status: DEFENDED
   Dlabová, Kateřina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   Diplomová práce "Environmentální žal jako pastorační téma" se zabývá specifickým smutkem, který je osobní reakcí člověka na změny, jaké přináší současná klimatická změna. Zabývá se jeho příčinami, projevy a popisuje jej ...
  • Faktory ovlivňující rozhodování rodiny o doprovázení umírajícího člověka v domácím prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Vomáčková, Petra (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou péče o umírající v domácím prostředí. Teoretická část, kterou tvoří tři kapitoly, pojednává o paliativní a hospicové péči se zaměřením na domácí hospicovou péči. Dále se věnuje ...
  • Literární vztah mezi Markovým a Tomášovým evangeliem 

   Defence status: DEFENDED
   Eder, Pavel (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   Diplomová práce s názvem Literární vztah mezi Markovým a Tomášovým evan- geliem chce poskytnout bližší pohled na vztah mezi kanonickým Evange- liem podle Marka a apokryfním Evangeliem podle Tomáše. První část práce nabízí ...
  • Spirituální poezie Rudolfa Juroleka 

   Defence status: DEFENDED
   Junová, Rut (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   Tato diplomová práce se zabývá spirituální poezií Rudolfa Juroleka z religionisticko-teologické perspektivy. Nejprve určuje kontext básníkovy poezii skrze ohraničení pojmu spirituální poezie a charakteristiku současné ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV