• Prvé storočie obnovenej Jednoty bratskej v Čechách (1862-1968). 

   Defence status: DEFENDED
   Vantová, Alena (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 29. 3. 2022
   Táto dizertačná práca nazvaná Prvé storočie obnovenej Jednoty bratskej (1862 - 1968) sa sú- stredí na otázku s akými problémami a ťažkosťami sa stretávala cirkev. Na českom území začala znovu pôsobiť v roku 1862, kedy ...
  • Vzájemná interpretace křesťanství a buddhismu z pohledu Paula Williamse a Thich Nhat Hanha 

   Defence status: DEFENDED
   Weinerová, Libuše (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 2. 2022
   Předkládaná bakalářská práce nese název "Vzájemná interpretace křesťanství a buddhismu v pohledu Paula Williamse a Thich Nhat Hanha". První část práce je zaměřena na stručné představení buddhismu. Jsou zde objasněny i ...
  • Mezinárodní evangelické sbory jako interkulturní prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Koumalová, Ivana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 2. 2022
   Diplomová práce s názvem Mezinárodní evangelické sbory jako interkulturní prostředí se věnuje mezinárodním evangelickým sborům, které se v dnešní době nachází v mnoha zemích na světě. Představuje jejich existenci, ...
  • Součinnost OSPODu prostřednictvím sociální práce při rozvodovém řízení s rodinou 

   Defence status: DEFENDED
   Šrédlová, Erika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 2. 2022
   Bakalářské práce, pod názvem Součinnost OSPODu prostřednictvím sociální práce v rozvodovém řízení s rodinou, se zaměřuje na poskytovanou odbornou pomoc v nepříznivé životní situaci, jakým rozvod rozhodně je, s cílem ...
  • Hnutí Haré Kršna a jeho denominalizace 

   Defence status: DEFENDED
   Hošková, Hana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 2. 2022
   Tato bakalářská práce si klade za cíl nastínit postupný vývoj hnutí Haré Kršna a zejména organizace Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny (ISKCON) z hlediska jejího vztahu k většinové společnosti. V textu se nejdříve ...
  • Reminiscence v pastoraci: využívání vzpomínek a vzpomínání v pastýřské péči o seniory 

   Defence status: DEFENDED
   Fojtů, Daniela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 25. 1. 2022
   Diplomová práce se zaměřuje na přítomnost a využívání vzpomínek a vzpomínání v pastýřské péči o seniory v prostředí Českobratrské církve evangelické. Práce si klade za cíl zjistit, jakými způsoby je reminiscence v pastýřské ...
  • Práce v dětském kolektivu - Aktivity podporující rozvoj vztahů v dětské skupině 

   Defence status: DEFENDED
   Mikešová, Michaela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 25. 1. 2022
   The topic of this bachelor thesis is a children's group, group relation-ships and their development with the help of physical activities, focusing on affective competencies. This thesis is about children's group limited ...
  • Názory pracovníků pedagogicko-psychologických poraden na individuální vzdělávání na 2. stupni ZŠ a jejich porovnání s příklady z praxe 

   Defence status: DEFENDED
   Humplová, Monika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 25. 1. 2022
   The bachelor thesis deals with individual education at the second level of primary school in the Czech Republic. The aim of the analysis is to compare the opinions of the staff of pedagogical-psychological counselling ...
  • Podpora rodinných pečujících (zkušenosti z kurzů Diakonie ČCE - Pečuj doma) 

   Defence status: DEFENDED
   Lengálová, Michaela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 25. 1. 2022
   Caring for a loved one is nothing new in our contemporary society. We deal with the topics of caring in the family, the motivation of such a decision, the positives or negatives of this choice. Why do more and more people ...
  • Reflexe pohanství u Minucia Felixe a jeho předchůdců. 

   Defence status: DEFENDED
   Říhová, Ladislava (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 12. 2021
   Hlavním tématem práce je analýza teologického obzoru méně známého křesťanského apologety Marka Minucia Felixe. Jeho jediné dochované dílo, dialog Octavius, představuje zcela ojedinělý typ argumentace ve prospěch křesťanského ...
  • Pareneze v listu Židům: záměr, funkce a teologické zakotvení parenetických pasáží 

   Defence status: DEFENDED
   Paluchník, Pavel (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 12. 2021
   Cílem této disertační práce je analyzovat parenetické pasáže listu a následně zodpovědět otázku, co je parenetickým záměrem epištoly. V práci se nejprve věnuji (kap. 1) definici raněkřesťanské pareneze a jejímu vztahu k ...
  • Otázka ľudskej identity a jej uchopenie v pravoslávnom a evanjelikálnom prístupe. 

   Defence status: DEFENDED
   Kočalka, Matúš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
   Tato bakalářská práce s názvem Otázka ľudskej identity a jej uchopenie v pravoslávnej a evanjelikálnej tradícii: pohľad Oliviera Clémenta a Stanleyho Grenza se zabývá tématem lidské identity a v kontextu křesťanské teologie, ...
  • Mystická skúsenosť u otca Sofronija a Dorothee Sölle: východiská, dôrazy, perspektívy 

   Defence status: DEFENDED
   Buknová, Gabriela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
   Anotácia Bakalárska práca s názvom Mystická skúsenosť u Otca Sofronija a Dorothee Sölle. Východiská, dôrazy, perspektívy má za cieľ v prvom rade predstaviť mystiku pravoslávneho mnícha a protestantskej teologičky. Po krátkom ...
  • Převažující důvody umístění dítěte do ústavní výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Gaschová, Simona (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
  • Využití biografie v individuálním plánování u klientů s demencí 

   Defence status: DEFENDED
   Elnerová, Daniela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
  • Vývoj a nové trendy v péči o lidi s duševním onemocněním 

   Defence status: DEFENDED
   Vajdová, Martina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
   Vývoj a nové trendy v péči o lidi s duševním onemocněním Anotace: Cílem mé bakalářské práce je zachytit vývoj a nové trendy v péči o lidi s duševním onemocněním. V úvodu se krátce věnuji pojmu duševní choroba a uvádím ...
  • Kontrolní činnost Úřadu práce České republiky v oblasti dávek hmotné nouze 

   Defence status: DEFENDED
   Nývlt, Filip (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
  • Využití on-line prostoru v rámci specifické prevence v NZDM 

   Defence status: DEFENDED
   Špačková, Veronika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
   Bakalářská práce "Využití on-line prostoru v rámci specifické prevence v NZDM" je věnovaná zařízením, ve kterých sociální pracovníci využívají ke své práci sociální sítě jako jeden z prostředků komunikace a práce s klienty. ...
  • Psychohygiena sociálních pracovníků na příkladu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Eisenhammer, Vanda (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
  • Etická dilemata v asertivní péči 

   Defence status: DEFENDED
   Spálenková, Michaela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Ve své diplomové práci se zaměřuji na asertivní péči o lidi s duševním onemocněním, která představuje komplexní službu v dané oblasti. Pojem "asertivní péče" představuje způsoby profesionálního pomáhání, pro něž je ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV