• Antimikrobiální, cytotoxické a antiproteinázové vlastnosti stříbra používaného pro léčbu chronických infikovaných ran 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlík, Vojtěch (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 21. 4. 2022
   Chronic wounds pose a socioeconomic problem and burden to patients worldwide. There are several causes of wound chronicity. One of the major issues of the non-healing state of a wound is its infection. Bacteria provoke a ...
  • Indikátory systémového zánětu při spontánním a instrumentálním porodu. Vliv na neonatální koncentrace zánětových markerů. 

   Defence status: DEFENDED
   Šibíková, Michaela (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 21. 4. 2022
   8 ABSTRACT The inflammatory process, associated with endothelium activation, is one of the possible mechanisms of the initiation of spontaneous delivery. The mode of delivery may affect the concentrations of inflammatory ...
  • Operační léčba zlomenin patní kosti. Optimalizace postavení sustentakulárního šroubu 

   Defence status: DEFENDED
   Pazour, Jan (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 24. 2. 2022
   Souhrn Předložená práce se zabývá problematikou operační léčby nitrokloubních zlomenin patní kosti. Osteosyntéza zlomenin patní kosti extenzivním laterálním přístupem je spojena s významným rizikem raných komplikací. Méně ...
  • Standardizace postupů v přednemocniční péči jako nástroj prevence poškození pacientů 

   Defence status: DEFENDED
   Peřan, David (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 22. 2. 2022
   Souhrn Tématem disertační práce je "Standardizace postupů v přednemocniční péči jako nástroj prevence poškození pacientů". Cílem práce je identifikace jednotlivých oblastí a postupů přednemocniční neodkladné péče vhodných ...
  • Novel treatment modalities for pelvic floor dysfunction 

   Defence status: DEFENDED
   Macková, Kateřina (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 18. 2. 2022
   Naším cílem bylo testování vybraných nových léčebných modalit pro dysfunkci pánevního dna a genitourinární syndrom menopauzy. Oba stavy jsou u žen běžné a negativně ovlivňují kvalitu jejich života. Současné možnosti léčby ...
  • Efektivita sledování spokojenosti pacientů - krajská studie 

   Defence status: DEFENDED
   Uhrecký, Tomáš (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 1. 2022
  • Vliv GLP-1 na jaterní metabolismus v experimentu 

   Defence status: DEFENDED
   Fontana, Josef (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 12. 2021
   1 Souhrn GLP-1 (glucagon-like peptide-1) je peptidový hormon řadící se do skupiny inkretinů, secernovaný postprandiálně z enteroendokrinních L-buněk. Byla publikována řada prací popisujících jeho účinky ve smyslu snížení ...
  • Role iNKT a NK buněk v patogenezi infekčních a autoimunitních onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Lucie (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 12. 2021
   iNTK buňky jsou thymus dependentní populace nekonvenčních T lymfocytů. Exprimují konstantní TCR řetězec Vα24Jα18 párovaný s omezeným spektrem β řetězců a rozpoznávají glykolipidové antigeny prezentované neklasickými MHC ...
  • Cognitive remediation using virtual reality in neuropsychiatric disorders 

   Defence status: DEFENDED
   Plechatá, Adéla (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 12. 2021
   Teoretická východiska: Tato práce zkoumá obecnou uplatnitelnost virtuální reality (VR) pro kognitivní remediaci u neuropsychiatrických pacientů. Hlavním cílem práce bylo vytvořit VR úlohy vhodné pro tento účel, posoudit ...
  • Circadian clock in the hippocampus 

   Defence status: DEFENDED
   Liška, Karolína (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 12. 2021
   Cirkadiánní systém se vyvinul jako mechanismus adaptace živých organismů na pravidelně se střídající podmínky na Zemi. Jedná se o systém vnitřních hodin, který je u savců řízen centrálním oscilátorem v suprachiasmatických ...
  • Management zubní ordinace 

   Defence status: DEFENDED
   Koudelková, Dana (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 12. 2021
  • Možnosti agregometrie při antiagregační prevenci mozkových iktů. Vztah mezi sníženou agregací a prevencí rizika CMP 

   Defence status: DEFENDED
   Chýlová, Miroslava (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 12. 2021
   1. ABSTRAKT Disertační práce nabízí přehled poznatků o krevních destičkách, principech agregace destiček, ovlivnění agregace antiagregačními a antikoagulačními léky, metodách měření agregace destiček a o aspirinové rezistenci. ...
  • Prevence orgánového postižení po mimonemocniční zástavě oběhu 

   Defence status: DEFENDED
   Karásek, Jiří (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 11. 2021
   Tato práce shrnuje formou 4 původních publikací výsledky autora týkající se mimonemocničních zástav oběhu. První prací je prospektivní observační studie porovnávající vliv mechanizované srdeční masáže v porovnání s manuální ...
  • Rizikové faktory vzniku karcinomů hlavy a krku 

   Defence status: DEFENDED
   Licková, Kateřina (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 11. 2021
   Rizikové faktory nádorů v oblasti hlavy a krku MUDr. Kateřina Licková, MBA V našem výzkumu jsme se zaměřili na výzkum rizikových faktorů nádorů v oblasti hlavy a krku (ZNHK). Cílem zkoumání bylo potvrdit vliv známých ...
  • Vliv včasné intenzifikované rehabilitace na klinický výsledek kriticky nemocných 

   Defence status: DEFENDED
   Waldauf, Petr (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 18. 11. 2021
   1 Exekutivní souhrn Hlavním cílem této práce bylo posoudit účinnost a bezpečnost inovativní fyzioterapeutické metody využívající moderních technologií - funkční elektrickou stimulací asistovanou bicyklovou ergometrii - u ...
  • Znalosti versus používaná technika odsávání dolních cest dýchacích u sester v intenzivní péči 

   Defence status: DEFENDED
   Dingová, Michaela (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 9. 2021
   Tématem práce "Znalosti versus používaná technika odsávání dolních cest dýchacích u sester v intenzivní péči" je porovnání znalostí sester s praktickými úkony při odsávání dolních cest dýchacích. Práce je za tímto účelem ...
  • Potřeba edukace u pacientů po amputaci DK 

   Defence status: DEFENDED
   Dalešická, Markéta (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   Bakalářská práce se zabývá potřebou edukace pacientů po amputaci dolní končetiny a skládá se ze dvou částí. V teoretické části jsou popsány nejčastější indikace k amputaci, typy amputace, výše amputace, nejčastější komplikace ...
  • Distanční výuka z pohledu studentů bakalářského oboru Všeobecná sestra 3. LF UK 

   Defence status: DEFENDED
   Blechová, Karolína (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
  • Převaz chirurgické rány - metodický materiál pro výuku ošetřovatelské péče na Klinice ortopedie v Ústřední vojenské nemocnici - Vojenské fakultní nemocnici Praha 

   Defence status: DEFENDED
   Žáková, Anna (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   Cílem bakalářské práce je popsat průběh převazů podle sester na Klinice ortopedie 1. LF UK a ÚVN. Dalšími jednotlivými cíli je zjistit, jak sestra odstraňuje Redonův drén, s jakou formou chirurgických nástrojů při převazu ...
  • Povědomí žen o onemocnění děložního čípku 

   Defence status: DEFENDED
   Brdková, Lucie (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV