• Operační léčba zlomenin patní kosti. Optimalizace postavení sustentakulárního šroubu 

   Defence status: DEFENDED
   Pazour, Jan (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 24. 2. 2022
   Souhrn Předložená práce se zabývá problematikou operační léčby nitrokloubních zlomenin patní kosti. Osteosyntéza zlomenin patní kosti extenzivním laterálním přístupem je spojena s významným rizikem raných komplikací. Méně ...
  • Standardizace postupů v přednemocniční péči jako nástroj prevence poškození pacientů 

   Defence status: DEFENDED
   Peřan, David (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 22. 2. 2022
   Souhrn Tématem disertační práce je "Standardizace postupů v přednemocniční péči jako nástroj prevence poškození pacientů". Cílem práce je identifikace jednotlivých oblastí a postupů přednemocniční neodkladné péče vhodných ...
  • Novel treatment modalities for pelvic floor dysfunction 

   Defence status: DEFENDED
   Macková, Kateřina (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 18. 2. 2022
   Naším cílem bylo testování vybraných nových léčebných modalit pro dysfunkci pánevního dna a genitourinární syndrom menopauzy. Oba stavy jsou u žen běžné a negativně ovlivňují kvalitu jejich života. Současné možnosti léčby ...
  • Efektivita sledování spokojenosti pacientů - krajská studie 

   Defence status: DEFENDED
   Uhrecký, Tomáš (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 1. 2022
  • Antimikrobiální, cytotoxické a antiproteinázové vlastnosti stříbra používaného pro léčbu chronických infikovaných ran 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlík, Vojtěch (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 21. 4. 2022
   Chronic wounds pose a socioeconomic problem and burden to patients worldwide. There are several causes of wound chronicity. One of the major issues of the non-healing state of a wound is its infection. Bacteria provoke a ...
  • Indikátory systémového zánětu při spontánním a instrumentálním porodu. Vliv na neonatální koncentrace zánětových markerů. 

   Defence status: DEFENDED
   Šibíková, Michaela (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 21. 4. 2022
   8 ABSTRACT The inflammatory process, associated with endothelium activation, is one of the possible mechanisms of the initiation of spontaneous delivery. The mode of delivery may affect the concentrations of inflammatory ...
  • Úloha PARs a dalších biomarkerů v diagnostice plicních a neurodegenerativních onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Brůžová, Magdalena (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 16. 6. 2022
   1 SUMMARY In recent years, biomarker research has been the subject of many studies that address the etiopathogenetic processes of various diseases. Finding a biomarker that reflects the pathological processes of the disease ...
  • Změny na magnetické rezonanci mozku u Alzheimerovy nemoci 

   Defence status: DEFENDED
   Šilhán, David (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 27. 6. 2022
   Changes in brain magnetic resonance imaging in Alzheimer's disease Introduction Brain MRI is important auxiliary examination method in the diagnosis of Alzheimer's disease (AD). Mediotemporal atrophy is typical for late-onset ...
  • Marketing a vliv reklamy na pacienta 

   Defence status: DEFENDED
   Přikrylová, Natálie (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 1. 2021
   Tato bakalářská práce je zaměřena na marketing z pohledu dentální hygieny. Orientuje se ze široka na samotný pojem marketingu a způsoby, jak se marketing snaží ovlivnit klienta a přesvědčit ho, že právě tento produkt či ...
  • Šetření znalostí pacientů s diabetes mellitus o péči o dutinu ústní 

   Defence status: DEFENDED
   Müllerová, Karolína (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 1. 2021
  • Porovnání schopnosti tlumení nárazů při chůzi v barefootové versus konvenční obuvi 

   Defence status: DEFENDED
   Zindulková, Lucie (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 9. 2021
   V této bakalářské práci jsme se zaměřili na zkoumání dopadových sil při chůzi v rozdílné obuvi. Doplněny byly i získané základní informace o krokovém cyklu. Cílem této práce bylo přispět k našim poznatkům o relativně novém ...
  • Analýza způsobů analgezie v přednemocniční neodkladné péči a tvorba návrhu na zvýšení kompetencí nelékařského zdravotnického personálu v podávání analgézie 

   Defence status: DEFENDED
   Hricová, Kristina (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 6. 2021
   Úvod: Zdravotnický záchranář (ZZ) v přednemocniční neodkladné péči nemůže na místě zásahu sám, bez konzultace s lékařem, indikovat podání analgetik. Z tohoto důvodu může docházet k časovým prodlevám, které prodlužují utrpení ...
  • Cognitive remediation using virtual reality in neuropsychiatric disorders 

   Defence status: DEFENDED
   Plechatá, Adéla (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 12. 2021
   Teoretická východiska: Tato práce zkoumá obecnou uplatnitelnost virtuální reality (VR) pro kognitivní remediaci u neuropsychiatrických pacientů. Hlavním cílem práce bylo vytvořit VR úlohy vhodné pro tento účel, posoudit ...
  • Dentální hygiena v azylových domech v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Weissová, Petra (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Souhrn Cíl: Zjistit stav orálního zdraví u obyvatelek AD pro matky s dětmi a vybavenost dentálními pomůckami pro domácí péči o dutinu ústní Úvod: Matky ocitající se se svými dětmi v AD jsou v nelehké životní a finanční ...
  • Možnosti zapojení členů rodiny umírajícího do ošetřovatelské péče na oddělení intenzivní péče 

   Defence status: DEFENDED
   Králová, Eliška (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 6. 2021
   v ČJ Diplomová práce se zaobírá možnostmi, které by zlepšily zapojení rodinných příslušníků umírajícího do ošetřovatelské péče na oddělení intenzivní péče. Cílem práce bylo pomocí teoretické části seznámit s problematikou ...
  • Smysluplnost neodkladné resuscitace 

   Defence status: DEFENDED
   Omelková, Lucie (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 6. 2021
   Hlavním cílem této práce je zmapovat problematiku kardiopulmonální resuscitace prováděné Zdravotnickou záchrannou službou (ZZS) Středočeského kraje. Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku úspěšnosti kardiopulmonální ...
  • Význam body awareness ve fyzioterapii 

   Defence status: DEFENDED
   Čalounová, Kateřina (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 9. 2021
   Cílem této bakalářské práce je poukázat na důležitost body awareness ve fyzioterapii. V teoretické části je vysvětleno, jakou roli hraje vědomí vlastního těla nejen ve fyzioterapii, jaké jsou jeho benefity z perspektivy ...
  • Pečetění fisur a jamek 

   Defence status: DEFENDED
   Skokňová, Kristína (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
  • Komplikace přerušení sedace u pacientů na umělé plicní ventilaci: retrospektivní observační kohortová studie 

   Defence status: DEFENDED
   Bandíková, Nikola (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 6. 2021
   Tato diplomová práce se zabývá strategií denního přerušení sedace, jakožto jednoho z přístupů minimalizování sedace na jednotkách intenzivní péče u pacientů na umělé plicní ventilaci. Teoretická část je věnována jejímu ...
  • Motorika a kognice v rámci rehabilitace pacientů po onemocnění Covid-19 

   Defence status: DEFENDED
   Kleisnerová, Eliška (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 9. 2021
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na motoriku a kognici v rámci rehabilitace pacientů po onemocnění covid-19. Cílem bylo zjistit výsledky rehabilitačního programu, který vznikl v rámci projektu na klinice rehabilitačního ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV