• Sources of error in interpretation of blood gas analysis: Current acid-base models of plasma 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Krbec, Martin (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 15. 6. 2023
   Sources of error in interpretation of blood gas analysis: Current acid-base models of plasma Abstract of Doctoral thesis Martin Krbec Introduction. Evaluation of acid-base status is an essential tool used by clinicians to ...
  • Vliv obohacené krevní plazmy na léčbu chronických ran 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Šíma, Petr (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 23. 2. 2023
   Stárnutí populace je spojené se zvýšením výskytu chronických onemocnění. Jedním z častých problémů jsou chronické kožní defekty, které neohrožují pacienta na životě, avšak významně zhoršují kvalitu jeho života. Cílem uvedené ...
  • New methods of classification and prognosis in paragangliomas and pheochromocytomas 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Guha, Anasuya (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 12. 1. 2023
   Feochromocytomy a paragangliomy jsou vzácné, většinou benigní neuroendokrinní nádory. Paragangliomy hlavy a krku (HNPGL) jsou extraadrenální protějšky feochromocytomů, které představují 3 % všech nádorů hlavy a krku. Mohou ...
  • Těžké komunitní pneumonie: charakteristika nemocných a spolehlivost skórovacích systémů 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Bartoš, Hynek (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 15. 3. 2023
   Úvod: Pneumonie představuje i ve 21. století závažný medicínský problém s vysokou morbiditou i mortalitou. Cílem klinické studie bylo popsat charakteristiky souboru nemocných s těžkou komunitní pneumonií a vyhodnotit ...
  • Vliv morfometrických změn šedé a bílé hmoty na funkční konektivitu mozku u schizofrenie 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Görnerová, Natálie (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 13. 3. 2023
   Více než století po vymezení konceptu schizofrenie (SZ) zůstává její etiologie, neuropatologie a patofyziologie do značné míry neobjasněná. Teoretická část práce přináší přehled současných znalostí o klasifikaci a ...
  • Functional crosstalk between human adipose tissue and lymphatic system 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Varaliová, Zuzana (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 30. 1. 2023
   SHRNUTÍ Tuková tkáň (TT) a lymfatický systém (LS) jsou orgány, které ovlivňují homeostázu a metabolismus celého těla. Ačkoli první důkazy o spojení mezi TT a LS byly podány již v 19. století, kdy byly v omentálním TT ...
  • The study of functional and pharmacological properties of glutamate receptors 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Kysilov, Bohdan (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 13. 3. 2023
   N-methyl-D-aspartátové receptory (NMDAR) jsou ionotropní glutamátové receptory, které se podílejí na regulaci téměř všech procesů v mozku. Proto i nepatrná porucha funkce NMDAR může vést k závažným patologickým důsledkům. ...
  • Upconverting nanoparticles as contrast agents for biomedicine 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Mrázek, Jiří (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 7. 2. 2023
   Upkonverzní nanočástice (UCNP) představují zajímavou třídu kontrastních látek pro biomedicínské aplikace díky své schopnosti převádět infračervené světlo do viditelné nebo dokonce UV oblasti spektra. Cílem této práce bylo ...
  • Netradiční způsoby podání farmak pro použití v anesteziologii a urgentní medicíně 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Kurzová, Alice (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 14. 3. 2023
   1 SOUHRN Úvod Práce je zaměřena na výzkum účinnosti a vedlejších účinků při zavedení možnosti netradičního, především nazálního podávání oxytocinu a remifentanilu. Nazální aplikace má výhodu neinvazivní aplikace i v situaci, ...
  • Funkce mitochondrií v kosterním svalu kriticky nemocných 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Urban, Tomáš (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 20. 4. 2023
   Aerobní fosforylace v mitochondriích je zásadním zdrojem ATP pro fungování vyšších organismů. Lze se domnívat, že u kriticky nemocných dochází ke změnám mitochondriálních funkcí, které jsou nejen průvodním jevem, ale i ...
  • Klinická anatomie tepen palce a prvního meziprstního prostoru 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Miletín, Jakub (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 14. 3. 2023
   Palec je pro bezchybnou funkci ruky zcela zásadní a ztráta struktury či funkce palce znamená takřka vždy částečnou nebo úplnou invalidizaci pacienta. Záchrana a rekonstrukce palce proto patří k předním tématům chirurgie ...
  • Epidemiologie, komorbidity a kvalita života u pacientů s psoriázou 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Hugo, Jan (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 15. 3. 2023
   Psoriáza je komplexní systémovou chorobu, řazenou mezi imunitně podmíněná zánětlivá onemocnění (IMID, Immune-Mediated Inflammatory Disease). Přestože sama o sobě neohrožuje život pacientů, mívá dramatický dopad na jejich ...
  • Impact of a hospital palliative care team on costs and quality of care of patients at the end of life. 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Křemenová, Zuzana (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 19. 5. 2023
   This dissertation thesis describes the end-of-life care in hospital setting and compare the dying phase with and without specialist palliative care support. The second part of the thesis focus on quality of care improvement ...
  • Paternal methamphetamine exposure - effect on the development of offspring 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Mihalčíková, Lýdia (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 18. 5. 2023
   Introduction: Drug addiction and its effect on the behavior and development of children has become a serious problem in our society. Methamphetamine (MA) is one of the most abused psychostimulants in the Czech Republic, ...
  • Výzkum účasti centrální ghrelinové signalizace v závislosti na metamfetaminu pomocí behaviorálních a molekulárních metod 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Lapka, Marek (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 6. 6. 2023
   v anglickém jazyce Interest in appetite-inducing peptide hormones, such as ghrelin, is gradually increasing. There is a growing number of publications dealing with the involvement of this orexigenic peptide in the mechanisms ...
  • Prognóza pacientů po úspěšné kardiopulmonální resuscitaci pro mimonemocniční zástavou oběhu v závislosti na místě přijetí do nemocnice 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Jánský, Pavel (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 19. 5. 2023
   Aim. This study aimed to analyze the influence of the hospital admitting department on adherence to the Guidelines of European Society of Cardiology for management of acute coronary syndromes in patients after out-of-hospital ...
  • Důvody rozpojování ventilačního okruhu a jejich četnost u pacientů na umělé plicní ventilaci 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Ševčíková, Klára (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 21. 6. 2023
   Diplomová práce se zabývá důvody rozpojování ventilačního okruhu a četností jednotlivýchpříčin. Je součástí širší a komplexnější studie,jejímž společným cílem je boj proti ventilátorové pneumonii (VAP). Teoretická část ...
  • Vliv fyzioterapie ve virtuální realitě na funkci mozku u roztroušené sklerózy mozkomíšní 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Raková, Michaela (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 16. 6. 2023
   Úvod Tato práce se zabývala zjišťováním změn v mozkové aktivitě na funkční magnetické rezonanci (fMRI) u jedinců s roztroušenou sklerózou, kteří podstoupili fyzioterapii ve virtuální realitě (VR). Právě mozek a jeho funkce, ...
  • Ošetřovatelská péče o pacienta s implantovanou mechanickou srdeční podporou HeartMate 3 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Hintenausová, Klára (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 28. 6. 2023
   Bakalářská práce na téma "Ošetřovatelská péče o pacienta s implantovanou mechanickou srdeční podporou HeartMate 3" je složena ze dvou částí. Cílem této práce bylo představení péče o pacienta s implantovanou mechanickou ...
  • Ošetřovatelská péče o pediatrického pacienta v paliativní péči 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Vesecká, Lucie (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 27. 6. 2023

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV