• Stanovení genetické příčiny malého vzrůstu jako cesta k pochopení patofyziologických mechanismů ovlivňujících růst člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Plachý, Lukáš (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 9. 2021
   Stanovení genetické příčiny malého vzrůstu jako cesta k pochopení patofyziologických mechanismů ovlivňujících růst člověka Abstrakt Malý vzrůst patří mezi nejčastější poruchy, se kterými se dětský endokrinolog zabývá. ...
  • Optimalizace chirurgické léčby epilepsie v dětském věku 

   Defence status: DEFENDED
   Bělohlávková, Anežka (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
   Optimalizace chirurgické léčby epilepsie v dětském věku Abstrakt Epileptochirurgie je efektivní léčebnou metodou u pacientů s farmakorezistentní fokální epilepsií. Cílem práce bylo zmapovat současný stav chirurgické léčby ...
  • Aplikace MR spektroskopie v neurochirurgii 

   Defence status: DEFENDED
   Malucelli, Alberto (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
   Protonová MR spektroskopie je neinvazivní metoda měření in vivo koncentrací několika metabolitů. Cílem této práce bylo otestovat její použitelnost a spolehlivost v neurochirurgické praxi. V první části studie bylo ve skupině ...
  • Perineurální šíření pánevních nádorů: mechanismus a diagnostika 

   Defence status: DEFENDED
   Čapek, Štěpán (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
   Perineurální šíření pánevních nádorů mechanismus a diagnostika Abstrakt Nádorová onemocnění plexus lumbosacralis jsou relativně vzácná a v případech s minimálním nebo neurčitým nálezem na zobrazovacích metodách může být ...
  • Patogenetické mechanismy podmiňující vznik a rozvoj hemolyticko-uremického syndromu u dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Karnišová, Lucia (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 9. 2021
   Hemolyticko-uremický syndrom (HUS) vyvolaný Shiga-toxin produkujícími E. coli (STEC) je jednou z nejčastějších příčin akutního poškození ledvin v dětském věku. Terapie daného onemocnění je symptomatická a hlavní patofyziologické ...
  • Efekt bezlepkové diety na zbytkovou kapacitu β-buněk, imunitní funkci a střevní mikrobiom dětí s nově manifestovaným diabetem 1. typu 

   Defence status: DEFENDED
   Neuman, Vít (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 9. 2021
   Efekt bezlepkové diety na zbytkovou kapacitu β-buněk, imunitní funkci a střevní mikrobiom dětí s nově manifestovaným diabetem 1. typu Abstrakt Patofyziologické mechanismy ovlivňující vznik diabetu 1. typu (T1D) a rychlost ...
  • Imunoterapie nemalobuněčného karcinomu plic založená na vakcíně na bázi dendritických buněk pulsovaných imunogenními nádorovými buňkami 

   Defence status: DEFENDED
   Podzimková, Naďa (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
   Karcinom plic patří mezi jedno z nejčastějších nádorových onemocnění na světě, které navíc dlouhodobě vykazuje velmi špatnou prognózou a vysokou mortalitou. Imunoterapie založená na využití vlastního imunitního systému ...
  • Využití imunochemických metod v diagnostice nádorových a degenerativních onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Hanousková, Lenka (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
   Úvod: Imunochemické metody jsou důležitým pomocníkem klinických lékařů i odborníků v biomedicínském výzkumu. Předností imunochemických metod je jejich vysoká citlivost a přesnost. Cílem práce bylo využít imunochemických ...
  • T buněčná imunoterapie nádorových onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Táborská, Pavla (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
   T buněčná imunoterapie nádorových onemocnění Abstrakt Nádorová onemocnění se celosvětově řadí mezi nejčastější příčiny úmrtí. Pacienti v pozdních stádiích onemocnění v době diagnózy mají omezené možnosti úspěšné léčby. ...
  • Rizikové faktory vzniku a průběhu léčby zánětlivých střevních onemocnění u dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Lerchová, Tereza (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   Rizikové faktory vzniku a průběhu léčby zánětlivých střevních onemocnění u dětí Typická Crohnova choroba (CD), Crohnovská kolitida zasahující pouze tlusté střevo, atypická ulcerózní kolitida (UC) a typická UC s kontinuálně ...
  • Srovnání výsledků radikální radioterapie nádorů hlavy a krku léčených ozařovací technikou 3D konformní radioterapie a radioterapie s modulovanou intenzitou 

   Defence status: DEFENDED
   Jirkovská, Michaela (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 6. 2021
   Léčba lokálně pokročilých dlaždicobuněčných karcinomů hlavy a krku (HNSCC) vyžaduje multimodální přístup. Základním terapeutickým postupem u inoperabilních nádorů je kombinace radioterapie a chemoterapie, která přes svoji ...
  • Molecular mechanism of Cannabinoid receptor 1 regulation by SGIP1 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Michaela (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 6. 2021
   Molekulární mechanismus regulace signalizace kanabinoidního receptoru 1 proteinem SGIP1 Abstrakt Src homology 3-domain growth factor receptor-bound 2-like endophilin interacting protein 1 (SGIP1) byl identifikován jako ...
  • Klinické dopady ovlivnění okohybných svalů 

   Defence status: DEFENDED
   Vacková, Petra (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 6. 2021
   Okohybné svaly mají strukturu kosterní svaloviny s velmi jemnou inervací. Vedle zřejmé funkce pohybovat oční koulí pro zajištění binokulárního vidění mají nezastupitelnou roli na poli propriocepce, při udržování rovnováhy ...
  • Stranové rozdíly v morfologii mediálního epikondylu humeru v kontextu ulnární neuropatie lokte. 

   Defence status: DEFENDED
   Radvanská, Edita (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 6. 2021
   Ulnární neuropatie lokte (UNE) je druhý nejčastější úžinový syndrom horní končetiny. Literární zdroje uvádějící do souvislosti vliv kostní morfologie na vznik neuropatie n. ulnaris jsou nekonsistentní. Dle recentně publikované ...
  • Vliv barefoot bot na kineziologii nohy 

   Defence status: DEFENDED
   Vondrášková, Anna (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 6. 2021
   Diplomová práce se zabývá možným vlivem tzv. barefoot (či minimalistických) bot na kineziologické parametry chůze a případné změny ve stabilitě chůze a stoje. V teoretické části je stručně popsaná anatomie lidské nohy, ...
  • Posouzení faktorů ovlivňujících výkon chůze u pacientů s dětskou mozkovou obrnou 

   Defence status: DEFENDED
   Nejezchleba, Josef (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 6. 2021
   Práce posuzuje vliv poruchy centrálního řízení pohybu u pacientů s dětskou mozkovou obrnou (DMO) na schopnost chůze, což je jeden z nejvýznamnějších faktorů ovlivňující kvalitu života a schopnost sebeobsluhy. Teoretická ...
  • Změny parametrů stoje a chůze u pacientů po plastice předního zkříženého vazu 

   Defence status: DEFENDED
   Lukešová, Kateřina (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 6. 2021
   Tato diplomová práce se věnuje změnám vybraných parametrů stoje a chůze u pacientů s plastikou předního zkříženého vazu. V úvodu teoretické části je popsána anatomie a biomechanika kolenního kloubu. Následně se práce zabývá ...
  • Přesvědčení zdravotníků o nespecifické bolesti zad a jejich vliv na následování doporučených postupů při terapii. 

   Defence status: DEFENDED
   Ryšavá, Markéta (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 6. 2021
   Bibliografický záznam: RYŠAVÁ, Markéta. Přesvědčení zdravotníků o nespecifické bolesti zad a jejich vliv na následování doporučených postupů při terapii. Praha: Univerzita Karlova, 2. Lékařská fakulta, Klinika rehabilitace ...
  • Spokojenost seniorů v pobytovém zařízení sociálních služeb - v domově pro seniory 

   Defence status: DEFENDED
   Herčíková, Kateřina (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 6. 2021
   The bachelor's thesis "Satisfaction of seniors in a residential facility of social services - in a senior home" examined, compared and evaluated the satisfaction of seniors with care and life in a residential facility of ...
  • Kvalita života u pacientů s fibrilací síní 

   Defence status: DEFENDED
   Nejedlá, Svetlana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 6. 2021
   Cíl: Cílem práce Kvalita života u pacientů s fibrilaci síní bylo zjistit, do jaké míry onemocnění zasahuje do kvality života pacientů a jak je ovlivňována kvalita života v souvislosti s věkem, pohlavím a formou tohoto ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV