• Genetické vyšetření u pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Bonaventura, Jiří (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 25. 1. 2021
   Souhrn Úvod: Hypertrofická kardiomyopatie (HCM) je onemocnění charakterizované velkou fenotypovou i genotypovou variabilitou. Jedním z cílů péče o pacienty je časná diagnóza HCM a prevence kardiovaskulárních příhod včetně ...
  • Využití rotační tromboelastometrie (ROTEM) v perioperační medicíně a její porovnání se standardními koagulačními testy (PT, aPTT) 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Jonáš, Jakub (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 18. 3. 2021
   Assessment of the hemostasis is one of the basic components of patient care during the perioperative period. Coagulation tests, including prothrombin and activated partial thromboplastin time, fibrinogen concentration, and ...
  • Histopatologické prediktory závažnosti klinického průběhu a rozvoje chirurgických komplikací u dětí se zánětlivými střevními onemocněními 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Fabián, Ondřej (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 18. 3. 2021
   The aim of the presented thesis is to summarize a benefit and limitations of histopathological assessment of bioptic samples for diagnostics and prediction of complicated course of the disease in children with inflammatory ...
  • Predikce terapeutické odpovědi na neoadjuvantní léčbu u nádorů rekta 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Pazdírek, Filip (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 18. 3. 2021
   The treatment of locally advanced rectal cancer is multimodal. It includes neoadjuvant radiochemotherapy (NCHRT), which reduces the risk of local recurrence. However, this treatment is also accompanied by side effects. ...
  • Role metody PCR v diagnostice neuroinfekcí vyvolaných herpetickými viry 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Labská, Klára (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 25. 1. 2021
   disertační práce Role metody PCR v diagnostice neuroinfekcí vyvolaných herpetickými viry autor: MUDr. Klára Labská školitel: doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. Diagnostika neuroinfekcí prodělává v posledních letech příklon k ...
  • Problematika pánevního dna při bolestivém pohlavním styku 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Fikarová, Lucie (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 24. 5. 2021
   Tato rešeršní bakalářská práce se zabývá problematikou pánevního dna u bolestivého pohlavního styku. Na začátku teoretické části je popsána anatomie a kineziologie pánevního dna. Nastíněna je také fyziologie a patofyziologie ...
  • Využití kombinované terapie v léčbě bolestí krční a bederní páteře 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Zakucia, Klára (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 26. 5. 2021
   Bakalářská práce se věnuje efektu kombinované terapie (současné aplikace elektroterapie a terapeutického ultrazvuku) v léčbě vertebrogenního algickému syndromu v oblasti krční páteře a dolní části zad s významnou funkční ...
  • Přesvědčení zdravotníků o nespecifické bolesti zad a jejich vliv na následování doporučených postupů při terapii. 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Ryšavá, Markéta (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 9. 6. 2021
   Bibliografický záznam: RYŠAVÁ, Markéta. Přesvědčení zdravotníků o nespecifické bolesti zad a jejich vliv na následování doporučených postupů při terapii. Praha: Univerzita Karlova, 2. Lékařská fakulta, Klinika rehabilitace ...
  • Spokojenost seniorů v pobytovém zařízení sociálních služeb - v domově pro seniory 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Herčíková, Kateřina (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 2. 6. 2021
   The bachelor's thesis "Satisfaction of seniors in a residential facility of social services - in a senior home" examined, compared and evaluated the satisfaction of seniors with care and life in a residential facility of ...
  • Kvalita života u pacientů s fibrilací síní 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Nejedlá, Svetlana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 2. 6. 2021
   Cíl: Cílem práce Kvalita života u pacientů s fibrilaci síní bylo zjistit, do jaké míry onemocnění zasahuje do kvality života pacientů a jak je ovlivňována kvalita života v souvislosti s věkem, pohlavím a formou tohoto ...
  • Kvalita života pacientů s cystickou fibrózou 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Šebková, Iveta (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 2. 6. 2021
   Bachelor thesis "Quality of life in patients with cystic fibrosis" deals with difficulty about living with this diagnosis. The work is divided into theoretical and empirical part. The theoretical part describe disease ...
  • Kvalita života pacientů se srdečním selháním v produktivním věku 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Škaroupková, Petra (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 2. 6. 2021
   Heart failure (HF) constitutes a serious health and social problem. The number of patients with HF continues to increase and it concerns not only the elderly, but increasingly also young people in the working age. In the ...
  • Kvalita života pacientů s epilepsií 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Duchoň, Jan (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 2. 6. 2021
   Background: The bachelor's thesis deals with the subjective assessment of the quality of life in people with epilepsy by the screening questionnaire Patient Weighted Quality Of Life In Epilepsy Inventory (QOLIE-10-P) in ...
  • Význam Enzymelu v pooperačním ošetřování ran v horních cestách dýchacích 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Šimurdová, Marcela (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 2. 6. 2021
   Bakalářská práce Význam Enzymelu v pooperačním ošetřování ran v horních cestách dýchacích 1 Abstract Healing surgical wounds in upper respiratory tract is often difficult and painful due to constant presence of food ...
  • Informovanost matek o péči o předčasně narozené dítě 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Budková, Eliška (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 2. 6. 2021
   The bachelor's thesis "Mothers' awareness of premature newborn's care" is focused on evaluating the effectiveness of informing new mothers by medical staff. The essay consists of a theoretical and a practical part. In the ...
  • Bolest a popáleninové trauma v ošetřovatelství 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Navrátilová, Markéta (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 2. 6. 2021
   Background: The thesis follows up the comparison of fear of pain, pain intensity, emotional attachment, anxiety and depression in patients with after burn trauma and healthy individuals. Aim of thesis: The aim of the work ...
  • Vliv epilepsie na aktivity denního života dětí 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Konečná, Eliška (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 2. 6. 2021
   The bachelor's thesis on the topic "Influence of epilepsy on the activities of children's daily life" is focused on the daily activities of children with epilepsy. Epilepsy as a disease is a relatively common diagnosis, ...
  • Kvalita života pacientů po intenzívní péči 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Šitinová, Hana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 2. 6. 2021
   Cíl: Cílem bakalářské práce je posoudit změnu kvality života pacientů a jejich blízkých příbuzných po hospitalizaci na JIP a posoudit závislost této změny na věku pacientů, délce hospitalizace na JIP, délce umělé plicní ...
  • Klinické dopady ovlivnění okohybných svalů 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Vacková, Petra (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 11. 6. 2021
   Okohybné svaly mají strukturu kosterní svaloviny s velmi jemnou inervací. Vedle zřejmé funkce pohybovat oční koulí pro zajištění binokulárního vidění mají nezastupitelnou roli na poli propriocepce, při udržování rovnováhy ...
  • Stranové rozdíly v morfologii mediálního epikondylu humeru v kontextu ulnární neuropatie lokte. 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Radvanská, Edita (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 11. 6. 2021
   Ulnární neuropatie lokte (UNE) je druhý nejčastější úžinový syndrom horní končetiny. Literární zdroje uvádějící do souvislosti vliv kostní morfologie na vznik neuropatie n. ulnaris jsou nekonsistentní. Dle recentně publikované ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV