• Poruchy paměti a kognitivní koordinace u potkaních modelů neuropsychiatrických onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Vojtěchová, Iveta (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 12. 2021
   Paměť a prostorová navigace jsou pro člověka nesmírně důležité mozkové funkce a pro zvířata jsou často otázkou života a smrti. U lidí bývají poškozeny při různých neuropsychiatrických onemocněních. Pacienti trpící Alzheimerovou ...
  • Využití magneticko-rezonančních volumetrických technik při sledování aktivity nemoci u pacientů s roztroušenou sklerózou 

   Defence status: DEFENDED
   Andělová, Michaela (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 12. 2021
   Klinický průběh roztroušené sklerózy (RS) je různorodý a počet a objem mozkových ložisek na magnetické rezonanci (MR) mozku vysvětluje tuto klinickou heterogenitu jen částečně. Tato nedostatečná korelace ložiskového postižení ...
  • Použití experimentálního MR zobrazení v neurochirurgii, diagnostické markery u expanzivních procesů mozku. Diagnostické markery u pacientů s normotenzním hydrocefalem 

   Defence status: DEFENDED
   Vlasák, Aleš (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 12. 2021
   Přes dekády trvající výzkum normotenzního hydrocefalu (NPH) není dosud znám jednoznačný patofyziologický mechanismus tohoto onemocnění a z toho vyplývá i absence jednoznačného diagnostického biomarkeru. Přitom NPH je na ...
  • Předoperační plánování rekonstrukčních operací přednoží 

   Defence status: DEFENDED
   Klouda, Jan (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 11. 2021
   Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Postgraduální doktorský program v biomedicíně Studijní obor: Experimentální chirurgie Disertační práce MUDr. Jan Klouda: Předoperační plánování rekonstrukčních operací přednoží ...
  • Paraartikulární osifikace po endoprotéze kyčelního kloubu. Možnosti předoperační a pooperační intervence k jejich odstranění 

   Defence status: DEFENDED
   Debre, Ján (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 11. 2021
   Úvod Heterotopické osifikace jsou častou komplikací po primární implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu. Prevence je prioritní, jelikož po vyzrání osifikací je jedinou terapeutickou modalitou revizní operace s ...
  • Gene expression regulation by nuclear receptors in a specific metabolic context - evolutionary perspective 

   Defence status: DEFENDED
   Kaššák, Filip (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 11. 2021
   Mezi nejdůležitější regulátory genové exprese u zvířat patří jaderné receptory (NRs) a jejich koregulátory, zejména Mediátorový komplex. Zvláštní zájem vzbuzují NRs zúčastňující se na metabolické a vývojové regulaci a na ...
  • Využití cirkulujících miRNA jako biomarkerů v diagnostice a terapii revmatických onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Prajzlerová, Klára (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 18. 11. 2021
   Úvod: MikroRNA (miRNA) jsou malé nekódující jednořetězcové RNA podílející se na inhibici genové exprese na posttranskripční úrovni, čímž ovlivňují řízení všech buněčných funkcí. Jejich dysregulace se podílí na patogenezi ...
  • Diagnostika karcinomu pankreatu 

   Defence status: DEFENDED
   Bunganič, Bohuš (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 10. 2021
   Pancreatic cancer is a malignant disease with an unfavorable prognosis. Currently, the diagnosis of pancreatic cancer is based mainly on CT, MR and EUS imaging methods, because a reliable biomarker of pancreatic cancer is ...
  • Protilátkami zprostředkovaná rejekce po transplantaci ledviny 

   Defence status: DEFENDED
   Slatinská, Janka (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 10. 2021
   Protilátkami zprostředkovaná rejekce (AMR) je v současnosti považována za hlavní příčinu dysfunkce a selhání funkce štěpu ledviny po transplantaci. Protilátky způsobují cévní poškození, které je buď akutní nebo chronické, ...
  • Studium regulačních vlastností onkogenních mikroRNA za normálních a patologicky změněných podmínek s cílem využít znalosti k odhalení nových tumorů. 

   Defence status: DEFENDED
   Dusílková, Nina Borisovna (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 10. 2021
   Onkogenní mikroRNA (miRNA) jsou malé molekuly RNA, které inhibují posttranslační regulační mechanismy na epigenetické úrovni. miRNA jsou často deregulovány u malignit a díky své stabilitě jsou detekovatelné v nebuněčných ...
  • Biologické vlastnosti povrchů aloplastických materiálů 

   Defence status: DEFENDED
   Ballay, Rastislav (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 10. 2021
   Výměna kyčelního a kolenního kloubu představuje neodmyslitelnou část ortopedie. S narůstajícím počtem primárních operací ovšem narůstá také počet pooperačních komplikací. Nejčastějším důvodem je hluboká infekce totální ...
  • Epidemiologické a imunologické aspekty HPV etiologie nádorů hlavy a krku 

   Defence status: DEFENDED
   Maléřová, Simona (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 10. 2021
   Výskyt orofaryngeálních nádorů asociovaných s lidskými papilomaviry (HPV) neustále stoupá. Informace o prevalenci orálního HPV a jejích rizikových faktorech jsou velmi důležité pro budoucí screening a včasnou diagnostiku ...
  • Vztah proteinu SIVA a signálních drah Hedgehog/GLI a mTOR ke vzniku a progresi nemalobuněčného karcinomu plic. 

   Defence status: DEFENDED
   Vachtenheim, Jiří (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 10. 2021
   Nemalobuněčný karcinom plic patří v celosvětovém měřítku mezi nejčetnější zhoubná onemocnění vůbec. I přes veškerý pokrok v poznání o jeho etiopatogenezi či vývoji cílené protinádorové terapie, základní výzkum v oblasti ...
  • Neuropsychologické aspekty funkčních poruch hybnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Věchetová, Gabriela (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 5. 10. 2021
   V teoretické části disertační práce je představen současný pohled na funkční (psychogenní) poruchy hybnosti (FPH) v platné mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN-10) označované jako disociativní (konverzní) motorické poruchy, ...
  • Kognitivní prediktory zdravého stárnutí 

   Defence status: DEFENDED
   Červenková, Markéta (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 5. 10. 2021
   Souhrn Stáváme se svědky celosvětového trendu, který vede ke vzrůstajícímu počtu osob dožívajících se vyššího věku. Těžiště výzkumu se oproti dřívějším studiím zkoumajícím patologické stárnutí v posledních několika dekádách ...
  • Léčba poruch příjmu potravy pomocí neuromodulačních metod 

   Defence status: DEFENDED
   Baumann, Silvie (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 5. 10. 2021
   Úvod: Poruchy příjmu potravy patří k obtížně léčitelným psychiatrickým onemocněním, u nichž často selhávají klasické postupy léčby. Ve své práci uvádím přehled základních stimulačních metod a jejich použití v léčbě mentální ...
  • Detekční potenciál screeningových testů kognice u neurodegenerativních onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Fendrych Mazancová, Adéla (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 5. 10. 2021
   Orientační zhodnocení kognitivní výkonnosti pacienta je zásadní pro včasný záchyt již počínajícího stadia kognitivního deficitu u neurodegenerativních onemocnění. Oproti komplexnímu neuropsychologickému vyšetření nabízí ...
  • Přínos magnetické rezonance mozku k vyšetřovacímu procesu u poruch autistického spektra 

   Defence status: DEFENDED
   Efremova, Andrea (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 5. 10. 2021
   Cíl. Cílem této práce bylo prozkoumat a porovnat výskyt abnormalit mozku identifikovaných pomocí magnetické rezonance (MRI) u dětí s potvrzenou diagnózou poruchy autistického spektra (PAS) a dětí bez této diagnózy. ...
  • The role of stem and progenitor cells in regeneration of hematopoietic tissue 

   Defence status: DEFENDED
   Faltusová, Kateřina (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 9. 2021
   Regenerace tkáně je komplexní řízený proces závislý na buňkách s potenciálem obnovit buněčnou stavbu tkáně a její funkci, jakož i na řídících faktorech z tkáňového mikroprostředí. Krvetvorná tkáň má velkou schopnost ...
  • Health literacy among drug users 

   Defence status: DEFENDED
   Rolová, Gabriela (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   Východiska: Jedinci s poruchami způsobenými užíváním návykových látek jsou náchylní k nízké zdravotní gramotnosti v důsledku rizikových faktorů souvisejících s jejich osobními a socioekonomickými charakteristikami. Současné ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV