• Prospektivní studie dlouhodobých neurologických následků akutní intoxikace metanolem 

   Defence status: DEFENDED
   Kotíková, Kateřina (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 22. 2. 2022
   Kontext: Metanol je alkohol, který se hojně využívá v průmyslu a má známé neurotoxické účinky. U akutní otravy metanolem je typickým nálezem na MRI a CT mozku bilaterální nekróza bazálních ganglií. Dopad expozice metanolu ...
  • Osobnostní charakteristiky a sexualita žen před a po labioplastice 

   Defence status: DEFENDED
   Müllerová, Jana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 18. 1. 2022
   Název práce: Osobnostní charakteristiky a sexualita žen před a po labioplastice Cíl práce: Zjištění osobnostních a sexuologických charakteristik žen žádajících plastickou operaci labioplastiku, včetně prozkoumání rizika ...
  • Stravovací návyky bankovních poradců a jejich možná rizika 

   Defence status: DEFENDED
   Petříčková, Lenka (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 10. 2. 2022
   Tato práce se zabývá tématem sedavého zaměstnání bankovních poradců, jejich stravovacími návyky, pohybovou aktivitou a možnými zdravotními riziky, vyplývajícími ze sedavého způsobu života.. Cíl práce: Zjistit stravovací ...
  • Osteogeneze a kostní hojení u vrozeně krátkého femuru 

   Defence status: DEFENDED
   Frydrychová, Monika (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 27. 1. 2022
   Souhrn Úvod: Vrozeně krátký femur, neboli proximální femorální fokální deficience (PFFD), je vzácná komplexní vada dolní končetiny s maximem postižení na femuru. Nálezy zahrnují širokou škálu variant od kompletní absence ...
  • Spiritualita u pomáhajících profesí v rezidenční léčbě závislosti: dotazníkové šetření 

   Defence status: DEFENDED
   Zemina, Jiří (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 24. 1. 2022
   Východiska: V léčbě závislosti se využívá bio-psycho-socio-spirituální paradigma, se kterým pracujeme. Práce na první tři témata jsou více zastoupená ve výzkumech než práce zaměřené na téma spirituality. Ve většině případů, ...
  • Molekulární patofyziologie primární hyperurikemie a dny 

   Defence status: DEFENDED
   Bohatá, Jana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 3. 2. 2022
   Primární hyperurikemie, jako stav zvýšené hladiny sérové kyseliny močové, je způsobena rozličnými faktory a nutně předchází formě zánětlivé artritidy označované jako dna. Kyselina močová je finálním produktem katabolismu ...
  • Respirační fyzioterapie v neurologii 

   Defence status: DEFENDED
   Srp, Martin (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 7. 3. 2022
   U velké části neurologických onemocnění se na první místo příčin úmrtí řadí pneumonie. Respirační fyzioterapie patří mezi nefarmakologické možnosti pro podporu hygieny dýchacích cest. Současný stav poznání respirační ...
  • Vznik a vývoj intervenční kardiologie a role sestry v tomto oboru 

   Defence status: DEFENDED
   Hašková, Martina (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 16. 2. 2022
   Diplomová práce se zabývá historickým vývojem oboru intervenční kardiologie. Intervenční kardiologie má v medicíně významné postavení, neboť zásadně zlepšuje prognózu i kvalitu života pacientům s kardiovaskulárními ...
  • Význam antiangiogenní terapie u lymfomu z plášťových buněk 

   Defence status: DEFENDED
   Kovaříková, Petra (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 20. 1. 2022
   Lymfom z plášťových buněk (MCL) je podtypem B-non-Hodgkinských lymfomů charakterizovaný častými relapsy. I přes začlenění ibrutinibu, inhibitoru Brutonovy tyrosinkinázy, do záchranné terapie dochází u těchto pacientů dříve ...
  • Rizikové faktory osteoporózy a zlomenin u osob starších 65 let 

   Defence status: DEFENDED
   Malimánková, Jana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 10. 2. 2022
   Tato diplomová práce se zabývá rizikovými faktory osteoporózy a zlomenin u osob starších 65 let. Teoretická část se zabývá definicí osteoporózy, fyziologií kostí, hormonální regulace, determinantami onemocnění, klinickými ...
  • Porovnání výživy u plavců a triatlonistů v dětském věku 

   Defence status: DEFENDED
   Schovalová, Tereza (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 10. 2. 2022
   1 Abstrakt Tato diplomová práce si dává za cíl zjistit výživové ukazatele u plavců a triatlonistů v dětském věku a vzájemně je porovnat. Práce se dělí na dvě části, na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou ...
  • Funkce telomer a volné DNA u zdravých jedinců a u vybraných patologických stavů 

   Defence status: DEFENDED
   Zinková, Alžběta (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 3. 2. 2022
   Od objevu volné DNA (cfDNA) uplynulo více než 70 let, ale k největšímu zájmu o toto téma a k poznání dochází bezesporu v posledních třiceti letech. Využití nachází především v onkologii a prenatální diagnostice. Zatímco v ...
  • Historický vývoj léčby závislosti a specializovaných služeb pro ženy na českém území 

   Defence status: DEFENDED
   Šeblová, Anna (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 26. 1. 2022
   Východiska: Počátkem 20. století na našem území vznikají první odborná zařízení pro léčbu závislosti. Vedle léčby mužských pacientů roste ve společnosti i poptávka po obdobných zařízeních určených pro ženy, neboť se zvyšuje ...
  • Iatromathematika v raně novověkém lékařském diskursu: české země do r. 1620 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 07. 07. 2023
   Žytek, Jakub (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 5. 1. 2022
   Iatromathematika v raně novověkém lékařském diskursu: české země do r. 1620 Mgr. Jakub Žytek, M.Phil. Abstrakt: Předkládaná disertační práce zkoumá iatromathematiku neboli astrologickou medicínu v raně novověkém lékařství ...
  • Hodnocení vlastností NiTi nástrojů v současné endodoncii 

   Defence status: DEFENDED
   Bumbálek, Michal (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 27. 1. 2022
   Úvod: Nekróza a gangréna zubní dřeně je komplikací a progresí zubního kazu. Odstranění infikované tkáně v rámci endodontického ošetření představuje jedinou možnost záchrany zubu. Jedním ze základních předpokladů kvalitního ...
  • Význam přítomnosti partnera u porodu 

   Defence status: DEFENDED
   Líšková, Michala (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 1. 2022
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem významu přítomnosti partnera u porodu, a obsahuje část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá třemi hlavními okruhy. První okruh popisuje období těhotenství a mužskou ...
  • Fyziologická a patofyziologická role GCPII v organismu 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 24. 02. 2023
   Sedlák, František (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 24. 2. 2022
   Glutamátkarboxypeptidasa II (GCPII) je metaloproteáza zodpovědná za štěpení neurotransmiteru N-acetyl-aspartyl-glutamátu v centrálním nervovém systému na N-acetyl-aspartát a glutamát. Současně v lidském tenkém střevě ...
  • Sebevědomí u dospělých dětí alkoholiků 

   Defence status: DEFENDED
   Andrlová, Helena (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 25. 1. 2022
   Východiska: Zahraniční studie prokázaly, že děti z alkoholicky zatížených rodin mají nižší sebehodnocení, ve srovnání s dětmi, kteří žijí v rodině, kde k nadměrnému požívání alkoholu nedochází. Zároveň je patrná souvislost ...
  • Analýza ICP za účelem stanovení predikčních patofyziologických markerů 

   Defence status: DEFENDED
   Mládek, Arnošt (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 7. 3. 2022
   Analýza ICP za účelem stanovení predikčních patofyziologických markerů RNDr. Arnošt Mládek, Ph.D. 13. prosince 2021 Abstrakt Nitrolební tlak (ICP) představuje jeden z nezastupitelných parametrů neurointenzivní péče a jako ...
  • Digitální aplikace v nutriční terapii diabetika 2.typu 

   Defence status: DEFENDED
   Gabajová, Kristína (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 10. 2. 2022
   Úvod: Prevalencia diabetu 2. typu narastá v epidemických rozmeroch najmä v krajinách s nízkymi a strednými príjmami. Existuje naliehavá potreba nových metód na riešenie zvyšujúceho sa výskytu diabetu 2. typu. Kontrolovanie ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV