xmlui.dri2xhtml.structural.pagination-info.nototal

  Katedra řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacích (444)
  Katedra studií občanské společnosti (403)
  Katedra obecné antropologie (330)
  Katedra elektronické kultury a sémiotiky (319)
  Katedra genderových studií (268)
  Katedra sociální a kulturní ekologie (208)
  Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (196)
  Pracoviště Historické sociologie (159)
  Pracoviště oboru Německá a francouzská filozofie (130)
  Program Genderová studia (77)
  Program Řízení a supervize (74)
  Program Historická sociologie (54)
  Program Orální historie - soudobé dějiny (49)
  Program Studia občanské společnosti (48)
  Program Antropologická studia (46)
  Program Sociální a kulturní ekologie (37)
  Program Německá a francouzská filosofie (33)
  Program Elektronická kultura a semiotika (30)
  Obor Evropské kulturní a duchovní dějiny (26)
  Studijní oddělení (25)
  Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (14)
  Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (13)
  Program Dějiny moderní evropské kultury (11)
  Program Filosofie v kontextu humanitních věd (10)
  Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (9)
  Katedra psychologie a věd o životě (7)
  Katedra filosofie (3)
  Katedra sociologie (3)
  Studium humanitní vzdělanosti - Kvalifikační modul (3)
  Katedra aplikovaných sociálních věd (2)
  Doktorský program Antropologie (1)
  Katedra organizačních studií (1)
  Program Teoreticko výzkumná psychologie (1)
  Referát administrativy vědy a výzkumu (1)
  Sekretariát bakalářského studia (1)
  Studium humanitní vzdělanosti - Komunikativní modul (1)

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV