• Možnosti ovlivnění pohybových předpokladů u předškolních dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Vostárek, Miloš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 9. 9. 2022
   Název: Možnosti ovlivnění pohybových předpokladů u předškolních dětí Cíle: Cílem práce je na základě získaných informací od respondentů vybraných školek porovnat dané školky mezi sebou, vybrat tu, která má nejlepší předpoklady ...
  • Analysis of external load in amateur football players 

   Defence status: DEFENDED
   Darvishi, Ali (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 9. 9. 2022
  • Kinematika plného švihu u golfistů bez zdravotního omezení a hendikepovaných golfistů se specifickým postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Hoščálková, Julie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 9. 9. 2022
   Název: Kinematika plného švihu u golfistů bez zdravotního omezení a hendikepovaných golfistů se specifickým postižením Cíle: Cílem práce bylo zjistit, analyzovat a popsat rozdíl v provedení plného golfového švihu mezi ...
  • Silová příprava mládeže ve fotbale pro kategorie U14-U17. 

   Defence status: DEFENDED
   Čurda, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 9. 9. 2022
   Název práce: Silová příprava dětí ve fotbale Cíle práce: Cílem této práce je vytvoření přehledné literární rešerše odborné literatury v oblasti silového tréninku dětí a následné vytvoření návrhu rozvoje silových schopností ...
  • Možnosti využití dřepu v tréninku a tělesném rozvoji 

   Defence status: DEFENDED
   Rubek, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 9. 9. 2022
   Název: Možnosti využití dřepu v tréninku a tělesném rozvoji Cíle: Cílem práce bylo uceleně popsat dřep jako cvičení s širokou škálou využití nejen v tréninku profesionálních sportovců, ale i rekreačních cvičenců, respektive ...
  • Změny pohybových schopností v průběhu ontogenezy u sportujících dětí mladšího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Sádecká, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 9. 9. 2022
   Název: Změny pohybových schopností v průběhu ontogeneze u sportujících dětí mladšího školního věku Cíle: Cílem práce bylo identifikovat změny pohybových schopností v průběhu ontogeneze u sportujících dětí mladšího školního. ...
  • Street workout jako součást zdravého životního stylu 

   Defence status: DEFENDED
   Kalaš, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 9. 9. 2022
   Název: Street workout jako součást zdravého životního stylu. Cíle: Cílem práce je analýza posilování s vlastní hmotností těla a jeho zařazení prostřednictvím pohybové formy street workout do pravidelné pohybové aktivity v ...
  • Komparace silových schopností horních končetin na různém gymnastickém nářadí 

   Defence status: DEFENDED
   Sivoň, Robert (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 8. 9. 2022
   Title: Comparison of the upper limb strength ability on various gymnastic apparatus Objectives: The aim of this bachelor thesis was to compare the strength ability in the strength of hand grip, the strength of flexors of ...
  • Bolesti páteře gymnastek ve vybraných gymnastických sportech 

   Defence status: DEFENDED
   Jahodová, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 8. 9. 2022
   Title: Spine pains of gymnasts in selected gymnastic sports Objectives: The aim of the thesis is to describe selected causes of spine pain in connection with the type of gymnastic sport, training load and specific moments ...
  • Komparativní analýza techniky plaveckého způsobu 

   Defence status: DEFENDED
   Laštiaková, Ema (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 8. 9. 2022
   Title: Comparative analysis of the swimming technique crawl Aim: The aim of this thesis is to perform a comparative analysis of the swimming technique crawl on a swimmer of younger school age. The comparison will focus on ...
  • Komparace terénních a laboratorních testů u dospělých hráček fotbalu 

   Defence status: DEFENDED
   Skálová, Denisa (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 8. 9. 2022
   Title: Comparison of field and laboratoty tests in adult soccer players Objectives: The aim of this study is to determine the correlation between selected field and laboratory tests in adult female soccer players. Methods: ...
  • Komparativní analýza techniky plaveckého způsobu znak 

   Defence status: DEFENDED
   Hájek, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 8. 9. 2022
  • Míra vztahu mezi úrovní motorické koordinace a herními dovednostmi hráčů fotbalu 13 - 15 let. 

   Defence status: DEFENDED
   Hrabina, David (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 8. 9. 2022
   Title: The degree of relationship between the level of motor coordination and the game skills of football players 13 - 15 years. Purpose: The aim of the bachelor thesis is to find out the strength of mutual relations between ...
  • Analýza chyb v plavecké technice kraul u plavce ve věku 12 let 

   Defence status: DEFENDED
   Hnyk, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 8. 9. 2022
  • Změny plavecké rychlosti u para plavců se spastickou diparetickou formou mozkové obrny při aplikaci nadlehčovacích pomůcek 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Šašek, Vít (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 7. 9. 2022
   Title: Changes in swimming speed in para swimmers with spastic diparetic form of cerebral palsy using swimming aids Objectives: The aim of this thesis is to establish a battery of swimming aids and to determine whether and ...
  • Metody hodnocení využívané při preskripci a ověření efektu pohybové aktivity u osob po míšní lézi 

   Defence status: DEFENDED
   Šlauf, Milan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 7. 9. 2022
   Title: Assessment methods used in prescribing and verifying the effect of physical activity in people after spinal cord injury Objectives: The main aim of this work was to examine the prescription of physical activities ...
  • Průzkum spokojenosti zaměstnanců se službou od společnosti XXX 

   Defence status: DEFENDED
   Rýc, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 7. 9. 2022
   Title: Study on satisfaction of employees with XXX service Aims: The objective of this thesis is to verify the satisfaction of employees of an unnamed company with a program from XXX company. Based on the opinions and ...
  • Dynamické zatížení při reaktivně silovém cvičení 

   Defence status: DEFENDED
   Kováč, Dan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 7. 9. 2022
   Title: Dynamic load during reactive strength tasks Objectives: Objectives were to explore and measure biomechanic parameters of athletes performing different reactive strength tasks using force plates. Methods: 8 male ...
  • Cvičení se seniory v domově se zvláštním režimem 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 7. 9. 2022
   Title: Exercise with seniors in a retirement home with a special regime Objective: The main aim of the study was to determine whether seniors with cognitive impairment experience improvements that have a statistical ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV