• Marketingová komunikace neziskového projektu Tělocvik.online 

   Maroušková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 16. 1. 2020
   Název: Marketingová komunikace neziskového projektu Tělocvik.online Cíle: Hlavním cílem této práce je sestavení návrhu marketingové komunikace pro nově vzniklý projekt neziskové organizace tak, aby byl co nejvíce využitelný ...
  • Strategický plán rozvoje Univerzitního golfového klubu UK Praha 

   Karas, Josef (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 16. 1. 2020
   Název: Strategický plán rozvoje Univerzitního golfového klubu UK Praha Cíle: Hlavním cílem této práce je sestavení strategického plánu pro vznikající Univerzitní golfový klub, UK Praha. Metody: Na základě analýzy dokumentů, ...
  • Komparace úrovně pohybových schopností dětí v období prepubescence se sportovní specializací a bez ní 

   Štechmüller, David (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 16. 1. 2020
   Název práce: Komparace úrovně pohybových schopností dětí v období prepubescence se sportovní specializací a bez ní Autor: David Štechmüller Vedoucí práce: Mgr. Jan Krégl Cíle: Hlavním cílem práce je zjistit průměrné zlepšení ...
  • Tempo hry a herní charakteristiky na mezinárodních turnajích v tenise 

   Sklenářik, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 17. 1. 2020
   Název práce: Tempo hry a herní charakteristiky na mezinárodních turnajích v tenise Cíl práce: Cílem práce je zjistit, jaké tempo hry je u mužů na turnaji ITF Men's World Tennis Tour s názvem Milovice Indoor Open 2019 a ...
  • Problematika zranění ve fotbale (Přehledová literární studie) 

   Kejmar, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 15. 1. 2020
   Název: Problematika zranění kolene ve fotbale (Přehledová literární studie) Cíle práce: Hlavním cílem práce je prostudování vědeckých a odborných článků a publikací týkajících se problematiky zranění ve fotbale (se zvláštním ...
  • Využití sportovních osobností pro marketingovou komunikaci značky Mr. Sailor 

   Stehno, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 16. 1. 2020
   Název: Využití sportovních osobností pro marketingovou komunikaci značky Mr. Sailor Cíle: Hlavním cílem této práce je vytvořit koncept pro využití sportovních osobností formou sponzorování značkou Mr. Sailor. Na základě ...
  • Ženy 60+ jako cílová skupina pro poskytování komerčních TV služeb 

   Kopecká, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 17. 1. 2020
   Název: Ženy 60+ jako cílová skupina pro poskytování komerčních TV služeb Cíle: Hlavním cílem je návrh marketingové koncepce pro nabízení TV služeb pro cílovou skupinu ženy 60+, taková koncepce následně poslouží jako část ...
  • Analýza svalových dysbalancí u vybraných hráček basketbalu 

   Čmejrková, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 17. 1. 2020
  • Svalová aktivita při překonávání kritického bodu koncentrické fáze bench pressu 

   Kopecký, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 16. 1. 2020
   Název: Svalová aktivita při překonávání kritického bodu koncentrické fáze bench-pressu Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je srovnání svalové aktivity primárních hýbačů a pomocných svalů v jednotlivých částech ...
  • Webová prezentace basketbalových klubů v Kooperativa NBL 

   Kohout, Matěj (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 16. 1. 2020
   Název: Webová prezentace basketbalových klubů v Kooperativa NBL Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je prostřednictvím marketingového výzkumu vytvořit souhrn doporučení pro webovou prezentaci sportovního klubu na základě ...
  • Analýza intro ponoru a jeho účastníků v potápěčské jámě Aquapalace Praha 

   Haloun, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 15. 1. 2020
   Název: Analýza intro ponoru a jeho účastníků v potápěčské jámě Aquapalace Praha Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je analyzovat jaká skupina lidí absolvuje zkušební intro ponory dle věku, průměrné mzdy, vzdělání a ...
  • Vliv sportovního aerobiku na držení těla a svalové rovnováhy 

   Papežová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 15. 1. 2020
   Název: Vliv sportovního aerobiku na držení těla a svalové rovnováhy Cíl práce: Cílem této diplomové práce je zjištění, jak sportovní aerobik na vrcholové úrovni u dívek s více jak desetiletou závodní činností ovlivňuje ...
  • Kompenzační cvičení ve vrhačských disciplínách 

   Červenková, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 15. 1. 2020
   NÁZEV PRÁCE: Kompenzační cvičení ve vrhačských disciplínách CÍLE PRÁCE: Diplomová práce Kompenzační cvičení ve vrhačských disciplínách je práce, jejímž cílem je z odborné literatury a z dat získaných od českých reprezentantů ...
  • Výskyt senzomotorických obtíží u dětí se sluchovým postižením 

   Fiedlerová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 15. 1. 2020
   Název: Výskyt senzomotorických obtíží u dětí se sluchovým postižením Cíle: Cílem práce bylo ověření hypotéz vyššího výskytu senzomotorických obtíží u dětí se sluchovým postižením pomocí posouzení motoriky, pohybové zdatnosti ...
  • Problematika dlouhodobých pobytů pod vodní hladinou 

   Spalová, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 15. 1. 2020
   Název: Problematika dlouhodobých pobytů pod vodní hladinou. Cíle: Cílem této diplomové práce je kompilace problematiky dlouhodobých pobytů pod vodní hladinou od jejich příprav po bezpečné vynoření a jejich přenesení do ...
  • Zkrácené svalové skupiny u fotbalistů staršího školního věku 

   Malina, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 15. 1. 2020
   Název: Zkrácené svalové skupiny u fotbalistů staršího školního věku Cíle: Cílem práce bylo sestavit a zhodnotit kompenzační program na uvolnění a protažení vybraných svalových skupin a svalů u fotbalistů staršího školního ...
  • Využití prvků Feldenkraisovy metody při rehabilitaci ramenního kloubu 

   Škopánová, Nela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 15. 1. 2020
   Název: Využití prvků Feldenkraisovy metody při rehabilitaci ramenního kloubu Cíle: Cílem této diplomové práce bylo prozkoumat, zda může cvičení s prvky Feldenkraisovy metody pozitivně ovlivnit pohybovou funkci v oblasti ...
  • Přehled literatury o výživě v atletice (na příkladu sprinterů a běžců na střední a dlouhé tratě) 

   Nová, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 15. 1. 2020
   Název bakalářské práce Přehled literatury o výživě v atletice (na příkladu sprinterů a běžců na střední a dlouhé tratě) Zpracovala Aneta Nová Vedoucí bakalářské práce PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D., MBA Cíle práce Cílem této ...
  • Vztah kvality života a psychické odolnosti a vytrvalosti u hráčů parahokeje a vozíčkářského rugby 

   Jiskrová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 15. 1. 2020
   v českém jazyce Cíl: Cílem mé práce je zjistit, zda na základě vybraných pozitivních psychologických konstruktů (resilience, hardiness, grit) můžeme predikovat obecnou i sportovně specifickou kvalitu života u sportovců s ...
  • Plavecký trénink mládeže v kategoriích U11 - U15 v oddílech moderního pětiboje v České republice 

   Valentová, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 15. 1. 2020
   Název: Plavecký trénink mládeže v kategoriích U11 - U15 v oddílech moderního pětiboje v České republice. Cíle: Cílem práce bylo zjistit, jakým způsobem probíhá plavecký trénink moderních pětibojařů v kategoriích U11 - U15 ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV