• Historie a vývoj golfového vybavení 

   Dvořák, Matěj (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 2. 5. 2006
   Název práce: Historie a vývoj golfového vybavení History and development of golf equipment Cíl práce: Podat jak golfové, tak i široké laické veřejnosti ucelený a přehledný historický popis golfového vybavení a s ním spojeného ...
  • Charakteristika závodníků v přírodním víceboji 

   Pohl, Herbert (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 2. 5. 2006
   Title: Characteristics ofcompetitors in natural survivals Aim: This graduation paper brings a comprehensive overview about the sport branch "natural survival", its organization, structure and race character. The ...
  • Organizace a financování tělovýchovné jednoty se zaměřením na házenou 

   Pořízová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 2. 5. 2006
   Jméno: Studijní obor: Název práce: Anglický název: Lucie Pořízová Management tělesné výchovy a sportu Organizace a financování tělovýchovné jednoty se zaměřením na házenou Organizing and financing ofPE association aimed ...
  • Kinezioterapie v reedukčním zařízení pro obtížně vychovatelnou mládež. 

   Kuchař, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 2. 5. 2006
   Název: Kinezioterapie v reedukačním zařízení pro obtížně vvchovatelnou mládež Jihlava Kinesiotherapy for adolscents in reeducation care facility in Jihlava Cíle práce: Cílem diplomové práce bylo shrnout informace z oblasti ...
  • Kinezioterapeutiký program pro pacienty s diagnózou schizofrenie v režimové léčbě krátkodobé hospitalizace 

   Adámková, Milena (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 2. 5. 2006
   Název: Kinezioterapeutický program pro pacienty s diagnózou schizofrenie v režimové léčbě krátkodobé hospitalizace Kinesioterapeutical Programme for a Short Term Hospitalized Patients with a Schizophrenia Diagnosis. Cíle ...
  • Pokus o srovnání teoretických a praktických modelů v tělesné a technické přípravě skoku do výšky. 

   Ryglová, Iveta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 2. 5. 2006
   The tittle of the work: An attempt to compare theoretical and practical patterns in physical and technical preparation for high jump Aims of the work: An attempt to characterize approaches of intentionally selected authors ...
  • Cyklistika-historie a rozbor rekordu na 1 hodinu 

   Vopálka, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 2. 5. 2006
   Cycling - history and analysis of 1 hour record. Aim: The theme of this work is to record driving for 1 hour, which is the most recognized record in the cycling sport. It aims to give a comprehensive picture of its history ...
  • Cvičení pro rozvoj techniky jízdy na cyklistické dráze 

   Petr, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 2. 5. 2006
   Exercises Enhancing the track cycling technique Aim: The aim of this thesis is to compile and verify in practice exercises for inventory development and training proper techniques bike ride along the bike path. These ...
  • Posilování vozíčkářů. 

   Domanská, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 3. 5. 2006
   Název: Posilování vozíčkářů Strengthening ofwheelchair-bound people Cíl práce: Cílem této práce je zjistit, jaký význam má posilování pro vozíčkáře, zda přinese zlepšení v oblasti soběstačnosti a mobility, poskytnout souhrn ...
  • Tréninkový systém v policejním běhu na lyžích se střelbou 

   Hadrava, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 3. 5. 2006
   Author's first name and surname: Jiří Hadrava Title of the master thesis: The training system in the police langlauf with shooting Department: Department ofmilitary physical training Supervisor: plk. PaedDr. Lubomír ...
  • Historie Sokola Vyšehrad od jeho vzniku do roku 1938 

   Miláčková, Nikola (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 3. 5. 2006
   This project is about the evolution of organization Sokol Vysehrad from its birth in 1890 to the beginning ofthe World War Two. It goes into details about the events which affected the beginnings of this association in the ...
  • Analýza přesilových her a oslabení pět na tři v utkáních první ligy ledního hokeje v sezóně 2005/2006 

   Hlavatý, Radek (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 3. 5. 2006
   Title of the work: Analysis of Power Play and Playing Two Men Short in the First League Iee Hockey Matches in the Season 2005/2006. The aim of the thesis: The thesis focuses on the analysis ofthe power play and playing two ...
  • Projekt cestovního ruchu Polabí se zaměřením na turistiku, cyklistiku a poznávání kulturního dědictví 

   Jarešová, Kristina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 3. 5. 2006
   Název: Projekt cestovního ruchu Polabí se zaměřením na turistiku, cyklistiku a poznávání kulturního dědictví A Travel Movement Project ofthe Elbe Region Focusing on Tourism, Cycling and Exploring the Monuments ofthe Czech ...
  • Armádní tělesná příprava v historickém kontextu vývoje společnosti 

   Valtová, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 3. 5. 2006
   Title of thesis: Army physical training in the historical context of society development A Military Physical Training in Historical Context of Evolution Society Aim: The aim of this study is to provide a comprehensive ...
  • Možnosti pohybových aktivit u kvadruparetiků. 

   Dardová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 3. 5. 2006
   Název práce: Možnosti pohybových aktivit u kvadruparetik:ů Název práce v anglickém jazyce: Motoric abilitys by quadriparesis Cíl práce: Hlavním cílem práce je zjištění jaké sporty a pohybové aktivity má možnost kvadruparetik ...
  • Projekt reklamní kapmaně na sportovní akci 

   Tichý, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 4. 5. 2006
   Název Reklamní kampaň na sportovní akci Název v angličtině Advertising campaign for sport action Cíle práce Vytvoření návrhu reklamní kampaně pro vymyšlenou sportovní akci. Popsat a definovat sportovní akci, jež je předmětem ...
  • Příprava mládeže fotbalu nižších výkonnostních tříd 

   Pavliš, Josef (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 4. 5. 2006
   Title: Preparation offootball youth in lower efficiency classes Aim: Investigation into conditions of preparation of football youth m lower efficiency classes at the age of 1Oto 14 in particular region Method: Case study- ...
  • Technika tenisového podání 

   Chalupa, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 4. 5. 2006
   Název práce: Technika tenisového podání Technics tennis service Cíle práce: Porovnání techniky podání současných vrcholových hráček a hráček mládežnických kategorií. Metoda: V práci je použita metoda pozorování. Pomocí ...
  • Komparace způsobů provádění přesunů v zimních podmínkách ve vybraných armádách NATO a armádách s nimi spolupracujících 

   Mašek, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 4. 5. 2006
   Title: Comparison of Ways of Transfer under Winter Conditions m Selected NATO Arrnies and Other Cooperative Armies The aim of the work: The aim ofthe work is to compare the selected armies in the folloving spheres: legal ...
  • Německo-český a česko-německý slovník tenisových pojmů 

   Böhm, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 4. 5. 2006
   Title: German-Czech and Czech-German Tennis Dictionary Objective: To compile a simple and user-friendly German-Czech and Czech-German dictionary of tennis terms using professional literature and theory and the author's ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV