• Zásobník nočních her pro adolescenty 

   Soukupová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 9. 1. 2020
   Název: Zásobník nočních her pro adolescenty Cíle: Vytvoření zásobníku nočních her pro věkovou kategorii adolescentů venku i v místnosti se zaměřením na různé cíle a definování kritérií pro tvorbu tohoto typu her. Metody: ...
  • Zařazení mentálního kouče do sportovní přípravy A-týmu ČR v běhu na lyžích 

   Sováková, Nikol (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 9. 1. 2020
   Název: Zařazení mentálního kouče do sportovní přípravy A-týmu ČR v běhu na lyžích Cíle: Cílem práce je zjistit odůvodněnost potřeby zařazení mentálního kouče do sportovní přípravy národního týmu ČR v běhu na lyžích Metody: ...
  • Porovnání explozivní síly dolních končetin v různých lyžařských a snowboardových disciplínách 

   Tišer, Kryštof (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 9. 1. 2020
   Název: Porovnání explozivní síly dolních končetin v různých lyžařských a snowboardových disciplínách. Cíle: Cílem práce je porovnat explozivní sílu dolních končetin v různých lyžařských a snowboardových disciplínách. Metody: ...
  • Incidence zranění při lekcích v parkourových halách 

   Zonyga, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 9. 1. 2020
   Název: Incidence zranění při lekcích v parkourových halách. Cíle: Cílem práce je zjistit míru úrazovosti při vedených lekcích parkouru v In Motion Academy s.r.o. a porovnat ji s mírou úrazovosti ostatních sportů. Metody: ...
  • Historický vývoj disciplíny slalom v alpském lyžování 

   Vetešková, Viktória (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 9. 1. 2020
   Název: Historický vývoj disciplíny slalom v alpském lyžovaní. Cíle: Cílem této bakalářské práce je uvést všeobecný historický přehled disciplíny slalom z hlediska vývoje pravidel od počátku až dodnes. Metody: Práce je ...
  • Přehled základních poznatků objektivního nebezpečí hor u uživatelů freeridového lyžování 

   Preininger, Kryštof (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 9. 1. 2020
   Název: Přehled základních poznatků o objektivním nebezpečí hor pro uživatele freeridového lyžování. Cíle: Cílem této práce je utvoření přehledu základních teoretických znalostí o objektivním nebezpečí hor pro uživatele ...
  • Elektrostimulační ovlivnění neurofyziologických ukazatelů svalové práce na pádlovacím trenažéru 

   Choutka, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 7. 1. 2020
   Název: Elektrostimulační ovlivnění neurofyziologických ukazatelů svalové práce na pádlovacím trenažéru Cíle: Hlavním cílem této práce je porovnat ovlivnění neurofyziologických ukazatelů svalové práce na pádlovacím trenažeru ...
  • Interakce učitele a žáka v porovnání skupinové a individuální výuky lyžování. 

   Punčochář, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 9. 1. 2020
   Název práce: Interakce učitele a žáka v porovnání skupinové a individuální výuky lyžování. Cíl práce: Cílem práce bylo zjistit, jaké a jak velké jsou rozdíly v didaktické interakci v porovnání skupinové a individuální výuky ...
  • Analýza spolupráce profesionálního klubu FK Teplice se středními školami 

   Batryn, Mykhaylo (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 9. 1. 2020
   Název práce Analýza spolupráce profesionálního klubu FK Teplice se středními školami. Cíle Cílem práce je zjistit názor mladých fotbalistů na jejich fotbalový tým a vzdělání ve škole, na základě analýzy osobních pohovorů. ...
  • Vliv tréninkového zatížení na funkční kapacitu plic u gymnastů 

   Říhová, Marcela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 8. 1. 2020
   Název Vliv tréninkového zatížení na funkční kapacitu plic u gymnastů Cíle: Cíl práce je zjistit vliv gymnastického cvičení na usilovnou vitální kapacitu plic (FVC), tepovou frekvencí a hladinu krevního laktátu (LA). Metody: ...
  • Specifický pohybový program (HIIT) a jeho vliv na tělesné složení u mužů a žen 

   Mocik, Antonín (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 9. 1. 2020
   Název: Specifický pohybový program (HIIT) a jeho vliv na tělesné složení u mužů a žen Cíle: Cílem práce bylo zhodnocení změn tělesného složení u mužů a žen, kteří absolvovali tříměsíční pohybový program. Metody: Práce je ...
  • Kvalitativní analýza mimopražských fitcenter 

   Havliček, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 10. 1. 2020
   Název: Kvalitativní analýza mimopražských fitcenter Cíl práce: Bakalářská práce kvalitativně analyzuje mimopražská fitness centra, zde města Přerova. Cílem práce je vytvořit ucelený přehled o kvalitě a nabídce ...
  • Využití Crossfitu v kondiční přípravě juniorských hokejistů 

   Drda, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 10. 1. 2020
   Název: Využití Crossfitu v kondiční přípravě juniorských hokejistů Cíle: Hlavním cílem této práce je prokázat využitelnost Crossfitového cvičení v přípravném období u hráčů ledního hokeje. Cílem bylo prokázat větší zlepšení ...
  • Testování motorické výkonnosti u 142. praporu oprav Klatovy pomocí Unifittestu (6-60) 

   Paukner, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 10. 1. 2020
   Název: Testování motorické výkonnosti u 142. praporu oprav Klatovy pomocí Unifittestu (6-60) Cíle: Provést testování tělesné výkonnosti pomocí motorických testů a zároveň základní měření somatických ukazatelů u 142. praporu ...
  • Deskripce výběrových kondičních kritérií do vybraných národních reprezentací a vztah vybraných kritérií s výkonem na skifu 

   Hellebrand, Jaroslav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 10. 1. 2020
   Název: Deskripce výběrových kondičních kritérií do vybraných národních reprezentací a vztah vybraných kritérií s výkonem na skifu Cíl: Cílem práce je deskripce výběrových kondičníh kritérií používaných pro výběr do národních ...
  • Porovnání vytrvalostních testů výročního přezkoušení vojáků AČR z tělesné přípravy 

   Gintner, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 10. 1. 2020
   Název: Porovnání vytrvalostních testů výročního přezkoušení vojáků AČR z tělesné přípravy Cíle: Hlavním cílem této práce bylo porovnání hodnot tepových frekvencí v čase při provedení testů v běhu na 12 minut a 300 metrů ...
  • Rozvoj rovnovážných schopností v etapě základního tréninku v Teamgymu 

   Dymáková, Dominika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 13. 1. 2020
   Název: Rozvoj rovnováhových schopností v etapě základního tréninku Teamgymu Cíl: Cílem práce je ověřit vliv intervenčního pohybového programu s vybranými cvičeními Jógy na úroveň rovnováhových schopností gymnastek v základní ...
  • Význam a použití kompresních návleků ve sportu 

   Pilař, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 13. 1. 2020
   Název: Význam a použití kompresních návleků ve sportu Cíle: Cílem této práce bylo analyzovat účinek kompresní oblečení na výkon a zotavení ve sportu. Metody: Práce je realizována jako přehledová studie. Pro získání odborné ...
  • Udržitelný rozvoj cestovního ruchu v destinaci Dolní Morava 

   Kučerová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 14. 1. 2020
   Název: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu v destinaci Dolní Morava Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je na základě zhodnocení aktuálního stavu rozvoje cestovního ruchu v turistické destinaci Dolní Morava upozornit na ...
  • Ochrana příjmu profesionálních sportovců v České republice 

   Černohorský, David (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 16. 1. 2020
   Název: Ochrana příjmu profesionálních sportovců v České republice Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat aktuální možnosti ochrany příjmu pro profesionální sportovce plynoucích ze zákonů platných na území ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV