• Srovnání spokojenosti diváků v různých úrovních tenisových turnajů v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Brunclík, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 19. 1. 2022
   Název: Srovnání spokojenosti diváků v různých úrovních tenisových turnajů v ČR Cíle: Cílem této práce bylo získaní informací o spokojenosti tenisových diváků na turnajích různých kategorií v České republice, srovnání ...
  • Mentální koncentrace hráčů ve florbale 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 25. 1. 2022
   - česky Abstrakt Cílem bakalářské práce je zdůraznit význam mentální koncentraci hráčů florbalu rámci tréninku a před utkáním a vyzdvihnout důležitost koncentrace v průběhu sportovní přípravy. V teoretické části se práce ...
  • Vliv manuální terapie na ostrost zraku 

   Defence status: DEFENDED
   Kasalová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 19. 1. 2022
   Název diplomové práce: Vliv manuální terapie na ostrost zraku. Cíl: Hlavním cílem je prezentovat teoretická fakta o manuální terapii očí, zkoumat efekt manuální terapie okohybných svalů na vybrané parametry: ostrost zraku, ...
  • Sledování kondiční připravenosti elitních hráček florbalu 

   Defence status: DEFENDED
   Suchá, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 28. 1. 2022
   Název: Sledování kondiční připravenosti elitních hráček florbalu Cíl: Cílem práce bylo zhodnotit kondiční připravenost elitních hráček florbalu pomocí testů zaměřených na rychlost a agility. Dílčím cílem práce bylo zjistit ...
  • Vliv menstruace na sportovní výkon 

   Defence status: DEFENDED
   Petržilková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 17. 1. 2022
   Název: Vliv menstruačního cyklu na sportovní výkon vrcholových atletek Cíle: Na základě dotazníkového šetření zjistit jak a do jaké míry menstruační cyklus ovlivňuje výkonnost atletek zařazených do reprezentace České ...
  • Motorické testy v krasobruslení dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Bartošková, Jaroslava (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 28. 1. 2022
   Úvod: Motorické testy v krasobruslení dětí k určení úrovně kondičních a koordinačních schopností. Obsahuje výběr jednotlivých pohybových úkolů a jejich zdůvodnění. Cíl: Analýza a predikce kondičních předpokladů pro ...
  • Míra vztahu motorické koordinace, základních pohybových dovedností, tělesné zdatnosti a tělesného složení dětí na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Navara, Miroslav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 25. 1. 2022
   Název: Míra vztahu motorické koordinace, základních pohybových dovedností, tělesné zdatnosti a tělesného složení dětí na 1. stupni ZŠ Autor: Bc. Miroslav Navara Vedoucí práce: Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. Cíle: Cílem této ...
  • Srovnání hodnocení vybraných funkčních testů fyzioterapeuty a systémem OpenPose 

   Defence status: DEFENDED
   Turna, Matyáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 19. 1. 2022
   Název: Srovnání hodnocení vybraných funkčních testů fyzioterapeuty a systémem OpenPose Cíle: Vyhodnotit, zda je možné pomocí 2D kinematické analýzy systémem OpenPose (OP) detekovat odchylky v provedení funkčních testů ...
  • Vliv specializace vrcholových sportovních gymnastů a gymnastek na posturální stabilitu 

   Defence status: DEFENDED
   Rampouchová, Pavlína (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 19. 1. 2022
   Název: Vliv specializace vrcholových sportovních gymnastů a gymnastek na posturální stabilitu. Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnotit úroveň posturální stability vrcholových gymnastů a gymnastek pomocí ...
  • Individuální vývoje výkonů současných českých desetibojařů 

   Defence status: DEFENDED
   Čech, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 17. 1. 2022
   Individuální vývoje výkonů současných českých desetibojařů Cíle práce: Hlavním cílem této práce je analyzovat výkonnostní vývoj současných českých desetibojařů a porovnat je s vývoji výkonů desetibojařů, jejichž rekordy ...
  • Sportovní soutěže vodních záchranářů 

   Defence status: DEFENDED
   Geržová, Dominika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 25. 1. 2022
   Název: Sportovní soutěže vodních záchranářů Cíle: Cílem práce je popsat soutěže vodních záchranářů a shrnutí historického vývoje vodní záchranné služby na našem území a ve světě. Metody: Při vypracování této práce jsem ...
  • Vliv epigalokatechin galátu na redukci hmotnosti - systematická rešerše 

   Defence status: DEFENDED
   Janda, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 18. 1. 2022
   Úvod: Tato práce se zabývá vlivem izolovaného katechinu epigallokatechin-3-gallát na redukci hmotnosti u dospělé populace. V první části byl poskytnut přehled české i zahraniční literatury na téma obezity, možnosti využití ...
  • Plavecká kariéra vrcholných plavců v žákovských a dorosteneckých kategoriích 

   Defence status: DEFENDED
   Holubová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 19. 1. 2022
   Název: Plavecká kariéra vrcholných plavců v žákovských a dorosteneckých kategoriích Cíl: Cílem mé bakalářské práce je porovnat vývoj plavecké kariéry plavců žákovských a dorosteneckých kategorií u výběru seniorské reprezentace ...
  • Case study of physiotherapeutic treatment about a patient with disc herniation with L5/S1 with radiculopathy 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Demiryol, Deniz (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 20. 1. 2022
  • Rozdíly v úrovni aspirace a odolnosti vůči zátěži u florbalistek Tatranu Střešovice 

   Defence status: DEFENDED
   Zabavská, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 19. 1. 2022
   Název: Rozdíly v úrovni aspirace a odolnosti vůči zátěži u florbalistek Tatranu Střešovice Cíle: Hlavním cílem tohoto výzkumu je přispět k hledání vzájemného vztahu mezi úrovní kladených aspirací a výkonem u sportovců. ...
  • Využití virtuální reality pro diagnostiku ,,citu pro hru'' na příkladu ledního hokeje 

   Defence status: DEFENDED
   Slánský, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 21. 2. 2022
   Název: Využití virtuální reality pro diagnostiku "citu pro hru" na příkladu ledního hokeje. Cíl: Cílem diplomové práce, je zjistit možnosti využití virtuální reality pro evaluaci "citu pro hru". Dále zjistit, jestli se ...
  • Znalosti žáků devátých tříd základních škol v Praze a Litoměřicích ze zásad chování obyvatelstva při mimořádných událostech 

   Defence status: DEFENDED
   Reiser, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 25. 1. 2022
   Název: Znalosti žáků devátých tříd základních škol v Praze a Litoměřicích ze zásad chování obyvatelstva při mimořádných událostech Cíle: Diplomová práce si klade za cíl zjistit úroveň znalostí žáků devátých tříd základních ...
  • Case study of physiotherapeutic treatment of a patient after Total Knee Replacement 

   Defence status: DEFENDED
   Lee, Wonjun (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 20. 1. 2022
   če a po úplné náhradě kolenního kloubu Cílem práce je porozumět anatomii, kineziologii a biomechanice fyziologického lidského oretické poznatky a znalosti fyzioterapeutických metod k určení možné rehabilitační procedury ...
  • Výskyt zranění v mužském fast-pitch softballe 

   Defence status: DEFENDED
   Malý, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 27. 1. 2022
   Název: Výskyt zranění v mužském fast-pitch softballe Cíl práce: Cílem této práce je zmapovat výskyt zranění v mužském fast-pitch softballe. Zaměřit se na jednotlivé druhy zranění vzhledem k hráčským postům, zjistit jaká ...
  • Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou TEP kolenního kloubu 

   Defence status: DEFENDED
   Valovičová, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 20. 1. 2022
   Autor: Andrea Valovičová Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou TEP kolenního kloubu Cíle: Cílem obecné části práce je seznámení se s problematikou totální endoprotézy kolenního kloubu na podkladě ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV