• Zapojení vybraných svalů horní části těla při oboustranném bruslení jednodobém, soupažném běhu prostém a při napodobivém cvičení na běžkařském trenažeru Concept 2 

   Defence status: DEFENDED
   Horyna, Roman (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 21. 1. 2021
   Název: Zapojení vybraných svalů horní části těla při oboustranném bruslení jednodobém, soupažném běhu prostém a při napodobivém cvičení na běžkařském trenažeru Concept 2 Cíl: Ozřejmit koordinační podobnosti či rozdílnosti ...
  • Srovnání polonízkého a polovysokého startu 

   Defence status: DEFENDED
   Talácko, Zdeněk (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 19. 1. 2021
   Název: Srovnání polonízkého a polovysokého startu Cíle: Analýza časových rozdílů při výběhu z met z pozice polovysokého (softballového) a polonízkého (atletického) startu v softballe. Dalším cílem bylo srovnání těchto ...
  • Povědomí ošetřujících lékařů o možnostech ortoticko - protetického řešení syndromu diabetické nohy 

   Defence status: DEFENDED
   Potěšil, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 19. 1. 2021
   Název: Povědomí ošetřujících lékařů o možnostech ortoticko-protetického řešení syndromu diabetické nohy Cíle: Cílem práce bylo zjistit aktuální stav znalostí lékařů, jejich postoje a každodenní praxi týkající se ...
  • Trénink vícebojařky 

   Defence status: DEFENDED
   Klučinová, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 19. 1. 2021
   Autor: Bc. Eliška Klučinová Název: TRÉNINK VÍCEBOJAŘKY Cíl: Hlavním cílem této práce je zhodnocení vlastního výkonnostního vývoje v závislosti na absolvovaném tréninku. Práce je zaměřená především na rok 2014, ve kterém ...
  • Koordinační parametry lokomoce pletencem ramenním v různých fylogeneticky determinovaných variantách 

   Defence status: DEFENDED
   Ulmann, Dominik (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 28. 1. 2021
  • Komparační analýza aktivity vybraných svalů při šplhu na laně, shybu a jeho modifikacích 

   Defence status: DEFENDED
   Szabóová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 21. 1. 2021
   Autor: Bc. Veronika Szabóová Název: Komparační analýza aktivity vybraných svalů při šplhu na laně, shybu a jeho modifikacích Cíle: Cílem teoretické části diplomové práce je rešerše dostupné literatury zaměřující se na ...
  • Porovnání funkcí sporttesterů určených pro řízení a kontrolu parametrů pohybu ve vodě 

   Defence status: DEFENDED
   Hájková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 27. 1. 2021
   Název: Porovnání funkcí sporttesterů určených pro řízení a kontrolu parametrů pohybu ve vodě Cíle: Porovnání a vyhodnocení jednotlivých funkcí vybraných sporttesterů v různých typech plaveckého tréninku. Metody: Výzkumný ...
  • Psychomotorické hry jako prostředek rozvoje grafomotoriky u dětí předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Sochorová, Denisa (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 26. 1. 2021
   Název: Psychomotorické hry jako prostředek rozvoje grafomotoriky u dětí předškolního věku Cíle: Cílem práce je zhodnocení úrovně grafomotoriky v Mateřské škole u dětí předškolního věku a zhodnocení vlivu psychomotorických ...
  • Subjektivní hodnocení doškolovacích akcí v oblasti inkluzivní TV pedagogy ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Šírerová, Karina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 26. 1. 2021
   Název: Subjektivní hodnocení doškolovacích akcí v oblasti inkluzivní TV pedagogy ZŠ Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce bylo zkoumat u pedagogických pracovníků pražských základních škol jejich subjektivní hodnocení ...
  • Inkluze žáka s cystickou fibrózou v tělesné výchově 

   Defence status: DEFENDED
   Kyndlová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 26. 1. 2021
   Název: Inkluze žáka s cystickou fibrózou v tělesné výchově Cíle: Cílem této práce bylo poukázat prostřednictvím kasuistiky na možnosti inkluze žáka s cystickou fibrózou do tělesné výchovy a současně zkoumat vliv aplikovaných ...
  • Kvalita tělovýchovných a sportovních služeb v soukromých institucích specializujících se na předškolní vzdělávání v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Ruda, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 25. 2. 2021
   Název: Kvalita tělovýchovných a sportovních služeb v soukromých institucích specializujících se na předškolní vzdělávání v Praze Cíle: Hlavním cílem této disertační práce je navrhnout vhodný postup pro měření kvality ...
  • Identifikace marketingových možností beachvolejbalu 

   Defence status: DEFENDED
   Sixta, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 21. 1. 2021
   Název: Identifikace marketingových možností beachvolejbalu Cíle: Práce identifikuje možnosti beachvolejbalu v oblasti marketingu, které by mohly pomoci plážovému volejbalu získat nové zdroje, ať už se bude jednat o partnery, ...
  • Závislost velikosti tržní hodnoty fotbalových týmů na dosaženém výsledku ve vybraných evropských soutěžích. 

   Defence status: DEFENDED
   Podlipný, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 20. 1. 2021
   Název: Závislost velikosti tržní hodnoty fotbalových týmů na dosaženém výsledku ve vybraných evropských soutěžích Cíle: Hlavním cílem práce je zjistit, jak silný je vztah mezi tržní hodnotou a dosaženým výsledkem týmů ve ...
  • Adherence pacientů k fyzioterapii 

   Defence status: DEFENDED
   Prunerová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 21. 1. 2021
   Název práce: Adherence pacientů k fyzioterapii Východiska: Fyzioterapie disponuje řadou technik, které mohou být efektivní při léčbě pohybového aparátu. Je ale na každém pacientovi, jak bude ke svému zdraví přistupovat. ...
  • Vztah mezi typem došlapu a incidencí zranění dolních končetin u běžkyň na 800 metrů 

   Defence status: DEFENDED
   Höferová, Karin (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 20. 1. 2021
   Cíl: Cílem práce bylo zhodnotit, jak běžecká zranění dolních končetin souvisejí s typem došlapu u běžkyň na trati 800 m ve věku 16 - 22 let v České Republice a ve světě. Metody: Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu ...
  • Vývoj olympijských výkonů ve snowboardingu v U-rampě 

   Defence status: DEFENDED
   Ježek, David (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 28. 1. 2021
   Název: Vývoj olympijských výkonů snowboardingu v U-rampě Cíle: Cílem diplomové práce je analýza výkonů snowboardistů v U-rampě a parametrů tratí v letech 1998 až 2018 na zimních olympijských hrách. Metody: Hlavní metodou ...
  • Kinematická analýza pohybového systému u osob s abnormálním postavením kyčelního kloubu 

   Defence status: DEFENDED
   Zahradník, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 10. 3. 2021
   SOUHRN Femoroacetabulární impingement syndrom (FAI) je porucha kyčelního kloubu, ke kterému dochází nejčastěji následkem opakovaného přetěžování kloubu v kombinaci s neideální orientací artikulujících ploch, které tedy ...
  • Silové asymetrie u ženských fotbalových hráček v závislosti na hráčském postu. 

   Defence status: DEFENDED
   Lisoň, Maroš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   Název: Silové asymetrie u sportujících ženských fotbalových hráček v závislosti na hráčském postu Cíle: Cílem této diplomové práce bylo charakterizovat unilaterální a bilaterální asymetrie flexorů a extenzorů kolene u ...
  • Strategie a taktika v tenisové dvouhře 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Josef (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 27. 1. 2021
   Název práce: Strategie a taktika v tenisové dvouhře Cíle práce: Primárním cílem této práce je zjistit, co v různých oblastech tréninkového procesu mladí excelentní hráči tenisu vyžadují po trenérech proto, aby byl tréninkový ...
  • Využití projektu Jr.NBA pro český basketbal 

   Defence status: DEFENDED
   Němec, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 20. 1. 2021
   Název: Využití projektu Jr.NBA pro český basketbal Cíle: Cílem práce je popsat a souhrnně analyzovat čtyři uskutečněné ročníky Jr.NBA League v České republice a navrhnout konkrétní doporučení pro vylepšení projektu v dalších ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV