• Lyžování dětí s Downovým syndromem 

   Kunstová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Datum obhajoby: 12. 5. 2006
  • Fyzioterapeutické postupy po cévní mozkové příhodě s Brocovou afázií 

   Suchánková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Datum obhajoby: 24. 5. 2006
  • Sledování vlivu canisterapie na dítě s dětskou mozkovou obrnou 

   Skálová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Datum obhajoby: 9. 5. 2006
  • Stav po cévní mozkové příhodě 

   Lutovská, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Datum obhajoby: 23. 5. 2006
  • Pohled do budoucnosti tělesné výchovy jako předmětu vyučovaného na základních školách 

   Dostál, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Datum obhajoby: 9. 5. 2006
   Title A Look at the Future ofPhysical Education as a Primarv School Subject Aim of the Thesis: The aim ofthis thesis is to make a prediction ofthe development of physical education on primary schools in 2005 to 2010. Method: ...
  • Fyzioterapie po plastice předního zkříženého vazu 

   Matoušková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Datum obhajoby: 23. 5. 2006
  • Nácvik plaveckého dýchání a plavecké polohy u dětí s mentálním postižením 

   Krausová, Dana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Datum obhajoby: 11. 5. 2006
  • Uplatnění pohybových aktivit a muzikoterapie při léčbě osob s mentální retardací - využití muzikoterapie a pohybových aktivit v ÚSP v Brandýse nad Labem - Stará Boleslav 

   Macháček, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Datum obhajoby: 10. 5. 2006
   Název: Uplatnění pohyboyých aktivit a muzikoterapie při léčbě 9sob s mentální retardací-využití muzikoterapie a pohybových aktivit v USP v Brandýse nad Labem - Stará Boleslav Using the excercises activities and music therapy ...
  • Technika pádlování a taktika jízdy na K4 1000m 

   Souček, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Datum obhajoby: 10. 5. 2006
   Paddling technique and race strategy for K41000 m Aim: 1. Give complete information on proper execution kajakářského shot while riding Kayak Four. Trace the second best tactics to track 1000m, used representational Kayak ...
  • Amputace 

   Kubátová, Bohuslava (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Datum obhajoby: 10. 5. 2006
  • Sjezdové lyžování mentálně postižených osob 

   Patčová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Datum obhajoby: 15. 5. 2006
   Název: Sjezdové lyžování mentálně postižených osob Cíl práce: Vytvořit soubor průpravných cvičení pro nácvik sjezdové techniky mentálně postižených. Úkoly práce: 1.Analýza metodiky sjezdového lyžování u mentálně postižených. ...
  • Ovlivnění bolesti u popálenin transkutánní elektrickou neurostimulací 

   Loukotová, Renata (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Datum obhajoby: 11. 5. 2006
   SOUHRN Název práce: Ovlivnění bolesti transkutánní elektrickou neurostimulací u popálenin Cíl práce: Cílem této diplomové práce je poukázat na možnosti využití transkutánní elektrické neurostimulace (TENS) v léčbě popálenin, ...
  • Problematika svalových dysbalancí u starších žáků. 

   Hofmanová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Datum obhajoby: 11. 5. 2006
   Název: Problematika svalových dysba!ancí u starších žáků The Muscular Dysbalance Problems of Schoolchildren Cíle práce: Cílem diplomové práce je vyšetření a zhodnocení svalových dysbalancí, zejména zkrácených a oslabených ...
  • Projekt reklamní kapmaně na sportovní akci 

   Tichý, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Datum obhajoby: 4. 5. 2006
   Název Reklamní kampaň na sportovní akci Název v angličtině Advertising campaign for sport action Cíle práce Vytvoření návrhu reklamní kampaně pro vymyšlenou sportovní akci. Popsat a definovat sportovní akci, jež je předmětem ...
  • Komparace somatických předpokladů studentů TV za období 1979 - 1996 

   Kohoutová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Datum obhajoby: 11. 5. 2006
   Název práce: Komparace somatických předpokladů studentů TV za období 1979- 1996 Název práce v AJ: Comparison of somatic qualities of students of PE in the period from 1979 to 1996 Cíle práce: Zpracování dat získaných v ...
  • Analýza utkání ve squashi 

   Nádaský, Patrik (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Datum obhajoby: 10. 5. 2006
   l.ABSTRAKT Má práce by měla být návodem pro ostatní trenéry squashe, kteří chtějí trénovat plnohodnotně a na úrovni. Hráči, které trenéři trénují se dopouštějí při tréninku i v zápasech větších či menších chyb v technice ...
  • Ženský lední hokej a osobnost hokejistek v ČR 

   Pellarová, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Datum obhajoby: 10. 5. 2006
   Název: Ženský lední hokej a osobnost hokejistek v České republice. Woman ice hockey and personality ofwoman in ice hockey in the Czech republic. Cíle práce: Zmapování současného stavu ženského ledního hokeje v České republice ...
  • Sledge hokej. 

   Mrázová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Datum obhajoby: 9. 5. 2006
   Název: Sledge hokej Sledge hockey Cíle práce: Cílem diplomové práce je shromáždit informace o sledge hokeji a jeho vliv na tělesně postižené sportovce. Zaznamenat historii, pravidla a nastínit sledge hokej v České republice. ...
  • Příprava mládeže fotbalu nižších výkonnostních tříd 

   Pavliš, Josef (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Datum obhajoby: 4. 5. 2006
   Title: Preparation offootball youth in lower efficiency classes Aim: Investigation into conditions of preparation of football youth m lower efficiency classes at the age of 1Oto 14 in particular region Method: Case study- ...
  • Technická příprava chvatu Kata-guruma 

   Hubinka, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Datum obhajoby: 12. 5. 2006
   Title The technical preparation of Kata-guruma technique. Aim of thesis To execute the analysis of Kata-guruma technique according to the accessible literature and my own experience from competitions. Method The analysis ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV