• AZYLOVÁ A IMIGRAČNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE 

   Malová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 26. 6. 2006
   I'd like to focus on providing wholesome summary on the creation, development and current state of European immigration policy using legislation, approved programs and coordinated activities of member countries. Powered ...
  • Dokončení vnitřního trhu EU v oblasti služeb 

   Neterda, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 6. 2. 2006
   Ve své diplomové práci komplexně pojednávám problematiku dokončení vnitřním trhu EU v oblasti služeb. První kapitola je zasvěcena vymezení pojmu vnitřního trhu a významu služeb na něm. Načrtávám také problematiku liberalizace ...
  • Ekonomická výkonnost EU a USA: komparativní analýza 

   Marek, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 18. 10. 2010
   Diplomová práce "Výkonnost ekonomiky EU ve vztahu k USA" pojednává o zaostávání ekonomické výkonnosti Evropské unie za Spojenými státy. Práce vychází z přesvědčení, že zaostávání evropské ekonomiky za USA od počátku 70. ...
  • Energetická politika EU - teorie a praxe 

   Kopp, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 2. 2. 2010
   Diplomová práce "Energetická politika EU - teorie a praxe" se zaměřuje na tři základní aspekty evropské energetické politiky: liberalizace energetických trhů, bezpečnost energetických dodávek a boj se změnami klimatu. V ...
  • ENERGETICKÁ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE 

   Pazderníková, Kamila (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 26. 6. 2006
   This work focuses on the reasons and beginnings of creation of European energy policy, the role of environment in this policy and different kinds of energy sources with special focus on the renewable ones. The hot topic ...
  • Evropská politika sousedství v kontextu východní dimenze a vztahů EU-Rusko 

   Loskotová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 29. 10. 2007
   Rigorózní práce "Evropská politika sousedství v kontextu východní dimenze a vztahů EU-Rusko" pojednává o jedné ze současných priorit vnější politiky Evropská unie - politiky vůči sousedním zemím EU. Evropská politika ...
  • Evropská politika sousedství v kontextu východní dimenze a vztahů EU-Rusko 

   Loskotová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 26. 6. 2007
   Diplomová práce "Evropská politika sousedství v kontextu východní dimenze a vztahů EU-Rusko" pojednává o jedné ze současných priorit vnější politiky Evropská unie - politiky vůči sousedním zemím.EU. Evropská politika ...
  • Evropská politika výzkumu. Současný vývoj a perspektivy. 

   Zavázalová, Helena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 27. 6. 2007
   Diplomová práce "Evropská politika výzkumu. Současný vývoj a perspektivy" pojednává o posledním vývoji a současném stavu výzkumné politiky EU a zjišťuje, proč přes veškeré snahy Evropa nedokázala zlepšit výkonnost a zvětšit ...
  • Evropská unie - globální aktér? 

   Mizerová, Iva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 29. 10. 2007
   Evropská unie je historicky unikátním celkem. Nejen, že je zatím přesně teoreticky nedefinovatelná, ale i v praxi je entitou mnohostrannou a mnohovrstvou, která navíc není ještě stále ve své konečné fázi, a jejíž vývoj se ...
  • Evropská unie - globální aktér? 

   Mizerová, Iva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 27. 6. 2006
   European Union participates recently in a great number of global affairs and its presence could be felt in many spheres of political and business life. It is thus often referred to as a global actor or global power, and ...
  • Evropské ekonomické vládnutí: možnost nebo nutnost? 

   Vlach, Michael (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Bibliografický záznam VLACH, Michael. Evropské ekonomické vládnutí - možnost nebo nutnost? Praha, 2011. 95 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií. Katedra ...
  • Finanční rámec EU na roky 2007-2013 a přezkum rozpočtu:cesta k efektivnímu využití společných financí? 

   Šímová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 20. 10. 2008
   Rigorózní práce "Finanční rámec EU na roky 2007-2013 a přezkum rozpočtu: cesta k efektivnějšímu využití společných financí?" pojednává o financování Evropské unie po roce 2007. Na základě rozboru jednání o finanční perspektivě ...
  • How to be successful in inovation policy : case of Nokia 

   Lněnička, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 27. 6. 2007
   Nokia představuje skvělý příběh o tom, jak se během méně než deseti let neproduktivní, diverzifikovaná a bankrotem hrozící společnost z malé severské země Finska transformovala do inovativní, hi-tech a orientované globální ...
  • Inovační politika EU v ČR 

   Bartůšek, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   The European Union (EU) puts more emphasis on innovation as a key means for regaining and maintaining competitiveness, a trait it lags behind in when compared to its main global competitors. It therefore possesses a range ...
  • Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha 

   Hercegová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 29. 10. 2007
   Rigorózní práce pojednává o realizaci programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie v České republice, konkrétně o programu Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha (JPD ...
  • Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Implementační schéma programu JPD 3 a jeho vliv na příjemce finanční dotace. 

   Hercegová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 26. 6. 2007
   Diplomová práce ,Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Implementační schéma programu JPD 3 a jeho vliv na příjemce finanční dotaceu pojednává o realizaci programů spolufinancovaných ze ...
  • Konkurenceschopné, inovativní a sociální Finsko - model pro Lisabonskou strategii? 

   Hartmanová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 26. 6. 2007
   Diplomová práce "Konkurenceschopné, inovativní a sociální Finsko - model pro Lisabonskou strategii? pojednává o konkurenceschopnosti Finska, o jejích základech a politice finského státu, která dosažení a udržení ...
  • Liberalizace vzájemného obchodu mezi Evropskou unií a subsaharskou Afrikou 

   Prášil, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 26. 6. 2007
   Diplomová práce "Liberalizace vzájemného obchodu mezi Evropskou unií a subsaharskou Afrikou" hodnotí dosavadní vývoj ekonomických vztahů mezi EHS, resp. EU, a zeměmi subsaharské Afriky. Po krátkém exkurzu do období evropského ...
  • Lisabonská strategie a její realizace v České republice. 

   Vávrová, Berenika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   V roce 2000 si EU, pod vlivem svých dosavadních pokroků v integračním procesu, stanovila seznam poměrně ambiciózních cílů v ekonomické, sociální a environmentální oblasti, kterých chtěla dosáhnout do roku 2010. Tento ...
  • Mercosur Seen from the EU Perspective: A Valued Partner or a Missed Opportunity? 

   Dudová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Evropská Unie vstoupila do úzkého kontaktu s uskupením Mercosur brzy po jeho založení v roce 1991. Od té doby pokračují tito dva aktéři ve vzájemné ekonomické i politické spolupráci a nyní jsou na cestě k uzavření pokrokové ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV