• Crystalex Nový Bor : from IPB heritage to the loading test of the Czech Insolvency Act 

   Čása, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 2. 2. 2011
   Crystalex Nový Bor: od dědictví IPB k zátěžovému testu českého insolvenčního zákona Abstrakt Předkládaná práce popisuje a analyzuje průběh insolvenčního řízení ve společnosti Crystalex Nový Bor. Jádrem práce je popis a ...
  • Crystalex Nový Bor: od dedictví IPB k zátěžovému testu českého insolvenčního zákona 

   Čása, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 19. 10. 2011
   vi Abstrakt Předkládaná práce popisuje a analyzuje průběh insolvenčního řízení ve společnosti Crystalex Nový Bor. Jádrem práce je popis a ohodnocení průběhu procesu z pohledu ekonomické efektivnosti. Faktický popis řešení ...
  • Czech Cross-Border Insolvency Rules in Comparison with the UNCITRAL Model Law 

   Martiník, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   Bakalářská práce srovnává Modelová pravidla UNCITRAL pro přeshraniční insolvence se současnou českou právní úpravou v této oblasti. V první části popisuje současné hlavní systémy mezinárodních insolvencí, jak byly vyvinuty ...
  • Economic and law aspects of reorganization and bankruptcy illustrated on the case of Kordarna 

   Harrer, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 19. 10. 2011
   Dlouho očekávaný zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) změnil mnoho aspektů insolvenčních řízení umožněním nových forem řešení úpadku. Mezi nejpřevratnější změny patří bezesporu zavedení ...
  • Economic Rationale behind the Evolution of the Slovak Insolvency Law 

   Hrnčiar, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 19. 10. 2011
   Reforma slovenské insolvenční legislativy, která nabyla platnosti 1. ledna 2006, přinesla zcela nový institut restrukturalizace pro dlužníky z podnikatelské sféry. V této práci přinášíme první komplexní empirickou analýzu ...
  • Economic Rationale behind the Evolution of the Slovak Insolvency Law 

   Hrnčiar, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Reforma slovenské insolvenční legislativy, která nabyla platnosti 1. ledna 2006, přinesla zcela nový institut restrukturalizace pro dlužníky z podnikatelské sféry. V této práci přinášíme první komplexní empirickou analýzu ...
  • Ekonomická analýza cezhraničného insolvenčného konania v kontexte zmien nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní 

   Juhás, Juraj (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 20. 1. 2015
   Obsahom tejto práce je ekonomická analýza cezhraničného insolvenčného konania vedeného podľa nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní a návrhov jeho noviel. Akcent je daný na zmeny týkajúce sa možnosti otvárať ...
  • Kolektivní investování a trh nemovitostí v ČR 

   Posolda, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 27. 6. 2007
   Novela Zákona o kolektivním investování z května 2006 otevřela možnost vzniku nemovitostních fondů v ČR. Ty budou moci existovat ve dvou formách, jako speciální fond nemovitostí určený pro nejširší investorskou veřejnost ...
  • Kordarna - the first large case of reorganization under the new insolvency act 

   Harrer, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 2. 2. 2011
   Dlouho očekávaný zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) změnil mnoho aspektů insolvenčních řízení umožněním nových forem řešení úpadku. Mezi nejpřevratnější změny patří bezesporu zavedení ...
  • Nové úvěrové financování společností v insolvenčním řízení 

   Koudelka, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Práce rozebírá problematiku nového úvěrového financování, jinak též postinsolvenčního financování, v insolvenčním právu. Po stručném popisu metodologie ekonomické analýzy práva, jsou nejprve stanoveny základní teoretické ...
  • Optimálne pravidlá poradia uspokojenia pohľadávok nekonsenzuálnych veriteľov v insolvenčnom konaní 

   Kubejová, Daniela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 5. 9. 2007
   Optimální ochrana věřitelů je důležitou součástí insolvenčního práva i celého právního a ekonomického prostředí. Skupina nekonsenzuálních věřitelů vzbuzuje velké diskuse, protože tito věřitelé nevstupovali do vztahu s ...
  • Zásahy státní moci do ekonomických práv jednotlivce : regulované nájemné 

   Vojta, Dominik (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
   V této práci se věnuji zásahům státní moci do ekonomických práv jednotlivce, konkrétně institutu regulovaného nájemného, který představím po všech stránkách. Zaměřím se na jeho vývoj, dopady na jednotlivé subjekty, zhodnocení ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV