• Český Těšín vs. polský Cieszyn 1920-1938, urbanismus a architektura 

   Havránková, Magdaléna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 15. 6. 2010
   Bakalářská práce "Český Těšín vs. polský Cieszyn 1920-1938, urbanismus a architektura" pojednává o proměnách zmíněných měst během meziválečného období. Tato práce vychází z podoby původního města Těšína, které existovalo ...
  • Finanční vyrovnání spolkových zemí. Klíčové vnitroněmecké politikum přelomu tisíciletí 

   Mynaříková, Romana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 24. 3. 2011
   Rigorózní práce "Finanční vyrovnání spolkových zemí - klíčové vnitroněmecké politikum přelomu tisíciletí" se zabývá jedním z nejvýznamnějších prvků finančního uspořádání Spolkové republiky Německo. Finanční vyrovnání zemí ...
  • Finanční vyrovnávání spolkových zemí - klíčové vnitroněmecké politikum přelomu tisíciletí 

   Mynaříková, Romana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 2. 2. 2010
   Diplomov prce "Finančn vyrovnn spolkovch zem - klčov vnitroněmeck politikum přelomu tiscilet" se zabv jednm z nejvznamnějšch prvků finančnho uspořdn Spolkov republiky Německo. Finančn vyrovnn zem patř k nejvznamnějšm ...
  • Francouzská politika vůči Sársku 1945-1955 

   Havlík, Josef (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 1. 2. 2011
   Práce se zabývá vývojem francouzské politiky vůči Sársku od roku 1945, kdy byly vytvořeny první plány na uskutečnění hospodářské unie mezi Francií a Sárskem, po sárské odmítnutí přijmout postavení mezinárodního území pod ...
  • Hospodářský zázrak a konzumní společnost ve Spolkové republice Německo na příkladu Severního Porýní-Vestfálska (časopis Brigitte a VW Brouk) 

   Kočišová, Katarína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 6. 2. 2007
   Die Konsumgesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland entwickelte sich seit der Realisierung der Währungsreform im Jahre 1948 ökonomisch rasch nach vorne und tut dies bis heute. Die deutsche Wirtschaft schaffte es, sich ...
  • Ideový rámec britské zahraniční politiky za vlády New Labour. 

   Váška, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 17. 5. 2016
   This doctoral thesis explores the ideational framework of British foreign and European policy in the era of New Labour governments (1997-2010). Drawing from social constructivism and the "linguistic turn" in ...
  • Integrace a působení vyhnanců v hesenské politice v 50. letech 

   Krahulcová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 24. 10. 2007
   Rigorózní práce "Integrace a působení vyhnanců v hesenské politice v 50. letech" se zabývá průběhem integrace vyhnanců v politické oblasti a jejich působením v hesenském politickém životě v padesátých letech. První část ...
  • Integrace a působení vyhnanců v hesenské politice v 50. letech 

   Krahulcová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 27. 6. 2007
   Diplomová práce "Integrace a působení vyhnanců v hesenské politice v 50. letech" se zabývá průběhem integrace vyhnanců v politické oblasti a jejich působením v hesenském politickém životě v padesátých letech. První část ...
  • Izolovaný ostrov : Západní Berlín pod správou Willyho Brandta (1961-1966). Město za berlínskou zdí 

   Nigrin, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 16. 12. 2010
   Předložená práce "Izolovaný ostrov: Západní Berlín pod správou Willyho Brandta (1961-1966). Město za berlínskou zdí" se zaměřuje na Západní Berlín v letech 1961 až 1966 a na kroky Willyho Brandta jako úřadujícího ...
  • Kulturní vztahy mezi ČSSR a SRN v 60. letech 20. století 

   Lizcová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   (abstrakt) Disertační práce se zabývá rolí kultury v mezinárodních vztazích a vývojem kulturních styků mezi Československou socialistickou republikou (ČSSR) a Spolkovou republikou Německo (SRN) v 60. letech 20. století. ...
  • Měnová reforma v západních zónách Německa v roce 1948 

   Nezbeda, Ladislav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 3. 2. 2006
  • Migrační vlny ve Spolkové republice Německo po roce 1989 - mezi severními a jižními spolkovými zeměmi 

   Hamplová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Diplomová práce je věnována tématu vnitřní migrace a je zaměřena na německé obyvatelstvo a jeho pohyb v rámci Spolkové republiky Německo po roce 1989. Výchozí perspektivou je migrační trend, v jehož důsledku dochází k ...
  • Migrační vlny ve Spolkové republice Německo po roce 1989 mezi severními a jižními spolkovými zeměmi 

   Hamplová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 19. 10. 2011
   Rigorózní práce je věnována tématu vnitřní migrace a je zaměřena na německé obyvatelstvo a jeho pohyb v rámci Spolkové republiky Německo po roce 1989. Výchozí perspektivou je migrační trend, v jehož důsledku dochází k ...
  • "Na hřbitov divadlo nepatří." Veřejná kritika a odboj ve vilenském ghettu, 1941 - 1943. 

   Putík, Daniel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 27. 6. 2007
   I. ÚVOD 1. Cíle a struktura práce Léta nacistické okupace na Litvě přinesla zkázu stovkám židovských obcí, mezi nimi i prvořadému duchovnímu centru východoevropského Židovstva: Vilnu (Vilniusu), "litevskému Jeruzalému". ...
  • Nacistická kulturní politika v Düsseldorfu 1933 - 1945 

   Mikulová, Soňa (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 29. 6. 2006
   The aim of this diploma thesis is to understand how the Nazis used and subordinated art to their power. It was necessary to concentrate the focus of this study on a specific region of the Third Reich. The choice of Düsseldorf ...
  • Nacistická kulturní politika v Düsseldorfu 1933-1945 

   Mikulová, Soňa (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 3. 11. 2006
   The aim of this diploma thesis is to understand how the Nazis used and subordinated art to their power. It was necessary to concentrate the focus of this study on a specific region of the Third Reich. The choice of Düsseldorf ...
  • Německé vyrovnávání se s komunistickou minulostí na příkladě koncepce tzv. Gauckova úřadu 

   Vávrová, Terezie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 1. 2. 2011
   Anotace: Diplomová práce Německé vyrovnávání se s komunistickou minulostí na příkladě koncepce tzv. Gauckova úřadu se zabývá zpracováváním komunistické minulosti ve sjednoceném Německu prostřednictvím činnosti tzv. Gauckova ...
  • Norimberský proces 

   Černá, Dagmar (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 24. 10. 2007
   V centru pozornosti této práce stojí otázka vlivu jednotlivých právních tradic při utváření Statutu norimberského tribunálu a při procesu, neboť toto téma představuje oblast, která v porovnání s jinými aspekty souvisejícími ...
  • Norimberský proces 

   Černá, Dagmar (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 27. 6. 2007
   V centru pozornosti této práce stojí otázka vlivu jednotlivých právních tradic při utváření Statutu norimberského tribunálu a při procesu, neboť toto téma představuje oblast, která v porovnání s jinými aspekty souvisejícími ...
  • Politika, historie, paměť: politické využívání minulosti ve Francii od 90. let 20. století 

   Emler, David (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 27. 6. 2014
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut mezinárodních studií Obor moderní dějiny Disertační práce POLITIKA, HISTORIE, PAMĚŤ: POLITICKÉ VYUŽÍVÁNÍ MINULOSTI VE FRANCII OD 90. LET 20. STOLETÍ David EMLER ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV