• Bad loans' development in the Czech Republic 

   Bachtík, Richard (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
   Cílem této práce je odhadnout ztráty z úvěrů poskytnutými českým bankovním sektorom pro nadcházející dva roky (2010 a 2011). Nejistota z pohledu budoucího vývoje ztrát z úvěrů byla hlavním důvodem pro odhad ztrát z úvěrů ...
  • Bank profitability in Mongolia 

   Chuluunbaatar, Tumenjargal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
   Výkonnost bank v rozvojových zemích by měla být hodnocen s ohledem na odlišné pozadí, které se jednotně vyskytuje v zemí vyspělého světa. Metody hodnocení výkonnosti bank, jako je například EVA či srovnávací metoda přispívají ...
  • Bank subordinated debt and market discipline in Europe 

   Havlínová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Tato práce analyzuje podřízený dluh bank (tzn. podřízený dluh vydaný bankami) z hlediska jeho využitelnosti pro posílení tržní disciplíny v bankovnictví. Práce je zajímavá ve dvou ohledech. Za prvé se věnujeme evropskému ...
  • Credit default swaps 

   Veselý, Vladimír (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Cílem bakalářské práce je analýza vývoje trhu s credit default swapy a současné situace na něm. Práce by se dala rozdělit do tří částí. V úvodní části seznamuje čtenáře se základními pojmy, principy a klíčovými produkty. ...
  • CreditMetrics - its application in the Czech Republic's business environment 

   Čermák, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
   Kreditní riziko je nevýznamnějším rizikem, se kterým se musejí vypořádat finanční instituce na celém světě. Banka pro mezinárodní platby představila analytický model, Basel II, podle kterého banky vypočítávají minimální ...
  • Externí rating a jeho validace 

   Lapešová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 27. 6. 2007
   Rostoucí význam externího ratingu v současnosti může nastolit otázku, zda je rating skutečně spolehlivým ohodnocením kreditního rizika. Cílem této práce je zhodnotit současnou situaci externího ratingu jako nástroje ...
  • The impact of macroeconomic factors on financial institutions credit risk during the global financial crises, case in Czech Republic 

   Jusufi, Gent (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 28. 6. 2012
   This study aims to estimate the ratio of non-performing loans to total loans (NPL ratio), its determinants and its response to different macroeconomic shocks. As the last financial crises had negative impact on the economy ...
  • Impact of Regional Differences on P2P Lending, Evidence from China 

   Liang, Na (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 17. 9. 2019
   Taking the representative P2P lending platform Renrendai as an example, this paper focuses on the impact of borrower's region on the behavior of lenders and borrowers in the market. According to the Chinese six geographical ...
  • Loan Book Credit Risk Stress Testing - Survey on Practice in the Czech Republic 

   Argayová, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 30. 3. 2011
   Zátěžové testování je termínem používaným pro metody zkoumající dopad negativního šoku na finanční systém či kapitálovou přiměřenost jednotlivých finančních institucí. Jelikož úvěrové riziko je typicky nejvýznamnějším ...
  • Loan book credit risk stress testing : survey on practice in the Czech Republic 

   Argayová, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Zátěžové testování je obecným termínem pro metody, které zkoumají dopad negativního šoku na finanční podmínky a kapitálovou přiměřenost finančních institucí. Jelikož úvěrové riziko je typicky nejvýznamnější bankovní riziko ...
  • Měření a řízení úrokového rizika v teorii a praxi 

   Stará, Pavla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Tato bakalářská práce se zabývá oblastí risk managementu v bance, konkrétně měřením a řízením úrokového rizika. Pro banky je důležité znát výši expozice vůči rizikům a na tomto základě volit vhodnou strategii řízení, která ...
  • Modelling and comperative analysis of volatility spillover between US, Czech Republic and Serbian stock markets 

   Marković, Jelena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 9. 2015
   MASTER THESIS MODELLING AND COMPARATIVE ANALYZES OF VOLATILITY SPILLOVER BETWEEN US, CZECH REPUBLIC AND SERBIAN STOCK MARKETS Abstrakt Tato diplomova prace odhaduje nestálost akciového trhu v Srbsku, České republice a USA. ...
  • Nové možnosti kolektivního investování v ČR (Slibná budoucnost nemovitostních fondů?) 

   Vostrovská, Diana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 22. 10. 2008
   Kolektivní investování prošlo v minulých letech významným rozvojem a v současnosti již hraje na trhu finančního zprostředkování důležitou a nenahraditelnou roli. Novela Zákona o kolektivním investování umožnila vznik ...
  • Oceňování finančních nástrojů (např. při různé likviditě trhu) 

   Veselá, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 13. 6. 2017
   Tato práce se zabývá likviditou jako důležitým parametrem, který ovlivňuje cenu finančních nástrojů. Na začátku je představena teorie likvidity a tři různé přístupy, jak ji lze hlediska této práce pak nejdůležitějším ...
  • Portfolio investment for individual investors : (portfolio recommendations for three case studies) 

   Žigraiová, Diana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 17. 6. 2010
   Práca sa zameriava na oblasť investovania do portfólia vzhľadom na súkromných investorov. Rozoberá ich investičné možnosti a behaviorálne aspekty, ktoré môžu zapríčiniť odchýlenie sa od racionality v správaní investorov a ...
  • Regulatory Approaches to Credit Risk Quantification 

   Stará, Pavla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Kreditní riziko představuje jedno z nejvýznamnějších rizik, kterému banka musí čelit, a tudíž je v jejím zájmu ho efektivně řídit a měřit. Nicméně metody řízení a měření jsou dozorovány a ovlivňovány národními regulátory. ...
  • Validace externího ratingu 

   Lapešová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 26. 3. 2008
   Rostoucí význam externího ratingu v soucasnosti muže nastolit otázku, zda je rating skutecne spolehlivým ohodnocením kreditního rizika. Cílem této práce je zhodnotit soucasnou situaci externího ratingu jako nástroje ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV