• Adornova kritika masové kultury ve světle Hegelovy estetiky 

   Kvapil, Matouš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Často se nyní hovoří o úpadku či odcizení umění, což bývá spojováno s negativními vlivy masové kultury. Tyto negativní vlivy masové kultury se snažím prozkoumat a zaměřuji se především na hudbu, k čemuž využívám především ...
  • Fenomén Body modification: Sociologická interpretace. 

   Kolářová, Sára (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Práce je zaměřená na výzkum jedinců, kteří jsou ve společnosti specifičtí svou vizuální odlišností, v důsledku extrémních modifikací, které si vytvářejí na svá těla. Zabývá se otázkou jejich individuality a zkoumá míru ...
  • Fenomén camp 

   Černá, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   V této bakalářské práci se věnujeme zejména širšímu představení fenoménu, který je nazýván camp. Popisujeme zde základní rysy campu, jakými jsou například přehnaná snaha o efekt, zaujatost pro nepovedené umění a jeho ...
  • Krása v očích plastické chirurgie 

   Nováková, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 22. 1. 2014
   Univerzita Karlova v Praze Institut sociologických studií Katedra sociologie Nováková Hana Bakalářská práce: Krása v očích plastické chirurgie Abstract The objective of this bachelor thesis is to examine the cosmetic surgery ...
  • Meze vtipnosti 

   Holada, Matouš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Tato práce se zabývá problematikou kontroverzního humoru na internetové sociální síti Facebook. V jejím rámci existuje řada stránek, které se specializují na publikování a sdílení komického materiálu, zejména pak různých ...
  • Mikuláš Kusánský a objev vážení 

   Růžička, Jáchym (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Hlavním cílem práce je vysvětlit perspektivou sociologie vědy příčiny neúspěchu objevu vážení Mikuláše Kusánského. Pomocí Mertonovy teorie zájmu je potvrzeno, že pro úspěch objevu vážení na poli přírodní filozofie existoval ...
  • Muzeum umění v proměnách své sociální funkce 

   Černá, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Muzea umění stále mají nezastupitelnou úlohu, a to jak pro svět umění, tak pro širší společnost. Tato diplomová práce se zabývá zejména jejich proměnou a problémy, kterým ve vztahu k současné společnosti čelí. Soustředí ...
  • Pojetí pojmu úspěch u českých profesionálních bubeníků 

   Kubíček, Matěj (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Matěj Kubíček: Pojetí pojmu úspěch u českých profesionálních bubeníků Abstrakt Autor se v textu zabývá pojmem "úspěch" a sleduje, jak jej chápou čeští profesionální bubeníci z oblasti pop music. Dále zkoumá související ...
  • Sociologické čtení postmoderní literatury na příkladu prózy Dona DeLilla 

   Stehlík, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 26. 1. 2015
   Vztah sociologie a literatury otevírá díky jejich vzájemné blízkosti rozsáhlé pole úvah. Předkládaná práce rozvijí méně obvyklý přístup k literatuře, jehož snahou je pátrat v ní po projevech sociologického myšlení, jež by ...
  • Typizační schémata dvou generací, aneb hraje při posuzování neznámých osob v každodenní realitě roli náš věk? 

   Baranková, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Práce je zaměřená na výzkum procesů, které naprosto přirozeně a podvědomě používáme v každodenní realitě k posuzování situací a osob. Zabývá se popsáním těchto procesů a následně zkoumáním posuzování neznámých osob v praxi ...
  • Ve stínu šaškovské rolničky: fenomén šílenství ve středověku a raném novověku 

   Sklenařík, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Práce se zabývá fenoménem šílenství ve středověku a raném novověku. Prostřednictvím zkoumání historického vývoje sociálního statusu duševně chorých autor popisuje funkce šílenství v kontextu jednotlivých dějinných úseků. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV