• Aplikace teorie her na rozhodování v Radě bezpečnosti OSN 

   Rozsypal, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 16. 6. 2011
   Bakalářská práce Aplikace teorie her na rozhodování v Radě bezpečnosti OSN kvantitativně zkoumá rozhodnutí stálých členů Rady bezpečnosti OSN v období let 1985 až únor 2011. V prvních částí je popsán teoretický rámec teorie ...
  • Attitudes of states towards the WHO 

   Lukáš, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
   This bachelor thesis tries to provide an outlook on the attitudes of states towards the World Health Organizations (WHO). These attitudes were assessed by using the data acquired through content analysis of statements ...
  • Brain Drain: Hindering Development of Lesser Developed Nations? 

   Galeano, Mario (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 8. 2. 2018
   Mario Galeano Thesis- Migration and Remittances: Hindering the Development of Lesser Developed Nations? International Economic and Political Studies Supervisor: Mgr Michal Parizek Abstract As migration has become recently ...
  • Breaking Deadlocks: The Role of Mediators in WTO Negotiations 

   Klímová, Nikola (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Práce se zabývá rolí mediátorů ve vyjednávání o obchodu v rámci WTO a zkoumá dopad jednotlivých mediačních strategií na celkový výsledek vyjednávání. Cílem je zjistit, jak mediátoři pomáhají zúčastněným stranám překonat ...
  • Chinese Behaviour in the International Labour Organization- status quo or revisionist actor? 

   Köppen, Julia (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   What is Chinese behaviour like in the International Labour Organization (ILO) - is China a Status Quo or a Revisionist Actor? Despite the prominence of the issue of China's rise in international relations studies, little ...
  • Corporate tax rates: A new area of international cooperation? 

   Hrušč, Erik (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Táto práca skúma možnosť medzinárodnej spolupráce v otázke korporátnych daní. Pomocou novo vytvoreného datasetu skúmame vzťah medzi priamymi zahraničnými investíciami a korporátnymi daňovými sadzbami, s cieľom potvrdiť, ...
  • Demokratická legitimita globálních ekonomických institucí (World Bank, IMF, WTO) 

   Krajník, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Tato práce se zabývá demokratickou legitimitou globálních ekonomických institucí - Mezinárodního měnového fondu, Světovou bankou a Světovou obchodná organizací. Zaměříme-li se na formální stránku, tak jedním z hlavních ...
  • Determinanty alokace projektů rozvojové spolupráce českými nevládními neziskovými organizacemi 

   Kofránková, Alžběta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Diplomová práce Determinanty alokace projektů rozvojové spolupráce českými nevládními neziskovými organizacemi má za cíl zjistit, jaké faktory ovlivňují alokaci financí na projekty rozvojové spolupráce pocházející ze ...
  • Differences and similarities between business and environmental constituencies within UN climate negotiations 

   Henley, Morgan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   Klíčovým stavebním kamenem klimatické politiky je Rámcová úmluva OSN o změně klimatu (UNFCCC), na jejímž základě každoročně probíhají jednání konference smluvních stran (COP). Vedle oficiálních smluvních stran UNFCCC se ...
  • Disproporční aktivita Norska v Organizaci spojených národů 

   Špačková, Ivana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
  • Diversity of interests of OSCE member states and its effects on internal policy of the organization: Case of Special Monitoring Mission to Ukraine 

   Nestercova, Jelizaveta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   The armed conflict in Ukraine once again opened space for the operations of the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) that was in times of Called War was established as a platform for political dialogue ...
  • Ekonomická diplomacie ČR z pohledu exportérů 

   Čadil, David (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   This masters thesis has two aims. First one is to examine and describe positions and opinions of czech exporters on economic diplomacy. For this thesis I conducted a series of elite interviews with representatives from ...
  • Eurasian Economic Union: Towards Economic Prosperity, or towards Power Gains? 

   Pavlíček, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Eurasijský ekonomický svaz začal fungovat více než před rokem, ale stále úplně není jasné, jakou by měla mít tato regionální organizace podobu. Zatímco někteří analytici zdůrazňují ekonomické motivy integrace, jiní ji ...
  • Examining United States' Presidential Perception of the Energy Security in Period 2001-2017: A Content Analysis 

   Mazač, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   Bezprecedentní nárůst v těžbě ropy a plynu z břidlic, který odstartoval v polovině minulé dekády v USA (známý též jako "břidličná revoluce"), zahájil transformaci světového obchodu s energiemi, a také změnil po dekády ...
  • Global and Local Initiatives: Advantages of "the Global" in Development Education Programmes 

   Šuráňová, Dorota (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Mezinárodní rozvojová spolupráce tvoří součást mezinárodních vztahů a politiky již od 50. let 20. století, kdy se institucionalizovala pomocí mezinárodních organizací. Míra zapojení globálních aktérů se postupně měnila v ...
  • The global digital divide and the changing information flows 

   Melicharová, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Tématem diplomové práce jsou globální informační toky a faktory, které je ovlivňují. Zaprvé si klade práce za cíl podívat se na viditelnost zemí v mezinárodních zprávách, tj. zda jsou některé země zas- toupeny dominantněji ...
  • Globální vládnutí a analogie s domácími politickými systémy - vliv nerovnoměrného rozložení bohatství ve společnosti na kvalitu vládnutí 

   Pašek, Roman (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 15. 6. 2011
   Tato práce pojednává o problematice globálního vládnutí, konkrétně o možnosti ustanovení institucionalizované formy globální vlády, jejíž pole působnosti by bylo vymezeno globálními a nadnárodními problémy dnešního světa. ...
  • Growing power of developing countries and its influence on decision-making in the World Bank 

   Halamka, Radek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Světová Banka fungovala od svého počátku s více méně stejnou strukturou i stejným rozložením hlasovacích práv mezi svými členy. Nastavení, které odráželo poválečnou situaci, bylo v poslední době stále více kritizováno jako ...
  • IMF Quota Formula 

   Habalová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 9. 2. 2017
   V poslední době čelil Mezinárodní Měnový Fond (MMF) vlnám kritiky. Jeho legitimita byla zpochybňována, jelikož někteří členové, i přes jejich ekonomickou výkonnost, jsou stále nedostatečně zastoupení v rozhodování MMF a ...
  • Influence of foreign private actors on political decision-making in the Czech Republic: case study of Japanese and German economic actors 

   Barták, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   Rozsah vlivu nadnárodních nestátních aktérů na samosprávu suverénních států je jedna z nejdůležitějších otázek v disciplíně mezinárodních vztahů. Zatímco některé akademické proudy tento vliv staví do předních příček ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV