• Alena Slezáková a její postavení v médiích. Životopisná studie 

   Zavřelová, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 24. 9. 2019
   Thesis Alena Slezáková and her position in media. Biographical study deals with career of a journalist, who has witnessed during her activie years in media important events of Czech and Czechoslovakian history. Since the ...
  • Analýza měsíčníku Roš chodeš (1990-2015) 

   Bronec, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Anotace: Diplomová práce "Analýza měsíčníku Roš chodeš (1990-2015)" si klade za cíl analyzovat židovský časopis Roš chodeš spolu s dalším židovským periodikem Maskilem. Teoretická část přináší obecné informace o židovském ...
  • Česká internetová periodika - porovnání jejich zpravodajských postupů a míra závislosti na tištěném médiu 

   Pavec, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 20. 6. 2007
  • Deník Echo24 

   Schoberová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Tato práce pojednává o internetovém deníku Echo24. Jedná se o nově zřízený portál, a tak se zde zaměřuji na okolnosti jeho vzniku, které jsou nestandardní a zajímavé. Spolu s vlastnickou strukturou jsou zde představeni i ...
  • Elena Lacková - romská publicistka, spisovatelka a média 

   Steklá, Radka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 31. 1. 2006
  • Etické kodexy v soudobém českém mediálním systému 

   Horáčková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 30. 1. 2018
   Master's Thesis focuses on current position of ethics in the Czech media. The main subject is the code of ethics (or code of conduct). The first part of the thesis offers a theoretical background of the topic. I am pursuing ...
  • Fejeton v Lidových novinách od roku 1990 do roku 1993 

   Krutilek, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Diplomová práce "Fejeton v Lidových novinách od roku 1990 do roku 1993" pojednává o zakotvení tohoto tradičního publicistického žánru v nově vznikajícím mediálním a společenském prostředí začátku 90. let 20. století. Hlavní ...
  • Fenomén otcovství v časopisech pro ženy 

   Vrbová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 20. 6. 2007
  • Fenomén sexu v časopisech Elle a Maxim 

   Hrabě, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 28. 6. 2006
   In the introduction to this work I presented my survey topic. I was interested in how life-style magazines Elle and Maxim represent male and female sexuality. The purpose of this work was to characterize the relations of ...
  • Fenomén skinheads v českých tištěných médiích na přelomu tisíciletí (v letech 2000 a 2001) 

   Hrábek, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 20. 6. 2007
  • Gay Pride: mediální obraz homosexuality v českých médiích na příkladu pochodu homosexuálů 

   Strnadová, Mirka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Práce zkoumá, jakým způsobem je prezentováno téma homosexuality v českých médiích na příkladu pochodu homosexuálů. Nejprve shrnuji základní pojmy a jejich rozdíly, poté se zaměřuji na historii vnímání homosexuality a ...
  • Informování o médiích v podání Britských listů a Neviditelného psa 

   Jiřička, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 20. 6. 2007
  • Internetová podoba časopisu Reflex: posun v pojetí žurnalistické práce? 

   Konečná, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 21. 1. 2013
   Předkládaná bakalářská práce Internetová podoba časopisu Reflex: Posun v pojetí žurnalistické práce? si klade za cíl porovnání tištěné verze časopisu Reflex s její internetovou podobou. Rešeršní část práce je rozčleněna ...
  • Jan Petránek a jeho pozice v médiích. Životopisná studie. 

   Fejtková, Pavlína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 6. 2. 2017
   (abstrakt) Diplomová práce s názvem Jan Petránek a jeho pozice v médiích. Životopisná studie. pojednává o životě a publicistické činnosti novináře Jana Petránka. Text odborné stati, jenž se věnuje rozsáhlému časovému období ...
  • Jsou české lifestylové časopisy jen nositelem reklamy? 

   Samšuková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
   (abstrakt) Bakalářská práce "Jsou české lifestylové časopisy jen nositelem reklamy?" hodnotí obsah dvou českých lifestylových magazínů - JOY a Harper's Bazaar. Vychází z hypotézy, že české lifestylové magazíny jsou přesyceny ...
  • Komparace stálých rubrik časopisu Tramp a časopisu Puchejř 

   Šuhajová, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 15. 6. 2017
   Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním stálých rubrik prvorepublikového trampského časopisu Tramp a trampského časopisu Puchejř, který vychází v současnosti. Prvorepublikový a současný tramping se od sebe v mnoha ...
  • Kreslené politické komentáře: svoboda projevu a obvinění z difamace 

   Hořavová, Tatiana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 17. 6. 2011
   Tato práce se zabývá žánrem kresleného politického komentáře, což je žánr, kterému se v současnosti nevěnuje příliš pozornost. Práce se snaží zmapovat jak minulost, tak dnešní pozici žánru a popsat jeho funkce a možnosti; ...
  • Kyberzdrojování v médiích Královéhradeckého kraje 

   Rambousková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 21. 6. 2018
   The reason for creating this thesis was my own journalistic work in MF DNES newspaper in Královéhradecký region between 2010 and 2017. As a social networks user I found I use those networks as a tool for my work. I analyzed ...
  • Magazín Bel Mondo a jeho místo na mediálním trhu 

   Hrbek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
  • Medializace dítěte na českém internetu v rámci blogů a sociálních sítí 

   Fischerová, Juliana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Tématem této práce jsou blogy o hendikepovaných dětech a způsob, jakým je jejich prostřednictvím dítě medializováno. Téma je popsáno na příkladu tří blogů a rozhovorech s jejich autory. Práce dále pojednává o fenoménu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV