• Analýza českoslovanské a československé sociální demokracie v letech 1916-1921 

   Henzl, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Tato práce je analýzou sociální demokracie na českém území v letech 1916 - 1921. Cílem práce je popsat průběh a příčiny rozpadu ČSDSD a vzniku Komunistické strany Československa. Práce hledá odpověď na otázku, proč byl ...
  • The causes of fragility of the Albanian democracy 

   Shahini, Johana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   Faktory, které ovlivnily křehkost albánské demokracie, jsou různé.Tato práce osvětluje hlavní slabiny albánské demokracie. Zaměřuje se na politické důsledky a účinky volebních zákonů v albánském politickém systému a albánském ...
  • Demokratizace v Guatemale 1985-1999 

   Beňová, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 26. 6. 2006
   Když armádní elity na Escuela Política na jaře 1980 přemýšlely, jak to udělat, aby se armáda jako instituce mohla povznést k výšinám totálního profesionalismu a nemusela přitom vzlétat se závažím komplikované administrace ...
  • Důsledky opoziční smlouvy 

   Eibl, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Tato bakalářská práce se zabývá důsledky a dopady opoziční smlouvy uzavřené mezi ČSSD a ODS. V úvodu je nejprve vymezena cesta k uzavření této smlouvy a okolnosti jejího vzniku. Následně se práce zabývá rozborem a definováním ...
  • Geneze stranického systému v rodící se demokracii - příklad Španělska 

   Pour, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Předmětem této bakalářské práce je geneze španělského stranického systému od demokratické tranzice a prvních svobodných voleb v roce 1977 až do současnosti. Sleduje při tom dvě vzájemně propojené linie - vývoj a vztahy ...
  • Komparace vývoje stranických systémů ČR, Slovenska a Polska z hlediska teorie cleavages 

   Štěpánková, Helena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Předkládaná práce se zabývá vývojem socioekonomické konfliktní linie ve stranických systémech České republiky, Slovenska a Polska v letech 2006 - 2012. Na začátku práce je představena teorie konfliktních linií S. Rokkana ...
  • Konzervativní hodnoty a český stranický systém 

   Vaněk, Přemysl (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   Sociálně konzervativní hodnoty nejsou na české politické scéně často protěžovaným tématem, přesto se několik parlamentních politických stran k konzervatismu hlásí. Konzervativní myšlení je častokrát zaměňováno s pravicovostí ...
  • Konzervativní hodnoty a český stranický systém 

   Vaněk, Přemysl (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Sociálně konzervativní hodnoty nejsou na české politické scéně často protěžovaným tématem, přesto se několik parlamentních politických stran k konzervatismu hlásí. Konzervativní myšlení je častokrát zaměňováno s pravicovostí ...
  • Personalizované poměrné zastoupení na Novém Zélandu 

   Trávníček, Matěj (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Diplomová práce pojednává o volebním systému pro volby Sněmovny reprezentantů Nového Zélandu. V úvodní části stručně představuje politický systém Nového Zélandu. Následně zkoumá současnou podobu volebního designu, jeho ...
  • Pokus o reformu volebního systému z let 2007 až 2009 

   Trávníček, Matěj (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 15. 6. 2010
   Bakalářská práce pojednává o pokusu II. vlády Mirka Topolánka reformovat volební systém pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V první části se práce zaměřuje na současný volební systém. Představuje ...
  • Politické perspektivy udržitelnosti sociálního státu v České republice 

   Mohnert, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Problém udržitelnosti sociálního státu se v posledních několika letech stal jedním z nejvýznamnějších politických, mediálních i společenských témat v České republice. Nedávné zkušenosti ze států jižní Evropy (zejména Řecka) ...
  • Polopřímá demokracie ve Švýcarsku: vzor k napodobení? 

   Klobouček, Eduard (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 22. 1. 2013
   Práce se zabývá fungováním polopřímé demokracie v Švýcarsku. Postupuje od obecných témat - jaké jsou rozdíly mezi přímou a zastupitelskou demokracií, co je polopřímá demokracie a jaké nástroje jsou pro ni typické. Dále ...
  • Portugalsko: stranický a politický systém 

   Šorfová, Vendula (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 26. 6. 2007
   Politický a stranický systém Portugalska prošel během období současného demokratického systému poměrně dramatickým vývojem, během kterého se proměnil z poloprezidentského systému v systém s výrazně parlamentními rysy. Dále ...
  • Přirozený práh volebních systémů 

   Ezechiášová, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   KARLOVA UNIVERZITA V PRAZE Fakulta sociálních věd Katedra politologie Institut politologických studií POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění posudek vytiskněte, zakroužkuje ...
  • Reflexe skupinových zájmů v procesu politického rozhodování: institucionální přístup 

   Kotlas, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 24. 9. 2012
   Ing. Petr Kotlas Reflexe skupinových zájmů v procesu politického rozhodování: institucionální přístup Disertační práce Praha 2012 Anotace Disertační práce "Reflexe skupinových zájmů v procesu politického rozhodování: ...
  • Role angličtiny v globalizujícím se světě 

   Hnízdo, Bořivoj (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   Tato práce se snaží podrobněji analyzovat roli angličtiny v dnešním globalizujícím se světě. Vyjadřuje se ke dvěma hlavním teoriím spojovaným s touto rolí. K první, o existenci globálního systému jazyků v současném světě, ...
  • Spolupráce politických stran na nadnárodní úrovni v Evropě a její vývoj 

   Šimák, Vladislav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 27. 6. 2006
   Ve své diplomové práci jsem se věnoval analýze a vývoji evropských politických stran a jejich spolupráci v institucionálním rámci Evropského parlamentu. Předpokládal jsem, že evropské politické strany mají v současné fázi ...
  • Vliv volebních systémů na stranické systémy. Srovnání polského, slovenského, německého a rakouského případu 

   Nemeth, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 8. 2. 2007
   Autor se ve své práci zabývá volebními a stranickými systémy v Polsku, na Slovensku, v Německu a Rakousku. V úvodu postuluje základní otázky a hypotézy, na něž se pokouší v práci odpovědět - jaká volební metoda (formule) ...
  • Vývoj české politické vědy v 90.letech (v Praze) 

   Jelínková, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Předmětem této bakalářské práce je shrnutí vývoje české politické vědy v porevolučních letech v Praze. Vývoj této vědy na území ČR nebyl jednoduchý a byl přerušen více než 40 letým komunistickým režimem. Práce se věnuje ...
  • Vývoj českého stranického systému: 1992-1996 

   Kurfiřtová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Tato práce analyzuje vývoj českého stranického systému v období 1992 - 1996. Před listopadem roku 1989 vládl v Československu nedemokratický komunistický režim, který nepovoloval působení jiných autonomních politických ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV