• Analýza potenciálního dopadu deregulace účetnictví v EU na administrativní náklady mikropodniků v ČR 

   Hanušková, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Tato práce se zabývá Návrhem Směrnice Evropského parlamentu pozměňujícího Směrnici Rady 78/660/EEC o ročních účetních závěrkách některých forem společností (tzv. Čtvrtou směrnici), co se týče mikropodniků, který navrhuje ...
  • Česká úprava účetnictví vs. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví : Interhotel Olympik 

   Murko, Ivan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 27. 6. 2007
   Diplomová práca sa zaoberá porovnaním českej úpravy účtovníctva a Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva vo všeobecnej rovine i vo vzťahu ku konkrétnym vplyvom existujúcich rozdielov. Jej cieľom je predovšetkým ...
  • Česká úprava účtovníctva v kontexte európského práva a Medzinárodných štandardov účtovného výkaznictva 

   Murko, Ivan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 11. 12. 2007
   Rigorózna práca sa zaoberá analýzou českej úpravy účtovníctva, jej zasadením do kontextu európskeho účtovného práva a Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva. Pritom sleduje ako všeobecnú rovinu existujúcich ...
  • Daně z příjmů právnických osob v Evropské unii 

   Bechner, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 27. 6. 2007
   V současné době se Evropská komise snaží o harmonizaci společného konsolidovaného základu daně, který by měl společnostem napomoci v jejich podnikání na jednotném evropském trhu a pomoci tak odstranit 27 rozlišných daňových ...
  • Daň z příjmu ze závislé činnosti: Reálný dopad legislativních změn - případová studie 

   Marková, Diana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 25. 6. 2014
   Tato práce pojednává o vývoji daně z příjmu ze závislé činnosti. Cílem práce je namodelovat reálný dopad legislativních změn v České republice na skutečné daňové zatížení zaměstnanců s různými příjmy a navrhnout optimálnější ...
  • Don't pay taxes, save your money! 

   Bradáč, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Bakalářská práce "Neplaťte daně, šetřete svými penězi!" se zaměřuje na dopad existence daňových rájů na soukromý a veřejný sektor. Na teoretické úrovni ukazuje atraktivitu daňových rájů pro dostatečně velké firmy, jež si ...
  • The importance of tax system structure for economic growth in OECD countries - Extreme Bounds Analysis 

   Choutka, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 11. 2. 2015
   Význam struktury daňových systémů pro ekonomický růst v zemích OECD - Extreme Bounds Analysis Abstrakt Diplomová práce zkoumá význam struktury daňových systémů pro ekonomický růst v zemích OECD. Jejím cílem je zjistit, ...
  • Jednoduché účetnictví jako relikt v českém právním systému: Případ občanských sdružení. 

   Chmelíček, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Práce se zabývá problematikou účetnictví drobných občanských sdružení, kterým český Zákon o účetnictví umožňuje vést účetnictví podle v současnosti zrušených ustanovení. Konkrétně se jedná o možnost vést evidenci hospodaření ...
  • Transfer pricing and the Arm's length principle 

   Hájková, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Diplomová práce se věnuje problematice převodových cen, přičemž jsou zde definovány pojmy převodních cen a principu tržního odstupu jako takové, dále jsou zde prezentovány relevantní pasáže českého a slovenského daňového ...
  • Transnational Corporations and the Strategies of Profitability by Administrative Ordering 

   Taghiyev, Samir (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 19. 9. 2014
   The thesis describes the problem of TNC administrative ordering, tax performance from the point of financial efficiency, administrative burdens and taxation. The research will be focused on the background development of ...
  • Vývoj daně z přidané hodnoty v ČR, porovnání s EU 

   Pelikánová, Radka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 2. 2. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá dani z přidané hodnoty, která je důležitou součástí daňových systémů mnoha zemí celého světa. V zemích Evropské unie je tato daň povinná. Cílem této práce je přiblížit vznik daně z přidané ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV