• Antropocentrismus ve vztahu k živé přírodě 

   Kirsová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Diplomová práce se zabývá problematikou antropocentrismu ve vztahu k živé přírodě. Je nesporné, že antropocentrismus přispěl velkou měrou k současné ekologické krizi. Autorka se pokouší vymezit definiční rámec antropocentrismu ...
  • Archeologie okouzlení novými technologiemi ve vědeckých diskurzech 

   Veselská, Jindra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 5. 2017
   v českém jazyce Práce se zabývá okouzlením novými informačními technologiemi, které se objevovalo v humanitních a společenskovědních diskurzech na přelomu dvacátého a jednadvacátého století. Za pomocí archeologické metody ...
  • Chápání spravedlnosti a nespravedlnosti v současné společnosti 

   Kovaříková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Objective of the bachelor thesis "Conception of justice and injustice in con- temporary society" is to describe and analyze how people in contemporary Czech society understand the concepts of justice, injustice, and fair ...
  • Chování návštěvníků letních hudebního festivalu Hip Hop Kemp 2010 s ohledem na hiphopovou subkulturu 

   Novotný, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Tato práce se věnuje problematice chování návštěvníků hudebního festivalu Hip Hop Kemp 2010. Na festivale je možné spatřovat projevy exhibicionismu, vandalství, násilí apod. Práce se snaží toto chování popsat a zmapovat a ...
  • Dining Out - Antropologický pohled na gastronomii v Česku: případová studie jedné pražské restaurace 

   Pešková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 1. 9. 2015
   Případová studie jedné pražské restaurace si vzala za úkol zjistit a popsat existenci dvou fenoménu spojených s jídlem. Oba tyto fenomény jsou zároveň spojeny s genderem a mezi oběma fenomény jsou identifikovatelné silné ...
  • Golf - snobský sport nebo sport pro všechny? 

   Šperl, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 6. 9. 2006
   Playing golf became a part of lifestyle of new dominant social and cultural groups but thanks to democratization tendencies and use as a business tool it opens up for more wide range of Czech society. Simultaneously the ...
  • Interakce ve veřejném prostoru z pohledu osob s postižením 

   Čípová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Lidé s tělesným postižením se v každodenním životě potýkají s hmotnými bariérami, ale i bariérami v komunikaci. Cílem mé práce bylo popsat zkušenosti osob s postižením v interakci s lidmi bez postižení ve veřejném prostoru. ...
  • "Jsme jedné krve ty i já." 

   Tatar, Adam (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
  • Každodenní život v lokalitě či jakékoliv definované skupině - Rybáři MO Zbraslav 

   Bouška, Miloš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
  • Každodenní život v Moruši 

   Martínková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Thesis "Everyday life in Moruš" deals with everyday life in a small border village on the edge of the Bohemian Forest (Český les). The main focus is on gainful and ennobling brigades in the village and events associated ...
  • Každodennost života jedince v novém náboženském hnutí se sektářskými znaky 

   Brennová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
  • Kněžství na rozcestí 

   Zajíc, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 26. 6. 2006
   The thesis deals with the crisis of the Roman-Catholic priesthood within the Czech Church and society. It aims to provide evidence of this crisis, to describe it and document its appearance, identifying possible sources ...
  • Larp - Divadlo bez diváků 

   Šťástka, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Tato práce se zabývá fenoménem rolových her se zacílením na společenskou akční a dramatickou hru larp. Úvodem jsou vysvětleny základy antropologické a sociologické teorie her z děl několika předních teoretiků hry. Následující ...
  • Letní parkety a jejich vliv na každodenní život ve vesnici Lesná 

   Hájková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   This bachelor thesis is focused on summer musical events (in Czech "parket") and membership of volunteer fire-fighters and their impact on everyday life in village Lesná. The expression "parket" can have more meanings ...
  • Not so "Traditional" Healing: Constructions of Illness Reality and Spirit Possession in a Rapidly Changing Society in Venda, South Africa 

   Řezáčová, Vendula (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 5. 5. 2011
   Disertační práce "Not so 'Traditional' Healing: Constructions of Illness Reality and Spirit Possession in a Rapidly Changing Society in Venda, South Africa" analyzuje socio-kulturní a politické aspekty ...
  • O metodách studia chtonických rituálů 

   Slíva, Vítězslav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   - O studiu chtonických rituálů Ve své práci se zabývám různými variantami, jimiž lze přistupovat ke studiu chtonických rituálů. Jedná se o rituály spojené s plodivostí vegetace, vegetačními božstvy a přírodními cykly. ...
  • Obsahová analýza chtonických mýtů starověkých společností 

   Slíva, Vítězslav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   V této práci provedu obsahovou analýzu několika starověkých mýtů, jejichž pojícím prvkem je chtonická tématika. Vegetační cyklus, smrt a znovuzrození jsou tématy, o nichž se domníváme, že starověké kultury jistě zajímaly ...
  • Obsahová analýza chtonických mýtů starověkých společností 

   Slíva, Vítězslav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   V této práci se věnuji rozboru několika starověkých mýtů, jejichž pojícím prvkem je chtonická tématika. Vegetační cyklus, smrt a znovuzrození jsou tématy, o nichž se domníváme, že starověké kultury jistě zajímaly a tyto ...
  • On-line komunity 

   Pleva, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Petr Pleva On-line komunity Abstrakt V bakalářské práci "On-line komunity" se zabývám online komunitami a softwarem, který používají. Cílem této práce je odhalení pravidelností ve vývoji těchto komunit a nalezení vlivu ...
  • On-line komunity 

   Pleva, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 19. 1. 2015
   Petr Pleva On-line komunity Abstrakt V bakalářské práci "On-line komunity" se zabývám online komunitami a softwarem, který používají. Cílem této práce je odhalení pravidelností ve vývoji těchto komunit a nalezení vlivu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV