• Analýza diskursů porodu ve vybraných českých médiích 

   Suchánková, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 24. 9. 2015
   Diplomová práce se zaměřuje na analýzu sporu ohledně domácích porodů a diskursů s ním spojených. Možnost volby místa a průběhu porodu je českém prostředí stále velmi omezená a domácí porody jsou předmětem kontroverze mezi ...
  • Cyklističtí lobbyisté a vynalézání politiky v pozdně moderní době 

   Fiala, Šimon (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   V řadě světových metropolí včetně Prahy se v posledních letech rozhořela cyklistická kontroverze. Cyklisté pořádají spanilé jízdy městy a požadují nejen lepší podmínky pro cyklistiku, ale také "žitelné město" a "kvalitní ...
  • Členství v KSČM v 21. století 

   Struha, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 7. 2. 2007
   In this paper I tried to explain the relation of the basic organization of the Czech and Moravian Communist Party (KSCM) in the town Dubí to its party and to define the member identification on the ground of the heuristic ...
  • Diskursy vedení porodu v českých internetových článcích 

   Tichá, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 26. 1. 2015
   Předmětem diplomové práce jsou diskursy vedení porodu. Orientuji se na povahu samotných diskursů a na podobu kontroverzí provázejících jejich střetávání v internetových českých článcích. Diskursy a jejich svár zkoumám ...
  • Ekologické zemědělství očima farmářů 

   Zagata, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 26. 6. 2007
   Současná popularita ekologického zemědělství z části staví na idealizované představě tohoto způsobu hospodaření a jeho výrobků (bioproduktů). Cílem této práce je prozkoumat způsoby pohledů zúčastněných zemědělců na jejich ...
  • Elektronická komunikace v organizacích 

   Cejthamr, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 5. 5. 2011
   Práce zkoumá teoretické poznatky o působení elektronické komunikace na fungování pracovního týmu na důvěru, členskou spokojenost, sebehodnocení výkonu pomocí empowermentu a kohezi. Pro ověření zjištěných poznatků byla ...
  • Institucionalizovaná péče o umírající pacienty očima sociálních pracovníků 

   Heldová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Následující bakalářská práce se zabývá několika důležitými aspekty komunikace a navazování vztahů v paliativní péči, konkrétně v prostředí denního centra, které je při hospici zřízeno. Dílčími aspekty je pak individuální ...
  • Kauza jezy: Analýza mediálního diskurzu 

   Vaňhalová, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 27. 6. 2006
   The author was concerned with the media discourse of the theme of weirs on the river Labe in newspapers MF Dnes and Ústecký deník during the period of ten years. The used methods were quantitative and qualitative content ...
  • Komu pomáhá Evropský ombudsman? 

   Kuberová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 27. 6. 2006
   The European Ombudsman works as one of the institutionalized mechanisms of complaining within the EU. The thesis deals with certain aspects of an inherent duality of this institution in three different levels. First, the ...
  • Krotitelé jazyka: způsoby překonávání jazykové bariéry u studentů-imigrantů na českých školách 

   Strnadová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Kristýna Strnadová Název práce: Krotitelé jazyka: způsoby překonávání jazykové bariéry u studentů-imigrantů na českých školách Abstrakt Diplomová práce Krotitelé jazyka: způsoby překonávání jazykové bariéry u studentů- ...
  • Narrating the Regulation: The Pharmaceutical Policy in the Czech Republic as an Example 

   Čada, Karel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 14. 5. 2015
  • Narrating the Regulation: The Pharmaceutical Policy in the Czech Republic as an Example 

   Čada, Karel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 9. 2014
  • Národy a terorismy v projevech V.V. Putina a G.W. Bushe 

   Dyurych, Pavlo (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 8. 2. 2006
   "Národy a terorismy" je srovnávací případovou studií, řešenou pomocí kvalitativní obsahové analýzy projevů prezidentů USA a Ruska. Autor vytváří paralelu mezi událostmi, které se odehrály v Rusku v roce 1999 a v ...
  • Názory českých studentů na migranty, jejich sociální a kulturní integraci 

   Voňavková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Ve své bakalářské práci se zabývám sociální integrací imigrantů v České republice. Toto téma mě zajímá především z pohledu českých studentů. V teoretické části mé bakalářské práce nejdříve definuji integraci a její tři ...
  • Občanská socializace poválečných dětí 

   Blažek, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
  • Politické věznění jako součást mezigeneračního předávání rodové historie pomocí příběhů 

   Plecháčková, Debora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Práce se zabývá mezigeneračním předáváním příběhů politických vězňů 50. let. V teoretické části autorka zpracovává pojmy související se sociologií paměti jako kolektivní paměť, rodinná (potažmo rodová) paměť, komunikativní ...
  • Proměny Corporate Social Responsibility 

   Knížová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   V roce 1953 dal Howard R. Bowen vzniknout debatě o společenské odpovědnosti firem, která se mezitím do současnosti velmi rozšířila. Koncept Corporate Social Responsibility získal během druhé poloviny dvacátého století mnoho ...
  • Reality show 

   Ondruch, Josef (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 18. 6. 2007
  • The Rise of Direct Democracy in the Czech Republic: Sources, Use and Consequences 

   Dvořák, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   V posledních několika desetiletích dochází ve většině vyspělých zemí k rozvoji institutů přímé demokracie na národní i lokální úrovni. Česká republika nepředstavuje výjimku a v posledních 25 letech došlo k postupnému, ...
  • Slabá církev? Jeden pokus o obnovu katolických farností v Čechách 

   Tichý, Radek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 5. 5. 2011
   Disertační práce se zabývá procesem v římskokatolických diecézích v České republice, které se po roce 2000 pokusily reformovat strukturu farností a obnovit jejich náboženský život. Na základě analýzy dat z několikaletého ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV