• Analýza mediovaných textů věnovaných oboru ICT v deníku MF Dnes a měsíčníku Elle v letech 1996 2002 

   Vostal, Bohumil (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 30. 10. 2007
   This thesis uses feminist theories and concepts of representation and stereotypes to examine the representation of gender of ICT professionals in two periodicals - a medium-sizes "Serious" newspaper Mladá fronta ...
  • Analýza mediovaných textů věnovaných oboru ICT v deníku MF Dnes a měsíčníku Elle v letech 1996 a 2002 

   Vostal, Bohumil (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 6. 2. 2007
   Tato diplomová práce má za cíl analyzovat mediované texty o profesionálech a profesionálkách v oboru informačních a komunikačních technologií (ICT), které v letech 1996 a 2002 otiskly deník Mladá fronta Dnes a české vydání ...
  • Analýza prime time programové skladby ČT1 v letech 2003-2008 

   Hlavicová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
   Bakalářská práce " Analýza prime time programové skladby ČT 1 v letech 2003 - 2008" pojednává o veřejnoprávní České televizi a analyzuje programovou skladbu jejího prvního programu v prime timu za období šesti let. V ...
  • Analýza přílohy "Věda" deníku Lidové noviny mezi lety 1997-2012 

   Šafránek, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 27. 6. 2012
   (abstrakt) Tato práce se zabývá teoretickým rozborem science journalism (vědecké žurnalistiky) v českém mediálním prostředí a longitudinální obsahovou analýzou přílohy "Věda" v Lidových novinách mezi lety 1997-2012. V ...
  • Analýza způsobu komunikace a sebeprezentace českých parlamentních stran v době před vstupem a po vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004 

   Škývarová, Soňa (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 27. 6. 2006
   Since the overall topic of my diploma thesis is political communication, I focused my attention on Czech parliamentary political parties and their internal communication as well as their public communication strategies. ...
  • Anglicismy v roli publicismů 

   Horáková, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Tato diplomová práce se primárně zabývá prací s anglicismy v časopisech Bravo, Cosmopolitan a Popcorn v letech 1995, 2004 a 2014 z hlediska lingvistického, publicistického i pragmatického úhlu pohledu. Práce je rozdělena ...
  • Anglicky psaná periodika v Česku v letech 1990-1995 v rámci transformace tisku po pádu komunismu 

   Řehořová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 28. 1. 2014
   The diploma thesis deals with English language periodicals which were founded and published by Americans in Prague in 1990 - 1995. The first part describes the background of the American community in Prague in the middle ...
  • Bílý dům uvádí: mediální obraz Baracka Obamy 

   Seidlová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 3. 2. 2016
   Diplomová práce Bílý dům uvádí: Mediální obraz Baracka Obamy se zabývá mediální prezentací prezidenta USA, Baracka Obamy, prostřednictvím oficiálního mediálního kanálu Bílého domu. V rámci kvalitativní sémiotické analýzy ...
  • Celebritizace zpravodajství a publicistiky v českých komerčních televizích 

   Hložková, Dominika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Diplomová práce "Celebritizace zpravodajství a publicistiky v českých komerčních televizích" pojednává o rozrůstajícím se trendu obsazování postů moderátorů zpravodajských relací a publicistických pořadů celebritami. ...
  • Česká hudební televizní stanice Óčko jako kulturní průmysl v éře matrix médií 

   Pješčaková, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 22. 6. 2011
   Česká komerční hudební televizní stanice Óčko, která začala vysílat pod označením Stanice O v roce 2002, je přeneseně důsledkem změn v oblasti evropského televizního vysílání od 80. let 20. století spojených především s ...
  • Český rozhlas Dvojka - budování kontaktu s posluchači 

   Ježek, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 23. 1. 2019
   Diplomová práce Český rozhlas Dvojka - budování kontaktu s posluchači analyzuje prostředky, které tato stanice využívá, aby oslovila své posluchače, respektive příjemci svých mediálních obsahů. Vychází z teoretického rámce, ...
  • Definice levice a pravice v MF Dnes a Právu šest týdnů před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010 

   Poljakov, Nikita (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 16. 6. 2011
   Bakalářská práce se soustředí na analýzu titulních stran MF Dnes a Práva šest týdnů před volbami do PSPČR 2010 z hlediska definice levice a pravice. Nejprve se práce věnuje definici pravice a levice z politologického ...
  • Detekce neoznačených PR článků- teorie a aplikace na srovnání českých deníků 

   Kubíčková, Vladimíra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Přesvědčení, že ekonomické subjekty vstupují do mediálních obsahů a formují je prostřednictvím svých zástupců pro public relations, sdílí se stále větší intenzitou jak akademická sféra, tak novináři. Součástí tohoto ...
  • Dichotomie mluvenosti a psanosti v internetové komunikace 

   Rybová, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 25. 6. 2018
   This diploma thesis discusses the topic of spoken and written language forms and their mutual blending, especially in internet communication. The first part defines the terms of spoken and written language based on specialised ...
  • Diskuze o legitimitě České televize jako médiu veřejné služby v českém tisku 

   Daněk, Viktor (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 21. 1. 2013
  • Divadelní představení jako součást televizního programu 

   Cieslová, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Tématem této diplomové práce je divadelní představení jakožto součást televizního programu. Hlavním cílem je přiblížení jedinečného a specifického vztahu dvou svébytných médií, jimiž jsou divadlo a televize, dále pak ...
  • Dopad hospodářské krize na televizní trh v České republice 

   Motáňová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 28. 1. 2013
   Thesis called Impact of the Economic Crisis on the Television Market in the Czech Republic combines two main topics: current economic crisis and TV market in the Czech Republic. TV market is closely connected with the ...
  • Dopady medializace internetu a internetizace masových médií na práci českých novinářek a novinářů. 

   Jirků, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   Disertační práce nazvaná Dopady medializace internetu a internetizace masových médií na práci českých novinářek a novinářů se zabývá aktuálními vývojovými trendy médií a žurnalistiky. V kontextu konceptů mediace, medializace, ...
  • Doteky z říše za zrcadlem 

   Brdička, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 28. 3. 2012
   Text je strukturovanou obžalobou mediality v nás. Dokazuje, že člověk není médii ani ovládán, ani uspokojován. Je spíše ovládán i uspokojován medialitou uvnitř sebe samého. Fenomén mediality je zde postulován v duchu teorie ...
  • Doteky z říše za zrcadlem. 

   Brdička, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Text je strukturovanou obžalobou mediality v nás. Dokazuje, že člověk není médii ani ovládán, ani uspokojován. Je spíše ovládán i uspokojován medialitou uvnitř sebe samého. Fenomén mediality je zde postulován v duchu teorie ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV