• Citová solidarita při péči o seniory 

   Pacáková, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Diplomová práce se zabývá citovou dimenzí mezigenerační solidarity při péči o seniory. Péče o stárnoucího člena rodiny je náročnou životní situací jak pro pečujícího tak pro samotného seniora. Jak danou situaci zvládnou, ...
  • Co pro ženy znamená stáří a stárnutí? 

   Roedlová, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 29. 1. 2014
   This master thesis deals with the subjective view of middle aged and older Czech women on problematic of old age and aging. In connection of old age and aging they focus more on the aging of the whole society or relation ...
  • Ekonomická krize: mediální obraz a veřejné mínění 

   Picková, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Tato diplomová práce se zabývá mediální prezentací současné ekonomické krize a veřejným míněním o ekonomické situaci. Vychází především z teorie nastolování agendy. Zkoumá intenzitu, s jakou se danému tématu věnovaly deníky ...
  • Internacionalizace českého tisku a proměny obsahů hlavních českých deníků 

   Pivoňka, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 27. 6. 2006
   This paper is to be considered a contribution to critical media analyses. It is based on the thoughts of Herman and McChesney (1997). It is an effort to apply their thesis about global media systems on the example of Czech ...
  • Jak lidé nakupují na internetu 

   Procházková, Pavla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Pavla Procházková Jak lidé nakupují na internetu Abstrakt diplomové práce Práce popisuje základní principy v nákupním chování lidí na internetu. ...
  • The Migrant Crisis and its Representation in Frankfurter Allgemeine Zeitung and Lidové noviny 

   Müllerová, Alexandra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 1. 2. 2017
   V minulých dvou letech dramaticky vzrostl počet žádostí o azyl do Evropských zemí, a to zejména ze států zasažených válkou a chudobou, konkrétně ze zemí Blízkého Východu, Afriky a Balkánu. Reakce na nárůst uprchlíků se ve ...
  • Mocenská nerovnováha v pečujících rodinách 

   Neubauerová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Diplomová práce Mocenská nerovnováha v pečujících rodinách se zabývá problematikou mocenské dynamiky v situaci péče, kde opečovávanou osobu je matka a pečující je její vlastní dcera. Teoretická část konceptualizuje pojmy ...
  • Mocenská nerovnováha v pečujících rodinách 

   Neubauerová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Diplomová práce Mocenská nerovnováha v pečujících rodinách se zabývá problematikou moci v situaci péče, kde opečovávanou osobu je matka a pečující je její vlastní dcera. Teoretická část konceptualizuje pojmy moc, mocenská ...
  • Normativní aspekty neformální péče o seniory 

   Pfeiferová, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Cílem této diplomové práce je zjistit, jaké jsou normativní předpoklady neformální péče o seniory, tedy jakési prediktory toho, zda by se za příznivých podmínek konkrétní rodiny její členové o své potřebné (obvykle o rodiče ...
  • Odklon voličů od tradičních politických stran k novým ve volbách do Poslanecké sněmovny parlamentu 

   Lišková, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Bakalářská práce se zabývá odklonem voličů od tradičních politických stran k novým, konkrétně odklonem voličů od ČSSD a ODS ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2010 k hnutí ANO ve volbách v roce 2013. ...
  • P a D (statistická a věcná významnost a jejich praktické užívání v českých sociálních vědách) 

   Soukup, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 5. 2017
   Předložená disertační práce se zaměřuje na problematiku používání statistické a věcné významnosti v českých sociálních vědách. Větší část práce je věnována popisu problematiky koncepce statistické významnosti a výkladu ...
  • Postoje k riziku u českých studentů středních škol: rozdíly mezi muži a ženami 

   Holá, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 3. 2. 2011
   Diplomová práce "Postoje k riziku u českých studentů středních škol: rozdíly mezi muži a ženami" pojednává o tom, jak se lidé v každodenním životě setkávají s rizikem a jak se s ním vyrovnávají. První část práce se zabývá ...
  • Rodinná péče o seniory se zřetelem na hlavní pečovatele 

   Moravcová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 25. 3. 2010
   Rigorózní práce "Rodinná péče o seniory" pojednává především o problematice domácího rodinného pečování o seniory. Soustředí se na hlavní domácí pečovatele, kteří domácí péči rodičům/partnerům poskytují, popř. organizují. ...
  • Sociologická analýza rekrutační fáze kvalitativních projektů, zejména focus groups v praxi marketingového výzkumu 

   Fridrichovská, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Bakalářská práce je sociologickou analýzou rekrutáční fáze kvalitativních projektů, zejména pak nejfrekventovanější kvalitativní metody, tj. focus groups, v marketingovém výzkumu. První část práce představuje historii focus ...
  • Street Corner Society - analýza metodologie a etiky výzkumu 

   Uhlíř, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Tato bakalářská práce se zaobírá metodologií a etikou výzkumu, který vedl W. F. Whyte a který vyústil v klasické sociologické dílo Street Corner Society. Na toto téma je nahlíženo skrze diskusi a reakce, které se skrze ...
  • Šíření inovací v medicínském prostředí: Meta - analýza případových studií 

   Řepíková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Diplomová práce s názvem "Šíření inovací v medicínském prostředí: Meta-analýza případových studií" se zabývá současnou podobou empirického difuzního výzkumu na poli sociologie veřejného zdraví a medicínské sociologie. ...
  • Teorie a praxe evaluačních šetření v České republice 

   Remr, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 22. 4. 2010
   Předkládaná práce je zaměřena na analýzu způsobů, jakými jsou v ČR uplatňovány vybrané prvky evaluační metodologie. Výchozím bodem řešení vytyčeného výzkumného úkolu je identifikace konkrétních oblastí, jimiž se postup ...
  • Towards the Methodological Foundation of Social Capital Theory. How (not) to Measure it in the Czech Republic. 

   Häuberer, Julia (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 22. 4. 2010
   The field of social capital still lacks a recognized general theory. Accordingly, various and sometimes inappropriate measurements are used for it. The present monograph contributes to filling in this gap and provides ...
  • Úspěch nových volebních stran ANO a Úsvit ve volbách do Poslanecké sněmovny ČR 2013 

   Farkač, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá úspěchem dvou nově vzniklých stran ANO 2011 a Úsvitu přímé demokracie Tomia Okamury ve volbách do Poslanecké sněmovny České republiky v roce 2013. Tyto dvě strany získaly hlasy podstatného ...
  • Vliv péče o nesoběstačného seniora na vztahy mezi rodinnými příslušníky 

   Konrádová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 1. 2. 2012
   Stať se zabývá vztahy mezi rodinnými příslušníky v pokročilém stádiu životního cyklu rodiny, kdy rodiče již ztrácí svoji plnou soběstačnost. Dospělé děti své rodiče podporují a jsou s nimi v častějším kontaktu, často dokonce ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV