• Crisis and the construction of home: Narrative accounts of the Financial crisis on the Czech housing market 

   Samec, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Text prezentuje téma finanční krize (2008) z každodenní perspektivy laického aktéra na českém realitním trhu. V textu je obsažena analýza narativních výpovědí těchto aktérů, kteří měli zkušenost s nákupem nemovitostí v ...
  • Crossfitové tělo, habitus a životní styl 

   Malíková, Gabriela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   This paper is concern on defining the term "habitus" within crossfit. Crossfit is new sport phenomena which is differently accepted in sport society. It can be supposed that due to its specifics crossfit is attracive for ...
  • 'Czech people' coming from Ukraine, their understanding of national identity 

   Galushkevych, Valeriia (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 23. 6. 2016
   CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE FACULTY OF SOCIAL SCIENCES Institute of Sociological Studies Department of Sociology Valeriia Galushkevych 'Czech people' coming from Ukraine, their understanding of national identity Thesis ...
  • Diskurzivní pravidla spojené s umíráním: Jak lidé hovoří o smrti blízkých 

   Exnerová, Dominika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Diplomová práce se zabývá diskurzními pravidly reprezentace smrti blízké osoby ve společnosti. Autorka pracuje s Gorerovou teorií pornografie smrti a také se srovnáními současného a historického přístupu podle Ariése a ...
  • Dokonalé tělo: etnografie těla v prostředí posilovny 

   Hemerová, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Tato bakalářská práce se zabývá prostředím posilovny a jejími návštěvníky. Její snahou je odpovědět na to, jak prostředí posilovny formuje tělo a vnímání těla svých aktérů. Na tuto problematiku je nahlíženo prostřednictvím ...
  • Domov bezdomovců: sociální konstrukce nekonvenčního domova 

   Kotyk, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Tato diplomová práce je zaměřena na fenomén bezdomovectví jako na situaci, kdy jedinci nemají dostatek peněz k zajištění konvenčního bydlení, což vede k tomu, že konstruují svůj domov ve veřejném prostoru nebo squatují ...
  • Dřív to byla vesnice, všichni jsme se znali: kvalitativní výzkum změn na Malé Straně z pohledu obyvatel 

   Dvořáková, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Tato diplomová práce pojednává o starousedlících, kteří žijí na Malé Straně, v historickém centru Prahy. Zaměřuje se na změny, které obyvatelé vnímali v průběhu svého života. Práce vychází z literatury a kvalitativního ...
  • Ethnoscapes a socioscapes: Praha ve zkušenostech vietnamských imigrantů 

   Pavlačková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Bakalářská práce "Ethnoscapes a socioscapes: Praha ve zkušenostech vietnamských imigrantů" se primárně věnuje vietnamské komunitě a jejímu pohybu po Praze. Je inspirována projektem spojeným s osobou Waltera Benjamina, který ...
  • Etnicita v podnikání: Sociální vztahy v tureckých restauracích v Praze 

   Hora, Matěj (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 18. 6. 2018
   Matěj Hora horamat@gmail.com Stránka 1 z 3 Abstrakt: Práce přispívá do současného stavu poznání na poli výzkumu etnického podnikání a etnických restaurací. Pomocí etnografického přístupu a kombinace terénního výzkumu a ...
  • Etnografický výzkum pixadorů: Proč brazilští sprejeři přetvářejí urbánní krajinu? 

   Válková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Tato práce se zabývá intervencí brazilských sprejerů do veřejného prostoru metropole São Paulo. Pixadores, jak se tito sprejeři označují, jsou mladí lidé pocházející z chudých saopaulských předměstí. Společnost je označuje ...
  • Hríby a haldy. Symbolické procesy a praktiky vymedzovania skupinových hranic v Kukoliciach 

   Hrčková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Hlavným problémom textu je téma symbolických procesov a praktík vytvárania skupinových hraníc komunity v Kukoliciach. V obci je u obyvateľov pozorovateľné silné vymedzovanie sa voči susednej skupine Poliakov, s použitím ...
  • Identita kulináře - jsme to, co jíme? 

   Jandová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Práce představuje pohled na skupinu amatérských kuchařů, kulinářů, pro které se vaření stalo nezbytnou součástí jejich identity. Na základě analýzy polostrukturovaných rozhovorů a zúčastněného pozorování autorka studuje ...
  • Identity plug-ins: Towards post-human theory of informational privacy 

   Tremčinský, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   Tento text se zabývá informačním soukromím v infosféře. Infosféra podle Luciana Floridiho představuje nový druh techno-vědecké ekologie, ve které se západní společnosti organizují a fungují. Soukromí je formulováno jako ...
  • "Jak jsem odešla do Mexika" (Příběhy českých emigrantek) 

   Štursová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 26. 6. 2007
   Záměrem mé diplomové práce bylo uchopit zkušenost migrace a následné adaptace v hostující společnosti z pohledu českých žen žijících v Mexiku. Zajímá mě, jak tyto ženy prožívají odchod z rodné země, jak je vyjednávána a ...
  • Konstrukce a management identity striptýzových tanečnic 

   Kvapilová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Diplomová práce "Výchova tancem. Evaluace dopadů předmětu taneční a pohybové výchovy se zabývá zhodnocením efektů předmětu taneční a pohybové výchovy, který byl před několika lety zařazen do RVP (Rámcově vzdělávací program) ...
  • Kůň a jeho jezdec: ustavování aktérů interakce 

   Ožanová, Sarah (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Bakalářská práce se zaměřuje na vztah koně a člověka. Snaží se odpovědět na otázku, jak se v rámci tohoto vztahu a vzájemné interakce kůň a člověk ustavují jakožto aktéři, tedy jako aktivní subjektivity, schopné do tohoto ...
  • Liminalita workcampu, aneb cesta tam a zase zpátky (a všechny ty nevšední zážitky mezi tím) 

   Sedláčková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Bakalářská práce "Liminalita workcampu, aneb cesta tam a zase zpátky (a všechny nevšední zážitky mezi tím)", se věnuje iniciaci v současné společnosti na případu jednoho konkrétního workcampu. Konkrétní iniciací, kterou ...
  • Mezi lidským a zvířecím. Konstruování psí subjektivity 

   Labusová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Bakalářská práce "Mezi lidským a zvířecím: konstruování psí subjektivity" se věnuje problematice zařazení domácích mazlíčků, konkrétně psů, do kategorizace lidského a zvířecího. Jejím cílem je pomocí zkoumání chování ...
  • Místní cizinci: Prostor, identita a kultura pražských expatů 

   Králová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Tato práce se zabývá vztahem mezi prostorem, kulturou a identitou. Jejím cílem je poukázat na to, že kultura a identita není nutně spojena s prostorem, ve kterém lidé žijí. Práce se opírá o myšlenky autorů, kteří poukazují ...
  • Negativní vlivy sociálních sítí: Případová studie "Pražských roztahovaček" 

   Osúchová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 1. 9. 2015

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV