• Aktivismus v době předsednictví ČR Radě EU: prosazování lidských práv na příkladu Amnesty International ČR 

   Dobrovolná, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 21. 6. 2013
   Diplomová práce zkoumá unikátní strukturu politické příležitosti, která se organizacím občanské společnosti (OOS) otevřela v době předsednictví ČR Radě EU. Případová studie aktivit české pobočky Amnesty International (AI ...
  • Antikorupční aktivismus komerčního sektoru z hlediska teorie struktury politických příležitostí 

   Pavlík, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 28. 1. 2013
   The diploma thesis "Anti-corruption activism of the commercial sector from the point of view of political opportunity structure theory" Abstract The diploma thesis "Anti-corruption activism of the commercial sector from ...
  • Dobrovolní hasiči z hlediska rozvoje sociálního kapitálu 

   Sadílková, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Diplomová práce se zabývá postavením a významem dobrovolných hasičů v České republice z hlediska rozvoje sociálního kapitálu, a řadí se tak mezi texty věnující se fenoménu dobrovolnictví. Základní otázkou práce je vysoká ...
  • Jaderná renesance z pohledu vystoupení veřejnosti 

   Kadeřábek, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Diplomová práce "Jaderná renesance z pohledu vystoupení veřejnosti" se zabývá vystoupeními organizací občanské společnosti (OOS) vůči jaderné energetice z hlediska struktury politických příležitostí (POS) za uplynulých dvacet let.
  • Kontroverzní povaha sociálního podniku jako komercionalizované organizace občanského sektoru 

   Hořínková, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   The topic of this diploma thesis is the commercialization of civic organizations, which we understand as the process in which they take over some procedures, methods and strategies of the commercial sector in order to ...
  • Korupce v Celní správě ČR 

   Staněk, Igor (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 3. 2. 2011
   Diplomová práce "Korupce v Celní správě České republiky" je zaměřena na problematiku korupce a na příčiny korupčního chování celníků ve služebním poměru k Celní správě České republiky. Hlavním cílem práce bylo zjistit, zda ...
  • The Nature of Corruption in the Republic of Armenia. Its Impact on Human Behaviour and Human Development 

   Tadevosyan, Diana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 25. 9. 2018
   Systemic corruption has fierce impacts on human development. Research indicates that systemic corruption in Armenia has invaded into all the sectors of social life and has transformed society making from it a comfortable ...
  • Občanská iniciativa v problematice množení zvířat 

   Odvárková, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 18. 6. 2018
   This Diploma Thesis focuses on the issue of reproduction of animals and the non- profit organisations and subjects working in this field. The cat and dog reproduction is a primary cause of their overpopulation in the Czech ...
  • Participace občanů města Sokolova na jeho veřejné správě 

   Černá, Irena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 3. 2. 2012
   (abstrakt) Diplomová práce "Participace občanů města Sokolova na jeho veřejné správě" pojednává o participaci a politické kultuře ve městě a přináší zjištění, do jaké míry má na participaci občanů vliv jak participativní ...
  • Participace občanů při tvorbě komunální politiky obcí berounského okresu 

   Vyskočil, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Tématem této práce je participace občanů v komunální politice dvou obcí berounského okresu. Přitom se soustředí zejména na to, jaké je politické klima v obcích, jak zástupci místní samosprávy hodnotí míru participace svých ...
  • Politicko-kulturní rámec slovenské národnostní menšiny v rámci sociální integrace na území České republiky 

   Rulcová, Simona (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Slovak national minority are among the largest minority in the Czech Republic. The work offers an analysis of the political and cultural framework aimed at Slovak minority in our country. Slovak question is presented on ...
  • Povaha profesionalizace neziskových organizací a její důsledky 

   Dvořáková, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Tématem této diplomové práce je profesionalizace neziskových organizací, kterou lze definovat jako transformaci na formální organizaci s profesionálním řízením. Proces profesionalizace spočívá v tvorbě nových pracovních ...
  • Problém v integraci dětí cizinců do školského vzdělávacího systému v České republice 

   Myslivečková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Tato bakalářská práce se zabývá problémy, které nastávají v integraci žáků cizinců do školského vzdělávacího systému v České republice a které musejí tito žáci v průběhu procesu začleňování překonávat. Problematika integrace ...
  • Profesionalizace a její vliv na sektorovou identitu neziskových organizací v České republice 

   Trdličková, Gabriela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   (abstrakt) Tato diplomová práce zkoumá vliv míry profesionalizace na sektorovou identitu vybraných neziskových organizací v České republice, které se zabývají poskytováním služeb pro hendikepované osoby. V neziskových ...
  • Protikorupční strategie politických stran ODS a ČSSD optikou individuální a systémové korupce 

   Pavlíková, Laura (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Fenomén korupce se stává v posledních letech neustále více artikulovaným politickými stranami. Do stranických programů se dostávají sekce zaměřené přímo na boj s tímto problémem. Přes veškerou deklarovanou snahu s korupcí ...
  • Proženské organizace v ČR jako lobbisté rodinné politiky 

   Molnárová, Alžběta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Práce se zabývá lobbingem proženských neziskových organizací v rodinné politice. Vychází z řady teoretických východisek, které popisují jak předmět výzkumu, tak také poskytují základ pro jeho zkoumání. Tímjsou př edevším ...
  • Repertoár interpretačních rámců pomoci obětem domácího násilí 

   Píbilová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   1 REPERTOÁR INTERPRETAČNÍCH RÁMCŮ POMOCI OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ Abstrakt Práce se zabývá pomocí obětem domácího násilí, respektive interpretačními rámci státního a nestátního sektoru. Jako teoretické východisko je použita ...
  • Rethinking Corruption in the Czech Republic: A Mixed-Methods Approach to a Systemic Problem 

   Gawthorpe, Steven (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 22. 1. 2018
   Systemic corruption is a common term amongst scholars and practitioners, yet there is sparse conceptual agreement and substantive analysis within the discourse. Regardless of the current deficit, there is considerable ...
  • Strážci veřejného zájmu: Rámcové vymezování konceptu watchdog v kontextu sociálněvědního diskurzu a v aktérské perspektivě jeho představitelů 

   Beránková, Petra Alexandra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Práce se zabývá fenoménem takzvaných watchdogových organizací, jejichž narůstající počet a vliv svědčí o vytváření samostatného sociálního hnutí. Watchdogové organizace autorka definuje jako typ veřejně prospěšných nevládních ...
  • Svět očima zelených 

   Slabá, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV