• Implementace evropské směrnice o energetické náročnosti budov v ČR 

   Hatalová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Diplomová práce s názvem "Implementace evropské směrnice o energetické náročnosti budov v ČR" je případovou studií aplikace evropského práva v oblasti efektivního využívání energie u koncového uživatele. Jedná se o téma ...
  • Participace a reprezentace Romů v Česku zejména při sociálním začleňování 

   Šimáček, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Diplomová práce se zabývá participací a reprezentací Romů v Česku zejména při sociálním začleňování. Principy participace obecně nejsou v Česku při navrhování a implementaci veřejných politik dostatečně využívány. K určité ...
  • Politika prevence vzniku odpadu - počátky v České republice 

   Krčmařová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Diplomová práce "Politika prevence vzniku odpadu - počátky v České republice" pojednává o prioritním cíli odpadového hospodářství. Předcházení vzniku odpadu je způsob nakládání s odpadem, který se slučuje s koncepcí ...
  • Postoje místních obcí ve sporu o Národní park Šumava v kontextu teorie advokačních koalic 

   Voráč, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   Diplomová práce se pokouší objasňovat některé příčiny dlouhodobého sporu o podobu správy území Národního parku Šumava. Tento spor je proto interpretován jako důsledek konfliktu hodnotových postojů a přesvědčení zainteresovaných ...
  • Problémy implementace environmentálního vzdělávání na středních školách v Praze 

   Schejbalová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Diplomová práce zkoumá nastavení podmínek pro implementaci environmentálního vzdělávání v České republice. Na základě analýzy veřejně politických dokumentů a výzkumu způsobu realizace environmentálního vzdělávání na pražských ...
  • Vývoj české politiky sociálního začleňování 

   Šálková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Diplomová práce "Vývoj české politiky sociálního začleňování" se zabývá tím, jaké faktory ovlivňovaly vývoj a podobu politiky sociálního začleňování se zaměřením převážně na sociálně vyloučené Romy od roku 1989. V období ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV