• Aktivity Probační a mediační služby ČR v rámci alternativních trestů 

   Konečný, Roman (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 28. 1. 2013
   1 Abstract Thesis deals with the implementation of elements of restorative justice in the Czech criminal law, especially in the prison system. The work identifies and analyzes the basic problems of the Czech prison system ...
  • Alternativní tresty v ČR 

   Mrajcová, Simona (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 28. 1. 2014
   This diploma thesis deals with alternative sanctions in the Czech Republic. It primarily focuses on the cooperation between relevant actors during the process of decision-making about the type of sanction, its execution ...
  • Analýza státních a nestátních opatření proti pravicovému extrémismu v České republice 

   Vinařická, Anna Marie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Práce se věnuje problematice obrany státu proti pravicovému extremismu. V první části popisuje teoretická východiska, kterými je koncepce obranyschopné demokracie Karla Loewensteina a zároveň její kritiky. Je definován ...
  • Cesty ke snížení recidivy v ČR: Resocializace občanů ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění 

   Doleželová, Olivie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 24. 6. 2015
   Tato práce se zabývá problémem vysoké míry recidivy v ČR, který upozorňuje na neefektivnost českých věznic v jejich resocializační funkci, tj. snahu reintegrovat do společnosti osoby po výkonu trestu odnětí svobody, kterým ...
  • Český boj proti organizovanému zločinu 

   Vrobel, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Práce Česká politika boje proti organizovanému zločinu se zabývá popisem a interpretací vývoje opatření využívaných k potírání organizovaného zločinu v České republice od začátku 90.let do současnosti. Teoreticky tato práce ...
  • Existencia Divadla z Pasáže ako neziskovej organizácie na Slovensku 

   Šoltésová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 28. 6. 2006
   This thesis deals with financial issues of non-governmental organzations in Slovakia after 1989. It is a case study of The Theatre from the Passage focusing on it's financing. This study offers new suggestions how to fund ...
  • Implementace institutu domácího vězení v české justici 

   Čáp, Peter (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Předložená diplomová práce pojednává hlavní rysy dosavadní podoby implementace institutu domácího vězení v ČR. Návazně navrhuje možná východiska s ohledem na další (zdárné) pokračování implementačního procesu. V teoretické ...
  • Mezinárodní protikorupční režimy: Boj proti korupci v mezinárodním obchodě 

   Fišerová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 28. 1. 2010
  • Návrh řešení jednotlivých druhů prostituce 

   Andresová, Kristina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Práce Návrh řešení jednotlivých druhů prostituce si klade za svůj hlavní cíl navrhnout veřejněpolitické opatření, které by vhodným způsobem regulovalo prostituci na území České republiky, a to s ohledem na různé druhy ...
  • Názory pracovníků orgánů činných v trestním řízení na postavení institutu Probační a mediační služby v právním systému ČR a zkušenosti s ním 

   Kohoutková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 2. 2. 2011
   Práce se zabývá zjištěním a vyhodnocením názorů a zkušeností orgánů činných v trestním řízení, jmenovitě zástupců okresních soudů, okresních státních zastupitelství, městských útvarů policie České republiky a Vězeňské ...
  • Pomoc obětem trestných činů 

   Ježek, Jaroslav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   The thesis is trying to understand matters of assistance to victims of crime in the Czech Republic primarily throught law 45/2013 Sb., about victims of crime. Author is trying to find a link between using of rights and ...
  • Prevence kriminality mládeže na základních školách v praxi 

   Nekvindová, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 25. 9. 2018
   Tato diplomová práce se zaměřuje na téma implementace prevence kriminality na základních školách v České republice. Hlavním cílem práce je zhodnotit aplikaci programů prevence kriminality z pohledu pedagogů na vybrané ...
  • Prevence kriminality mládeže se zaměřením na roli neziskových orgaizací 

   Pazderová, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   Hlavním cílem bakalářské práce je porovnat tři nevládní neziskové organizace zabývající se prevencí kriminality mládeže. Konkrétně jde o organizace Pět P, Lata a Prak. Pro srovnání bylo použito analýzy rozhovorů s pracovnicemi ...
  • Prevence kriminality na sídlišti 

   Žáčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Diplomová práce "Prevence kriminality na sídlišti" se zabývá specifickými rysy kriminality a možnostmi preventivní práce v sídlištní zástavbě. Shrnuje dosavadní teoretické poznání v oblasti, věnuje se světovému a evropskému ...
  • Prevence kriminality na území statutárního města Kladna 

   Černá, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 27. 1. 2014
   Diplomová práce se zabývá prevencí kriminality v České republice s detailním zaměřením na území Statutárního města Kladna. Práce je uvozena definicí pojmů spojených s kriminalitou a nástinem vazeb kriminality, kriminologie ...
  • Probační a mediační služba České republiky, její význam a povědomí o ní 

   Vyhnalová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Předložená diplomová práce pojednává o Probační a mediační službě ČR, jejím významu a povědomí o ní ve společnosti. Probační a mediační služba je státní organizace působící na poli trestní politiky, která usiluje o účinné ...
  • Příležitost dělá zloděje: zkoumání praktického využití teorie příležitosti k trestné činnosti 

   Zahradníčková, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 18. 6. 2018
   The opportunity theory for crime is composed of three partial concepts. The first concept is the routine activity theory that works with a potential offender, a suitable target and a capable guardian. The opportunity for ...
  • Přístup k obětem trestných činů z hlediska zainteresovaných institucí 

   Provazník, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Tato diplomové práce se zabývá politikou přístupu k obětem trestných činů. Zaměřuje se na činnost zainteresovaných státních institucí, jež s obětmi trestných činů pracují. Oběti trestných činů představují v dnešním přístupu ...
  • Přístup ke spravedlnosti pro oběti obchodování s lidmi jako problém veřejné politiky 

   Kutálková, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
   Disertační práce nabízí komplexní vhled do fungování opatření politiky v oblasti boje proti obchodování s lidmi se zaměřením na nástroje, které mají zajistit přístup ke spravedlnosti pro oběti obchodování s lidmi v ČR. Za ...
  • Recidivisté ve výkonu trestu odnětí svobody 

   Winkelhöfer, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
   Diplomová práce Recidivisté ve výkonu trestu odnětí svobody pojednává o osobách, které byly již alespoň jednou potrestány nepodmíněným odnětím svobody a nyní se nacházejí ve výkonu tohoto trestu znovu. Tyto osoby již prošly ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV