• Americká zahraniční politika vůči Argentině a Chile během Kissingerovy éry (1969-1977) 

   Zboženská, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 12. 6. 2019
   Práce se zabývá analýzou americké zahraniční politiky vůči Latinské Americe v letech 1969-1977. V sedmdesátých letech jí spoluvytvářel H.Kissinger vlivný Poradce pro národní bezpečnost a Ministr zahraničí, který působil ...
  • Bob Dylan in the Context of American Protest Song 

   Procházková, Mariana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 24. 6. 2015
   Tradice amerického protest songu má kořeny již v koloniálním období. Mezi nejoblíbenější hudební uskupení 19. století patřili The Hutchinson Family Singers, kteří se stali průkopníky protestu v populární hudbě. Jejich písně ...
  • Chile: From Democracy to Socialism 

   Školkayová, Marta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009
   Diplomová práce "Čile: od demokracie k socialismu" pojednává o angažovanosti administrativ Spojených států amerických na politickém vývoji v Čile během šedesátých let dvacátého století a jejích vliv na prezidentské volby ...
  • Civil Religion versus Wall of Separation: Examining the Constitutionality of Religious Expressions & Symbols in American Public Square 

   Dvořáková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 27. 6. 2007
   RESUMÉ První dodatek Ústavy Spojených států amerických mj. stanovuje, že "Kongres nesmí vydávat zákony zavádějící nějaké náboženství nebo zákony, které by zakazovaly svobodné vyznávání nějakého náboženství Jádrem sporu se ...
  • Detainment Ethics, Why Europe and the US Disagree on Torture as an Interrogation Method 

   Craig, Damon (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 6. 2. 2007
   Protecting the human rights of prisoners has become an issue of paramount interest over the last several years, and rightfully so. In the wake of political and cultural upheaval throughout the Balkan States, and with the ...
  • Dynamics of Development of American Political Parties 

   Pecka, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 3. 11. 2006
   Cílem mé diplomové práce je analýza současných amerických stran a posouzení, zda se nacházejí ve stádiu úpadku či revitalizace. Za tímto účelem jsem do své práce zakomponoval též jejich historický vývoj, neboť objektivní ...
  • Dynamics of Development of American Political Parties 

   Pecka, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 26. 6. 2006
   Schizophrenia, it might be this psychiatric term that enters one's mind when an amateur observer is asked to describe the contemporary nature of major American political parties in one word. Such an uncomplimentary connotation ...
  • Financování americké prezidentské volební kampaně 

   Benešová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 16. 6. 2010
  • Formace hnutí Tea Party 

   Bicková, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Tea Party působí na americkou politiku od roku 2009, kdy za účelem omezení státních zásahů do ekonomiky začala pod názvem někdejšího revolučního hnutí organizovat masové protesty. V prvních letech bylo její působení ...
  • The full generation of peace and the Sino-American rapprochement, 1969-1976 

   Bečka, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 5. 2. 2007
   In this thesis, several key issues will be discussed which significantly influenced the American foreign policy during the Nixon and Ford presidencies. The very system of foreign-policy-making which Nixon instituted together ...
  • Gentrification: Particularities and Intricacies of the Process in the Case Study of Harlem, New York City 

   Grünová, Gabriela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 26. 6. 2006
   The quantitative and qualitative analysis of gentrification in the neighborhood of Harlem in New York City revealed the complexity of the whole process. The process of gentrification in this case study is not a coherent ...
  • Hollywoodská černá listina: strategie vyslýchaných před Výborem pro neamerickou činnost 

   Štádler, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 21. 6. 2012
   Bakalá ská práce Hollywoodská erná listina: strategie vyslýchaných p ed Výborem pro neamerickou innost se v nuje jednomu z díl ích témat v rámci fenoménu antikomunismu v USA po druhé sv tové válce, a to výslech m vedeným ...
  • The Impact of the Motor Vehicles upon the Shape of American Cities in the WWII Era 

   Bocker, Robert (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 27. 6. 2007
   8. RESUMÉ Poválečný rozmach ve Spojených státech amerických vedl к všeobecnému blahu ve společnosti díky rozkvětu hospodářství a průmyslu. Společně s růstem národní ekonomiky rostla i životní úroveň, což bylo nejvíce patrné ...
  • The Influence of Cyber Terrorism Threat on the American Security Policy 

   Rezek, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 5. 2015
   (Czech) Cílem této dizertační práce je odpovědět na otázku, zda americkou bezpečnostní politiku ovlivňuje hrozba kybernetického terorismu. Práce je rozdělena logicky návazných kapitol, jejichž závěry formulují konečnou ...
  • Interakce anabaptistických komunit v USA a Kanadě s většinovou společností 

   Kolářová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   Tématem této bakalářské práce je interakce anabaptistických komunit s většinovou společností. Pro tento účel byly vybrány tři největší komunity žijící na území Spojených států amerických a Kanady - amišové, mennonité a ...
  • Johnson a Vietnam. Vliv vietnamské války na rozhodnutí prezidenta Lyndona B. Johnsona nekandidovat v prezidentských volbách v roce 1968 

   Rudyšar, Rudolf (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Předkládaná bakalářská práce "Johnson a Vietnam. Vliv vietnamské války na rozhodnutí prezidenta Lyndona B. Johnsona nekandidovat v prezidentských volbách v roce 1968" se zaobírá poměrem prezidenta USA Lyndona Bainese ...
  • Kalifornská propozice 187 - imigrační diskuze ve Spojených státech v polovině 90. let 20. století 

   Kučerová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 26. 6. 2006
   Immigration - legal and illegal - has been an important issue throughout the United States history. One of the periods of high interest in immigration and related themes occurred during the 1990's, especially between years ...
  • Kalifornské referendum o sňatcích osob stejného pohlaví v r. 2008: kampaň a průzkumy veřejného mínění 

   Navrátilová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem manželství osob stejného pohlaví v Kalifornii. V listopadu roku 2008 schválili voliči těsným rozdílem v referendu dodatek ke kalifornské Ústavě označený na volebních lístcích jako ...
  • The Lands of the Free: Thailand in the Foreign Policy of the United States, 1945-1975 

   Bečka, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Disertační práce The Lands of the Free: Thailand in the Foreign Policy of the United States, 1945-1975 (Země svobodných: Thajsko v zahraniční politice Spojených států amerických, 1945-1975) se zabývá vztahem mezi Thajskem ...
  • Lyndon B. Johnson jako politická osobnost 

   Rudyšar, Rudolf (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 21. 6. 2012
   Svět po druhé světové usiloval o dosažení spravedlivějšího společenského systému. V této souvislosti Spojené státy americké v 60. letech řešily vážné vnitřní problémy, které někdy hraničily až hrozbou občanské války. Kromě ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV