• Analýza diskuze o úpravě pravomocí prezidenta ČR ve světle ústavních změn a zavedení přímé volby 

   Koudelová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Cílem této práce je analyzovat debatu o úpravách pravomocí prezidenta v České republice mezi lety 1992 až 2015. Analýza je provedena na základě legislativních návrhů, které se přímo či nepřímo týkaly vymezení role prezidenta. ...
  • Aplikace teorie koalic na proces utváření krajských rad v České republice po volbách v roce 2008 a 2012 

   Vymyslický, Jaromír (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 27. 1. 2014
   Předkládaná diplomová práce "Aplikace teorie koalic na proces utváření krajských rad v České republice po volbách v roce 2008 a 2012" pojednává o procesu sestavování krajských koalic v Jihomoravském a Středočeském kraji. ...
  • Diskurzivní analýza politických postojů prezidenta České republiky Miloše Zemana a krajně pravicových politických stran 

   Vocel, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Klíčová výzkumná otázka mé diplomové práce se zabývá problémem, zda prezident České republiky Miloš Zeman vytváří stejný diskurz jako krajně pravicové politické strany v České republice. Výzkum se týká společenského diskurzu ...
  • Hnutí ANO před parlamentními volbami 2017 

   Měska, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 25. 9. 2018
   Cílem diplomové práce je za přispění metodologických východisek analyzovat postavení hnutí ANO v českém stranickém systému. Diplomová práce se zaměřuje na posouzení voličských přesunů a volebních programů českých politických ...
  • Ideologická profilace hnutí ANO 2011 a jeho vztah k pravicovým politickým stranám 

   Rysová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   Tato práce analyzuje působení hnutí ANO 2011, nového politického subjektu, v českém stranickém systému. Jejím hlavním cílem je zjistit, jak se profilují ideová východiska hnutí, a v souvislosti s poklesem voličských hlasů ...
  • Koaliční politika malých stran v České republice po volbách 2017 

   Sobotková, Dominika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   Tato práce se zabývá postavením malých stran v českém parlamentním systému po volbách do Poslanecké sněmovny na podzim roku 2017 se zaměřením na období od oficiálního zahájení předvolební kampaně 2. května 2017 do vydání ...
  • Komparace politických stran ODS a TOP09: program versus realita 

   Batko, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Bakalářská práce Komparace politických stran ODS a TOP 09: Program versus realita analyzuje, jak si zmíněné politické subjekty vedly v naplňování svého volebního programu. Úvod práce patří teorii stranických systémů, v ...
  • Krajské volby v ČR 2016 z pohledu volební kampaně 

   Huňady, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 21. 6. 2018
   This thesis analyzes the election campaigns of six parties and movements (ANO 2011, ČSSD, TOP 09, ODS, KSČM, KDU-CSL) and one coalition (SPD-SPO). The aim of the diploma thesis is to analyze the election campaigns before ...
  • Kvantitativní analýza parlamentní činnosti poslanců Parlamentu České republiky 

   Hájek, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Bakalářská práce Kvantitativní analýza parlamentní činnosti poslanců Parlamentu České republiky je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. První část vymezuje teoretická východiska studie a v úvodu se věnuje ...
  • Kvantitativní analýza preferenčního hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů ČR 

   Cvejn, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 22. 1. 2014
   Tato bakalářská práce zkoumá preferenční hlasování voleb do zastupitelstev krajů ČR. Historicky hrálo preferenční hlasování pouze minimální roli, což se změnilo s nedávnou změnou nastavení volebního systému, která snížila ...
  • Miloš Zeman premiér a prezident: názorová proměna či kontinuita? 

   Hnízdil, Ivo (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   Cílem této bakalářské práce je analyzovat názorová stanoviska Miloše Zemana jako premiéra a jako prezidenta v analogických politických situacích ve třech okruzích, přičemž vybraná problematika se úzce dotýkala úřadů předsedy ...
  • Míra korupce v ČR: Politická řešení vlád v období let 2010-2017 

   Uchytilová, Gabriela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   The bachelor thesis "The corruption rate in the Czech Republic: Government's political solutions in 2010-2017" deals with anti-corruption policy at the governmental level. The first part pays attention to corruption from ...
  • Občanská hnutí mezi roky 1977-1989 v Československu 

   Hoznour, Šimon (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 19. 1. 2015
   Práce se věnuje vybraným občanským hnutím v ČSSR. Klade si za otázku, zda měl disent vliv na konec totalitního režimu v Československu. Zkoumám postupný vývoj vybraných občanských hnutí, změnu jejich podpory mezi běžným ...
  • Parlamentní volby v Lotyšsku 2018 

   Hvězda, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   Tato bakalářská práce je případovou studií třináctých parlamentních voleb v Lotyšsku, které se konaly 6. října 2018. V první kapitole představuje politický a stranický systém Lotyšska a jeho vývoj po pádu Sovětského svazu; ...
  • Parlamentní volby v SR v roce 2016: analýza příčin volebních výsledků a povolebních vyjednávání 

   Trojanová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   Cílem práce je analyzovat příčiny výsledků parlamentních voleb na Slovensku konaných v teoretické části práce je na základě Ústavy SR nejprve popsán průběh sestavování vlády. Dále je prostor věnován důrazem na koaliční ...
  • Politická participace národnostních menšin v České republice 

   Větrovec, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 23. 1. 2020
   Předkládaná diplomová práce se zabývá politickou participací národnostních menšin v České republice. Hlavním cílem práce je zjistit, jaké mají národnostní menšiny možnosti vstupu do politického procesu za účelem artikulace ...
  • Politická participace Romů v Českých Budějovicích 

   Větrovec, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   Cílem této bakalářské práce je analyzovat politickou participaci Romů v Českých Budějovicích. Teoretická část seznamuje čtenáře s problémy, které nejvíce postihují život romské menšiny a nezanedbatelně ovlivňují i jejich ...
  • Proces schvalování zákonů v České republice 

   Jabůrek, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   This research looks at the process of law approval in the Czech Republic in practice. This covers law proposal, appproval and implementation. The public views the process of approval and discussion in the Chamber of Deputies ...
  • Proměna exekutivních koalic na Magistrátu Hlavního města Prahy ve volebním období 2010-2014 

   Horký, Miroslav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 6. 2. 2017
   (abstrakt) Cílem předkládané diplomové práce Proměna exekutivních koalic na Magistrátu Hlavního města Prahy ve volebním období 2010 - 2014 je co nejdetailnější analýza vlivů, které se projevují v procesu ustavování ...
  • Předvolební kampaně Miloše Zemana v roce 2012 a 2017 

   Poulová, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV