• Geopolitika regionu Kaspického moře v kontextu právního režimu využívání jeho zdrojů 

   Černý, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 30. 3. 2011
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Jakub Černý GEOPOLITIKA REGIONU KASPICKÉHO MOŘE V KONTEXTU PRÁVNÍHO REŽIMU VYUŽÍVÁNÍ JEHO ZDROJŮ Rigorózní práce Praha 2011 Rigorózní práce 3 Autor práce: Mgr. et. Mgr. ...
  • German Foreign Fighters in the Yugoslav Wars 

   Hoffmann, Patrick (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Cílem práce je identifikovat německé občany, kteří bojovali ve válce v Jugoslávii, popsat jejich původ a zázemí, válečné aktivity a poválečné osudy, stejně jako naznačitjejich možné motivace pro zapojení se dobojů a způsoby, ...
  • Greek Civil War: Greek Immigrants from Anatolia and Their Involvement in the Communist Insurgency (1946-1949) 

   Chábová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   This Master's thesis deals with the individual's motivations for participation in the Communist insurgency during the Greek Civil War of 1946-1949. More specifically, the thesis aims to analyse the motivations of those who ...
  • How Ethnic Lobbies Influence Policy: The Case of Armenian Genocide Recognition in The United States 

   Currie, Erin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 20. 6. 2019
   This thesis seeks to examine the characteristics of the Turkish Lobby in the United States and the strategies it has utilized in its approach to countering the Armenian Lobby's efforts at official Recognition of the Armenian ...
  • The Implications of the Collapse of the Caliphate for Southeast Asia 

   Clancy, Jean-Patrick Christian James (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   Following the announcement of the establishment of a Caliphate in 2014, individuals and groups from all corners of the world pledged their allegiance to the Islamic State. Of particular interest to this study are violent ...
  • Indonesia: Hotbed for Terrorist Activities? 

   Lim, Selynn Yan Ting (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 20. 6. 2019
   Selynn Yan Ting Lim Abstract The thesis endeavours to use the concept of relative deprivation to explain and account for the reasons behind the various manifestations of political and religious tension in Indonesia. From ...
  • The interests of the European Union in Central Asia 

   Bersimbayeva, Anel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   Práce představuje analýzu existujících vztahů mezi regionem Střední Asie, obzvláště republikou Kazachstán, a dalšími mezinárodními aktéry jako je Čína, Rusko, Spojené státy, Irán, Turecko a dalšími a také jejich interakcí ...
  • Islam and the Russian state : a poststructuralist approach to analysing identity and policy discourse 

   Ferrando, Paolo (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Cílem předložené diplomové práce je rozpoznat základní typy diskurzu, týkající se islámu, které se odehrávají mezi Kremlem a třemi vůdčími muslimskými organizacemi v Rusku. Východiskem je v zásadě post-strukturalismem ...
  • Íránští Ázerbájdžánci: Hrozba pro stabilitu současného íránského režimu? 

   Kolářová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 20. 1. 2014
   Azerbaijanis constitute the largest minority living in Iran. They are concentrated in three northern provinces of Iran on the borders with the Republic of Azerbaijan. The very fact sets up a strong potential for separatism ...
  • Jihadism in Italy: an analysis of the Islamic State-inspired radicalisation process of Anas El Abboubi and Maria Giulia Sergio 

   Fiore, Silvia (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   MSc SECINTEL Independent Study (Dissertation) Jihadism in Italy: an analysis of the Islamic State-inspired radicalisation process of Anas El Abboubi and Maria Giulia Sergio July 2018 Glasgow Student Number: 2267042f Charles ...
  • Mapping the Nexus: Assessing the Relationship between Modern European Jihad and the Crime-terror nexus 

   Sherlock, Kate (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 17. 1. 2019
   The recent proliferation of jihadist incidents of terrorism in recent years has heightened interest in the modus operandi of terrorist operations. Available literature suggests a strong link between criminality and terrorism ...
  • Migrační krize a bezpečnost ČR optikou Parlamentních listů, Sputniku a Aeronetu v letech 2015-2016 

   Červenková, Romana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   The master's thesis deals with disinformation websites' migration crisis framing regarding the Czech Republic. The thesis is based on the theory of social constructivism, which considers a speech act to be a crucial factor ...
  • Moc malých států: případ Gruzie 2004-2012 

   Andrš, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 14. 9. 2018
   This study focuses on use of foreign-policy power by Georgia on USA, EU member states and Russia during 2004-2012. In this period, Georgia wanted to enter into alliance with USA and EU states and gain access to Euro-Atlantic ...
  • Motivating Factors for Radicalization in Balkan Muslim-Majority Countries 

   Vlk, Jonáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 23. 1. 2020
   V posledních letech narůstá zájem akademické obce o studium náboženské radikalizace v balkánských zemích. Motivační faktory radikalizace však stále nejsou zcela prozkoumány. Rovněž chybí komplexní popis motivačních faktorů ...
  • Multiculturalism in Russia : Muslim population case study 

   Kemalov, Bulat (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 29. 6. 2012
   Mnoho badatelů uvádí, že multikulturalismus se v Rusku objevil teprve nedávno, ale tento výraz se začal rozvíjet už před desetiletími. Během této doby jsme byli svědky významných změn a pokroků. Ruská společnost je velice ...
  • Náhorní Karabach: etnopolitika a geopolitika konfliktu 

   Ditrych, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 26. 6. 2006
   Předkládaná diplomová práce se věnuje vztahu mezi etnopolitikou (definovanou vznášením požadavku na politickou autonomii pro společenství vymezené na etnickém základě) a geopolitikou (stanovením a prosazováním mocí ...
  • Náhorní Karabach: Etnopolitika a geopolitika konfliktu 

   Ditrych, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 2. 11. 2006
   This diploma thesis focuses on the relationship between ethnopolitics (defined by a raised demand of political autonomy for a community delimited along ethnical lines) and geopolitics (spatial definition and pursuing of ...
  • Německý salafíjský džihádismus: radikalizační poselství v přednáškách německého džihádisty Denise Cusperta 

   Křížková, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 9. 2. 2018
   The diploma thesis "Salafi Jihadism in Germany: Radicalizing Messages in Lectures of a German Jihadi Preacher Denis Cuspert" deals with the analysis of the internet video messages disseminated by Denis Cuspert - the most ...
  • Preserving peace : Chechnya, Iraq and the U.S.-Russian relationship 1994-2005 

   Lewis, Adam (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
  • Příčiny změn výsledků tureckých parlamentních voleb v listopadu 2015 

   Tkadlečková, Dorothea (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   Tato práce se zabývá příčinami změn výsledků tureckých parlamentních voleb v listopadu 2015. Jsou srovnávány volební výsledky červnových a listopadových parlamentních voleb a na základě toho je vyhodnocen posun hlasů od ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV