Sbírky fakulty / součásti

Poslední příspěvky

 • Mám doma malého nejedlíka - Problémy s jídlem z pohledu matek malých dětí 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Celý dokument nebo jeho části jsou nepřístupné do 08. 09. 2024
  Angerová, Radka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 8. 9. 2021
  3 ABSTRAKT Teoretická část práce obsahuje terminologii a terapeutické přístupy k léčbě problematického jedení u dětí. Výzkumná část měla za cíl zmapovat, jaké problémy rodiče rozumí pod pojmy jako nejedlictví, odmítání ...
 • Prediktory sociální participace dětí s dětskou mozkovou obrnou v základních školách v České republice a Republice Srbsko 

  Výsledek obhajoby: UZNÁNO
  Zulić, Marija (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 7. 10. 2021
  Hlavním cílem této disertace je určit prediktory sociální participace žáků s mozkovou obrnou na základních školách v České republice a v Srbsku, což znamená vymezit faktory, které by mohly determinovat úroveň jejich sociální ...
 • Význam podpory komunikačních schopností grafomotorikou u osob s afázií v kontextu komprehenzivní rehabilitace a zlepšení kvality života osob s CMP 

  Výsledek obhajoby: UZNÁNO
  Donevová, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 27. 10. 2021
  Práce je zaměřena na podporu komunikačních schopností grafomotorikou v kontextu komprehenzivní rehabilitace, na zlepšení kvality života u osob s afázií po cévní mozkové příhodě a oporu v jejich rodinách. Hlavním cílem práce ...
 • Analýza připravenosti učitelů zvládat problematické chování dětí s neurovývojovou poruchou ADHD 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Šimek, Adam (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 7. 12. 2021
  Cílem dizertační práce s názvem Analýza připravenosti učitelů zvládat problematické chování dětí s neurovývojovou poruchou ADHD bylo vyhodnotit připravenost učitelů na ZŠ pro práci s dětmi, které mají ADHD neboli hyperkinetickou ...
 • Klavírní spolupráce. Specifické umění klavírní hry 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Papežová Erlebachová, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 10. 12. 2021
  Tato práce se zaměřuje na téma klavírní spolupráce, která je nezbytnou a krásnou součástí klavírní hry. Tento obor vyžaduje od klavíristy specifický přístup, který je předmětem náplní mnoha studijních oborů po celém světě. ...
 • Umělecko-výchovné kontexty hudební pedagogiky v inovaci primárního vzdělávání 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Dunovská, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 10. 12. 2021
  Disertační práce s názvem Umělecko-výchovné kontexty hudební pedagogiky v inovaci primárního vzdělávání charakterizuje z vědeckého pohledu filosofie, psychologie, hudební psychologie, neurofyziologie, pedagogiky a hudební ...
 • Vliv Dostojevského myšlení na teologii smrti Boha 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Kuthan, Robert (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 3. 12. 2021
  Tato práce se zabývá vlivem Dostojevského na teologii smrti Boha. Jedná se o komparativní studii, která tento vliv ozřejmuje na pozadí toho, jakým způsobem četli a interpretovali Dostojevského dílo někteří představitelé ...
 • Návraty volyňských Čechů a jejich asimilace, se zvláštním zřetelem k Vyškovsku 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Martinková, Dagmar (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 30. 11. 2021
  V 2. polovině 19. století odešlo do carského Ruska hledat nový život asi 15 000 Čechů. Nejvíce se jich usadilo ve Volyňské gubernii, kde zakoupili půdu, založili české vesnice, rozvinuli pěstování chmele. V první světové ...
 • Pojem krásný sloh a jeho užívání v české uměnovědné literatuře 

  Výsledek obhajoby: NEOBHÁJENO
  Synecký, Jakub (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 30. 11. 2021
  Práce se zabývá pojmem krásný sloh a jeho užitím v české uměnovědné literatuře. Pojem známý z německé odborné literatury uvedl do českého prostředí ve 30. letech Jaromír Pečírka ve vztahu k sochařství. Na dějiny gotického ...
 • Očima psa - dětská autorská kniha 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Richterová, Denisa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 8. 9. 2021
  RICHTEROVÁ, Denisa: Očima psa - dětská autorská kniha. Praha, 2021. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy. (Příloha 1: dětská autorská kniha Pes, který si něco myslí) (Příloha ...
 • Vlastimil Rada jako ilustrátor 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Andělová, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 7. 9. 2021
 • Galerijní edukace v regionální galerii 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Juríková, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 18. 5. 2021
  Bakalářská práce se zabývá problematikou galerijní edukace a její důležitostí ve vzdělávacím procesu. Zkoumá, které principy či zásady dodržovat při realizaci, aby vzdělávání v galerii bylo přínosné a rozvíjející. Tyto ...
 • Obraz nekonečných možností 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Isaeva, Andzhela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 8. 9. 2021
  Diplomová práce se bude zabývat způsoby uchopení kresby jako nekonečného procesu, prožitku, vedoucích k zintenzivnění a pochopení sebe a svých možností. Vytváření dlouhodobých portrétních skic, jako ...
 • Torzo Fragment jako téma a výtvarný problém v prostorové tvorbě 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Hůlková, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 7. 9. 2021
 • Výtvarná výchova a volnočasová pedagogika 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Lovašová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 10. 9. 2021
  Bakalářská práce se zaměřuje na vymezení volného času a výchovy v něm. Zkoumá jejich charakteristiky. Cílem je zmapování zařízení volného času, která se věnují výtvarným činnostem, ve městě Benátky nad Jizerou a jeho okolí. ...
 • Staň se uměleckým dílem 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Krňáková, Kamila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 10. 9. 2021
 • Podoby výtvarných oborů na středních odborných školách 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Svatková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 20. 5. 2021
  Diplomová práce se zabývá problematikou středních odborných škol, konkrétně středních uměleckých škol ukončených maturitní zkouškou. V České republice je poměrně hustá síť těchto škol, nicméně z pohledu pedagogiky je ...
 • Možnosti výstavy a její následné edukační transformace 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Koblasová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 10. 9. 2021
 • Hranice fotografie - experimenty ve fotokomoře 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Šillerová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 18. 5. 2021
 • Výtvarné ztvárněný vývoje města Benešov 

  Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
  Klabíková, Pavla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
  Datum obhajoby: 8. 9. 2021
  Bakalářská práce zpracovává téma vývoje urbanismu se zaměřením na město Benešov, rozdílnosti města v minulosti a dnes a zobrazování urbanismu v současném výtvarném umění. Dále řeší způsoby, jak urbanismus představit a ...

Zobrazit další


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV