Zobrazují se záznamy 1-20 z 18150

  • Neuropsychologická difrenciální diagnostika vybraných extrapyramidových onemocnění 

   Výsledek obhajoby: UZNÁNO
   Tegelová, Vendula (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2024)
   Datum obhajoby: 10. 4. 2024
   Title: Neuropsychological Differential Diagnosis of selected Movement Disorders Author: Bc. et Bc. Vendula Tegelová Supervisor: Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D. Number of pages and characters: 106; 198 530 Number of ...
  • Hodnocení mluveného projevu jako řečové dovednosti u žáků SŠ při výuce ruského jazyka 

   Výsledek obhajoby: UZNÁNO
   Bošinová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2024)
   Datum obhajoby: 29. 4. 2024
   The topic of the thesis is assessment of speech as a language skill of secondary school students during Russian language lessons. The theoretical part is dedicated to assessment in the process of learning, its purpose, ...
  • Filosofický postoj k životu a ke smrti u lidí, kteří se ocitli na hraně života a smrti 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Příplatová, Silvie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2024)
   Datum obhajoby: 19. 4. 2024
   This dissertation thesis goes into the depths of philosophical reflection on the nature of human existence and its relationship to life and death, especially for individuals who have gone through extreme life situations. ...
  • Aktuální trendy v systému předškolního vzdělávání v Anglii 

   Výsledek obhajoby: UZNÁNO
   Ristić, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2024)
   Datum obhajoby: 3. 5. 2024
   This paper examines current trends and developments in the early childhood care and education system in England. The aim of the thesis is to provide a comprehensive understanding of English early childhood education. The ...
  • Labyrint světa a ráj srdce 1623-2023. Druhý život nejznámějšího Komenského díla. 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Vik, Dalibor Jiří (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2024)
   Datum obhajoby: 5. 4. 2024
   The dissertation thesis deals with the topic of the "afterlife" of Comenius's most notable Czech work, The Labyrinth of the World and the Paradise of the Heart, and the constitution of its position in the history of ideas. ...
  • Kognitivní deficity u dětí se zrakovým postižením a možnosti jejich včasné diagnostiky 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Štrofová, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2024)
   Datum obhajoby: 5. 4. 2024
   The dissertation entitled Cognitive deficits in children with visual impairment and the possibilities of their early diagnosis responds to the need for a tool for the early detection of visual impairment at the level of ...
  • The Texture of Artistic Research: A Self-Reflexive Practice Theory of Art as Education 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Edwards, Cornelia Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2024)
   Datum obhajoby: 4. 4. 2024
   In Czech Tato studie zkoumá transformační potenciál uměleckého výzkumu, když je aplikován učícím se umělcem ve vzdělávacím prostředí. Jak můžeme porozumět metodologii uměleckého výzkumu aplikované učícím se umělcem ve třídě ...
  • Černá. (Vybrané případy fenoménu ve výtvarném umění, kultuře a jejich možnosti v edukaci) 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Pfeiffer, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2024)
   Datum obhajoby: 28. 3. 2024
   Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE Černá. (Vybrané případy fenoménu ve výtvarném umění, kultuře a jejich možnosti v edukaci) MgA. Jan Pfeiffer 2023 Charles University, Faculty of Education DISSERTATION ...
  • Predikční validita společné části maturitní zkoušky a přijímací zkoušky na PedF UK 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Bartáková, Irena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2024)
   Datum obhajoby: 26. 3. 2024
   This dissertation deals with the predictive validity of the state part of the school-leaving exam and the entrance exam to the Faculty of Education, Charles University. Its purpose is to find what influence these exams ...
  • Inovativní školy a jejich sítě v post-socialistickém prostoru na příkladu Gymnázia Přírodní škola 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Pražák, Daniel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2024)
   Datum obhajoby: 26. 3. 2024
   In recent years, there has been a great expansion of school networking in foreign education systems, but this approach appears less often in the Czech environment. This dissertation presents a case study that analyses the ...
  • České země a oblast dnešního Rumunska na přelomu 16. a 17. století 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Chalupová, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2024)
   Datum obhajoby: 26. 3. 2024
   The dissertation deals with one of the specifics of the history of the Bohemia lands in the early modern period - the conflicts between the Habsburg monarchy and the Ottoman Empire. The aim of the thesis is to create a ...
  • Rodina dítěte s Kabuki syndromem 

   Výsledek obhajoby: NEOBHÁJENO
   Jarošová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2024)
   Datum obhajoby: 15. 1. 2024
   The thesis is about a family of a child with Kabuki syndrome. The first chapter deals with the syndrome itself, diagnosis, clinical symptoms and cognitive functions. The second chapter describes the family with the rare ...
  • Možnosti podpory žáků s odlišným mateřským jazykem na základní škole 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Svojtková, Adéla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Datum obhajoby: 9. 9. 2022
  • Rituál - mezi výtvarným a divadelním 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Janda, Jakub (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 11. 1. 2023
   The diploma thesis deals with ritual as a link between the artistic and theatrical worlds. The theoretical part explores the broad field of rituals, which serves as a starting point for the pedagogical task. In the didactic ...
  • Rodiče žáků a výtvarná výchova : význam výtvarné výchovy ve vzdělávání žáků na ZŠ z pohledu rodičů 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Šilhavá, Marcela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 11. 1. 2023
   This diploma thesis examines the importance of art education in the education of primary school pupils from the perspective of parents. The aim of the thesis is to describe the opinions, attitudes and ideas of parents about ...
  • Pozorovatelná slepota v urbánním světě proměna vztahu společnosti ke světlu 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Pata, Václav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 11. 1. 2023
   The diploma thesis is focused on city in time and age of artificial lighting. It takes the issue of light pollution as its starting point. Elementary sources and consequences of over- lighting are used as a base for the ...
  • Výtvarná tvorba jako nevyhnutelná nutnost 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Hrubý, Adam - Kristian (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 11. 1. 2023
   The diploma thesis deals with the question of understanding an individual's creative work as an existential inevitability. It asks questions about the definition of an unavoidable need and examines where such need to create ...
  • The use of authentic materials in English language lessons in Czech lower secondary school 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Šišková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 15. 9. 2023
   The diploma thesis deals with authentic materials and the use of authentic materials in English language teaching. It is divided into two main parts. The theoretical part focuses on the definitions of authentic materials ...
  • Využití muzejní a galerijní edukace v předškolním vzdělávání 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Jedináková, Natálie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 16. 5. 2023
   The bachelor thesis deals with the use of museum and gallery education in preschool education. The aim of the thesis is to find out what activities in this direction take place beyond the guided activities implemented ...
  • The effectiveness of mind-mapping learning strategy to extend vocabulary knowledge among elementary students 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Šnevajsová, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 26. 5. 2023
   Knowledge of vocabulary is an essential part of linguistic competence. Many students learn English vocabulary by translation and rote memorisation of vocabulary lists, which can result in the inability to use the words in ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV