• Využití písně v hodinách německého jazyka jako prostředku k rozvoji komunikační kompetence 

   Defence status: RECOGNIZED
   Pokorný, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 3. 2021
   ráce se zabývá problematikou využití písní ve výuce německého jazyka. Jejím cílem je přispět k řešení problematiky využití písní ve výuce němčiny jako druhého cizího jazyka. Teoretické východisko představuje popis postavení ...
  • Vzdělávání příslušníků Armády ČR s využitím e-learningu 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kolmačková, Aneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 2. 2021
   1 ABSTRAKT Cílem rigorózní práce je popsat problematiku e-learningového vzdělávání vojáků Armády České republiky (dále jen AČR) a prozkoumat, nakolik je tento způsob výuky efektivní vzhledem k potřebám cílové skupiny. Práce ...
  • Argumentieren und Debattieren als Mittel der Entwicklung der kommunikativen Kompetenz 

   Defence status: DEFENDED
   Špaček, Ondřej (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 5. 2. 2021
   Předkládaná rigorózní práce se zabývá tématem argumentace a debatování ve výuce němčiny jako cizího jazyka na středních školách a gymnáziích. Ve své teoretické části zkoumá pomocí dotazníkové metody a metody osobních ...
  • Jarmila Hašková - doba, život, dílo 

   Defence status: DEFENDED
   Blehová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   Diplomová práce se zaměřuje na osobnost spisovatelky humoristických příběhů Jarmily Haškové. Jedná se o biografický nástin spisovatelčina života a o přehled autorčiny bibliografie. Práce je rozdělena do dvou hlavních ...
  • Dějiny kostela a farnosti sv. Petra a Pavla v Bohnicích 1738-1918 

   Defence status: DEFENDED
   Kofroň, Vít (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   Dějiny kostela a farnosti u sv. Petra a Pavla v Bohnicích v letech 1738 - 1918 (anotace) Cílem práce je představit život malé vesnické obce ve vztahu k místnímu kostelu resp. k Bohu, ke kterému se v tomto kostele obracela. ...
  • Nízkosacharidové dietní režimy a jejich efekt na tělesné složení a sportovní výkon 

   Defence status: DEFENDED
   Kysel, Pavel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 2. 2021
   Vliv nízkosacharidových dietních režimů na fyzickou zdatnost je stále kontroverzní. Nízkosacharidové diety mají za úkol restrikcí sacharidů minimalizovat dopady na sportovní výkon, zároveň optimalizovat tělesnou kompozici ...
  • Preference a popularita úpolových aktivit u žáků na ZŠ v Čechách a na Moravě 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Pavel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 2. 2021
   Rigorózní práce se zabývá preferencemi a oblíbeností jednotlivých úpolových aktivit u žáků druhého stupně ve vybraných školách, které byly zvoleny v závislosti na počtu obyvatel příslušných obcí na území Čech a Moravy. ...
  • Hodnoty u dospívajících jedinců s poruchami chování 

   Defence status: DEFENDED
   Vrána, Jaroslav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 2. 2021
   Rigorózní práce se zabývá tématem hierarchie hodnot dospívajících jedinců s poruchami chování. Práce je rozdělena na část teoretickou, která má čtyři kapitoly a část výzkumnou čítající dvě kapitoly. První kapitola teoretické ...
  • Motivační faktory ovlivňující edukaci seniorů 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Hříbek, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 2. 2021
   Tato rigorózní práce nese název Motivační faktory ovlivňující edukaci seniorů. Hlavním cílem rigorózní práce je předložit teoretická východiska oblasti stáří v kontextu časové osy seniorského věku s akcentem na edukaci ...
  • Profese asistenta pedagoga na základní škole jeho vlastní perspektivou 

   Defence status: DEFENDED
   Kuberová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 2. 2021
   Rigorózní práce Profese asistenta pedagoga na základní škole jeho vlastní perspektivou, vychází z práce diplomové, kde byla předmětem zájmu profese asistenta pedagoga. Pojednávala o asistentech pedagoga z hlediska motivace, ...
  • Porozumění textu u žáků mladšího školního věku z hlediska hlasitého čtení a poslechu 

   Defence status: DEFENDED
   Kubíková, Adéla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 2. 2021
   Předkládaná rigorózní práce vychází z práce diplomové, která si kladla za cíl zmapovat úroveň porozumění narativního textu u žáků čtvrtých ročníků ZŠ. Práce se zabývá porozuměním textu z hlediska poslechu a hlasitého čtení. ...
  • Specifika lektorské práce v oblasti Celní správy České republiky 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Tvrdíková, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 2. 2021
   Cílem rigorózní práce je identifikovat a charakterizovat specifika lektorské práce se zaměřením na oblast Celní správy České republiky. Struktura rigorózní práce je koncipována do dvou hlavních částí, a to do části teoretické ...
  • Psychometrická kvalita dotazníku vztahů ve třídách a jeho úprava 

   Defence status: DEFENDED
   Solnařová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 2. 2021
   Rigorózní práce Psychometrická kvalita dotazníku vztahů ve třídách a jeho úprava ABSTRAKT Rigorózní práce navazuje na diplomovou práci zabývající se vztahy v genderově nevyvážených třídách. V rámci diplomové práce byl ...
  • Interdisciplinární propojení výtvarné a mediální výchovy ICT jako podpůrný prostředek ve výtvarné výchově 

   Defence status: DEFENDED
   Meira da Rocha, Zdeňka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 2. 2021
   Zdeňka Meira da Rocha: Interdisciplinární propojení výtvarné a mediální výchovy. ICT jako podpůrný prostředek ve výtvarné výchově Abstrakt Disertační práce reflektuje požadavky na změny ve vzdělávání související s aktuálními ...
  • Čtenářské strategie v předškolním vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Koželuhová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 1. 2021
   Cílem práce bylo objasnit, jak učitelé mateřských škol rozvíjejí porozumění dětí předčítanému textu a jak hodnotí možnost využití čtenářských strategií jako podpory porozumění dětí během předčítání. V teoretické části jsem ...
  • Neuro-vývojová stimulace v práci speciálního pedagoga 

   Defence status: RECOGNIZED
   Volemanová, Marja Annemiek (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   Cílem disertační práce na téma Neuro-vývojová stimulace v práci speciálního pedagoga je popsat méně známý jev, kterým jsou přetrvávající primární reflexy a poruchy senzoricko- senzitivní integrace u dětí. Dalšími cíli této ...
  • Možnosti sportovního vyžití žáků mladšího školního věku ve Strakonicích 

   Defence status: DEFENDED
   Kastnerová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 1. 2021
   Diplomová práce řeší možnosti sportovního vyžití, které mají žáci mladšího školního věku ve městě Strakonice na základních školách, ve školském zařízení Dům dětí a mládeže a mimo tyto instituce. Teoretická část práce ...
  • Pohybová aktivita a její vliv na žáky se specifickými poruchami učení a poruchami chování ve výuce na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Muráriková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 1. 2021
   NÁZEV Pohybová aktivita a její vliv na žáky se specifickými poruchami učení a poruchami chování v běžné výuce na 1. stupni ZŠ AUTOR Lucie Muráriková KATEDRA Katedra tělesné výchovy VEDOUCÍ PRÁCE PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. ...
  • Zobrazení japonské kultury v románu The Narrow Road to the Deep North od Richarda Flanagana 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 1. 2021
   Cílem této diplomové práce je popsat a zhodnotit způsob, jakým Richard Flanagan zachytil vybrané aspekty japonské kultury ve svém románu z roku 2013, The Narrow Road to the Deep North. Jelikož je hlavním motivem románu ...
  • Pohybová aktivita žáků staršího školního věku v době nouzového stavu 

   Defence status: DEFENDED
   Homola, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 1. 2021
   Diplomová práce se zabývá pohybovou aktivitou žáků staršího školního věku, tedy žáků 2. stupně základní školy, v době nouzového stavu způsobeným koronavirovou pandemií. Cílem práce je na základě teoretické analýzy a výsledků ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV