• Konstrukce identity a intencionality u dospívajících delikventů a jejich implikace pro terapii 

   Defence status: DEFENDED
   Onder, Jakub (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 9. 2021
   Delikvence představuje společensky velmi závažné téma. Navzdory tomu, antisociálním jedincům v psychologii není z hlediska výzkumu věnováno tolik pozornosti, kolik je třeba. K poznání příčin delikvence a navržení pedagogických ...
  • Kognitivní vývoj v období vysokoškolského studia 

   Defence status: DEFENDED
   Pánková, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 9. 2021
   Tématem disertační práce jsou změny a posuny v kognitivní oblasti v období vysokoškolského studia. K období je vztažen koncept postformálního myšlení v pojetí Jan D. Sinnott. Teoretická část je věnována tématům ukotvujícím ...
  • Cesta k inkluzivní škole 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Marques, Karin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 9. 2021
   Od září 2016 platí v českých školách tzv. inkluzivní novela, tedy vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem studie je přinést detailní pohled na to, čím prošly školy, které se ...
  • Kontext života osob s Downovým syndromem 

   Defence status: DEFENDED
   Havelková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 9. 2021
  • Role konfliktů u soutěžních tanečních párů v procesu učení se tanci a vliv osobního partnerského vztahu 

   Defence status: DEFENDED
   Vanek, Marián (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 9. 2021
   Taneční sport je disciplína, ve které je základní soutěžní jednotkou taneční pár. Pro úspěch je zapotřebí kombinace specifických tanečních dovedností, fyzická připravenost, resilience vůči stresu a rozvinuté schopnosti ...
  • Poskytování kariérového poradenství žákům se specifickými poruchami učení 

   Defence status: DEFENDED
   Jenšovská, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 9. 2021
   Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část práce je rozčleněna do tří tematických oblastí. V první naleznete informace o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, legislativní ...
  • Prostorová orientace a samostatný pohyb dětí se zrakovým posrižením v raném věku 

   Defence status: DEFENDED
   Kudláčová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 9. 2021
  • Srovnání využití vybraných apercepčních technik u dětí ve věku 6 až 7 let 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Adámková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 9. 2021
   Disertační práce se věnuje problematice užití apercepčních technik v diagnostice dětí ve věku 6 a 7 let se zaměřením na praxi školního psychologa. Teoretická část se zaměřuje zejména na téma psychologické diagnostiky na ...
  • Narušená komunikační schopnost u předčasně narozených dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Mikulášková, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou narušené komunikační schopnosti u předčasně narozených dětí. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se skládá ze tří hlavních kapitol věnovaným ...
  • Fonologické schopnosti dětí v předškolním věku 

   Defence status: DEFENDED
   Kukolová, Alice (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   Předkládaná diplomová práce je speciálně pedagogického zaměření a zabývá se fonologickými schopnostmi dětí v předškolním věku. Práce je strukturována na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části práce se čtenář ...
  • Narušená komunikační schopnost u osob s mozkovou obrnou a její vliv na komunikaci a socializaci jedince 

   Defence status: DEFENDED
   Hálová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   Diplomová práce se zaměřuje na téma vývojové dysartrie a na vliv, kterým působí na komunikaci a socializaci jedinců s mozkovou obrnou. Závěrečná práce obsahuje část teoretickou a část empirickou. Teoretická část je členěna ...
  • Rozvoj počáteční čtenářské gramotnosti časných čtenářů na počátku školní docházky 

   Defence status: DEFENDED
   Zemanová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 17. 9. 2021
   Rozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti časných čtenářů na počátku školní docházky Abstrakt Cílem disertační práce je sledovat rozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti časných čtenářů, tj. dětí, které se naučily číst s ...
  • Veselá klavírní škola Agnes Lakos a její srovnání s vybranými českými a zahraničními klavírními školami 

   Defence status: DEFENDED
   Rojek, Daniel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 17. 9. 2021
  • Moment Musicaux op. 16 Sergeje Rachmaninova - srovnání interpretací 

   Defence status: DEFENDED
   Serebryakova, Ksenia (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 17. 9. 2021
   Diplomová práce se zabývá životem a kompozičním stylem významného hudebního skladatele Sergeje Rachmaninova. Dílo Sergeje Rachmaninova patří k základnímu pianistickému repertoáru. Pianisté k němu přistupují různým způsobem ...
  • Vzdělávání dětí z dětského domova 

   Defence status: DEFENDED
   Krátká, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 17. 9. 2021
   Disertační práce poukazuje na problematiku institucionální péče v České republice. Primárně se zaměřuje na dětské domovy, vzdělávání a socializaci dětí umístěných v tomto typu rezidenčního zařízení. Cílem teoretické části ...
  • Klavírní tria Bohuslava Martinů 

   Defence status: DEFENDED
   Leovac, Nina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 17. 9. 2021
  • Výchova hokejové mládeže v ČR a její komparace s vybranými státy 

   Defence status: DEFENDED
   Příkop, Luboš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 9. 2021
  • Distanční výuka Taekwon-Do ITF 

   Defence status: DEFENDED
   Kupilík, Michael (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 9. 2021
  • Historie a současnost bungee jumpingu v českých zemích 

   Defence status: DEFENDED
   Malimánek, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 9. 2021
   1 ABSTRAKT Práce se zabývá historií bungee jumpingu na českém území a popisuje jeho současnou podobu. Cílem je charakterizovat vývoj tohoto fenoménu v českém kontextu. Oblast zájmu je širokospektrální a práce tak svým ...
  • Srovnání výuky v plaveckých školách ČR . 

   Defence status: DEFENDED
   Borovičková, Nikola (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 9. 2021

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV