Now showing items 1-20 of 10243

  • Structural Interpretation of NMR Spectroscopic Parameters in Nucleic Acids 

   Defence status: DEFENDED
   Fukal, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
   Date of defense: 11. 5. 2023
   Title: Structural Interpretation of NMR Spectroscopic Parameters in Nucleic Acids Author: Mgr. Jiří Fukal Supervisor: Dr. Vladimír Sychrovský Institutions: Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, and Czech ...
  • Neutral Meson Production in Ag+Ag Collisions at 1.58 A GeV with HADES Electromagnetic Calorimeter 

   Defence status: DEFENDED
   Prozorov, Alexandr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
   Date of defense: 11. 5. 2023
   Title: Neutral Meson Production in Ag+Ag Collisions at 1.58 A GeV with HADES Electromagnetic Calorimeter Author: Alexandr Prozorov Abstract: The Dielectron Spectrometer HADES operating at the SIS18 synchro- tron, FAIR/GSI ...
  • Time-dependent CP violation in B0 → ηc KS0 decays at the Belle experiment, Alignment of the Belle II detector 

   Defence status: RECOGNIZED
   Bilka, Tadeáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
   Date of defense: 20. 3. 2023
   Tato práce se zabývá dvěma nezávislými, avšak úzce souvisejícími tématy. V první části se je změřen větvící poměr a časově závislé narušení CP syme- trie v rozpadech B0 → ηcK0 S, ηc → K0 SK± π∓ . Tento rozpad umožňuje ...
  • Ultrafast photoconductivity and charge carrier transport in semiconductor nanostructures: a study by terahertz spectroscopy 

   Defence status: DEFENDED
   Pushkarev, Vladimir (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
   Date of defense: 3. 4. 2023
   Název práce v češtině: Ultrarychlá fotovodivost a transport náboje v polovodičových nanostrukturách: studium pomocí terahertzové spektroskopie Autor: Vladimir Pushkarev Ústav: Fyzikální ústav Akademie věd České republiky ...
  • Optimal control of Lévy-driven stochastic equations in Hilbert spaces 

   Defence status: RECOGNIZED
   Kadlec, Karel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
   Date of defense: 17. 4. 2023
   Řízené lineární stochastické evoluční rovnice s Lévyho procesy jsou studovány v prostředí Hilbertových prostorů. Operátor řízení může být neomezený, což umožňuje, aby výsledky získané v abstraktní podobě byly použitelné ...
  • Inverse Anatomical Modeling and Simulation of Virtual Humans 

   Defence status: DEFENDED
   Kadleček, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
   Date of defense: 1. 3. 2023
   Název práce: Inverzní Anatomické Modelování a Simulace Virtuálních Postav Autor: RNDr. Petr Kadleček Katedra: Katedra softwaru a výuky informatiky Vedoucí disertační práce: Mgr. Ladislav Kavan, Ph.D., Katedra softwaru a ...
  • Studium produkce jetů a dijetů v Xe+Xe a Pb+Pb srážkách na experimentu ATLAS 

   Defence status: DEFENDED
   Krivoš, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
   Date of defense: 21. 3. 2023
   V zrážkach ťažkých iónov vzniká extrémne horúca a hustá hmota, ktorá interaguje pomocou silnej interakcie s časticami, ktoré tvoria jety. To vedie k potlačeniu produkcie jetov v zrážkach ťažkých iónov, v provnaní so zrážkami ...
  • Spectroscopy of single molecules in STM nanocavity 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
   Date of defense: 24. 3. 2023
   Skenovací tunelovou mikroskopií indukovaná luminiscence (STML) v kombinaci s mikroskopií atomárních sil (AFM) s vysokým rozlišením jsou účinným nástrojem pro studium fotofyziky jednotlivých molekulárních chromoforů na ...
  • Analysing Videokymograms Using Classical and Deep Learning Methods 

   Defence status: DEFENDED
   Zita, Aleš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
   Date of defense: 1. 3. 2023
   Název práce: Analýza videokymogramů pomocí tradičních metod a metod hlubokého učení Autor: RNDr. Aleš Zita Katedra: Ústav teorie informace a automatizace, Akademie věd České republiky Vedoucí disertační práce: Prof. Ing. ...
  • Effective Automated Software Verification: A Multilayered Approach 

   Defence status: DEFENDED
   Blicha, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
   Date of defense: 21. 3. 2023
   V posledních letech automatická formální verifikace software pokročila z několika výzkumných laboratoří do rozsáhlých aplikací, jako je cloudová infrastruktura a smart kontrakty. Formální verifikační techniky založené na ...
  • Studies of Higgs boson in its decay to a pair of tau-leptons and search for excited tau-lepton with the ATLAS detector 

   Defence status: DEFENDED
   Mihule, Kristina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
   Date of defense: 3. 4. 2023
   Standardní model popisuje známé elementární částice a interakce mezi nimi. Experiment ATLAS se nachází na velkém hadronovém urychlovači (LHC) v CERNu (Ženeva). Detektor ATLAS měří data ze srážek protonů o vysoké těžiš- ...
  • Application of algebraic classification and related methods to problems of higher-dimensional relativity 

   Defence status: DEFENDED
   Tintěra, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
   Date of defense: 24. 3. 2023
   Ve čtyřrozměrné obecné relativitě hraje algebraická klasifikace důležitou roli při studiu pro- storočasů, včetně, avšak nikoli výhradně, hledání nových řešení Einsteinovy rovnice. V předlo- žené práci se zabýváme jejím ...
  • Heuristic Learning for Domain-independent Planning 

   Defence status: DEFENDED
   Trunda, Otakar (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
   Date of defense: 23. 3. 2023
   Automatizované plánování se zabývá hledáním posloupnosti akcí, které vedou k dosažení cílového stavu ze zadaného počátečního stavu, např. řešení Rubikovy kostky, doručování balíků atd. Moderní plánovací techniky jsou ...
  • Violation and Conservation of Symmetries in Atomic Systems 

   Defence status: DEFENDED
   Uhlířová, Tereza (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
   Date of defense: 22. 3. 2023
   Tato disertační práce se zabývá třemi pilíři jakýchkoliv velmi přesných ab initio výpočtů: Hartreeho-Fockovým (HF) modelem, otázkou výběru vhodné báze a zahrnutím elektronové korelace. Práce začíná studiem singulárních ...
  • BUSE: Block Device in Userspace 

   Defence status: RECOGNIZED
   Aschenbrenner, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
   Date of defense: 19. 4. 2023
   Ačkoliv je implementace ovladače blokového zařízení v uživatelském prostoru mo- derního operačního systému možná, je velmi neobvyklá a často dosahuje velmi nízkého výkonu. Možnost snadno implementovat vysoce výkonný ovladač ...
  • Appearance matching and fabrication using differentiable material models 

   Defence status: DEFENDED
   Nindel, Thomas Klaus (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
   Date of defense: 1. 3. 2023
   Výpočetní deriváty kódu - s kódem - jsou jedním z klíčových aktivátorů revoluce strojového učení. V počítačové grafice umožňuje automatická diferenciace řešit problémy s inverzním renderingem, kde se z jednoho nebo několika ...
  • V-pit Defects in InGaN/GaN Studied by X-ray Diffraction 

   Defence status: DEFENDED
   Stránská Matějová, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
   Date of defense: 19. 4. 2023
   V-pit defekty v InGaN/GaN heterostrukturách byly studovány rentgenovou difrakcí s vysokým rozlišením spolu s numerickými simulacemi. Práce se soustředí na roli V-pitů v uvolňování pnutí, na jejich vliv na podobu rentgenových ...
  • Dynamika vodíkově vázaných sítí pohledem NMR spektroskopie 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
   Date of defense: 30. 3. 2023
   Název práce: Dynamika vodíkově vázaných sítí pohledem NMR spektroskopie Autor: Petr Dvořák Katedra: Katedra fyziky nízkých teplot Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D., Katedra fyziky nízkých teplot Abstrakt: ...
  • 2D & 3D computer modelling of low-temperature plasma sheaths with a particular focus on their mutual interaction 

   Defence status: DEFENDED
   Hromádka, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
   Date of defense: 29. 3. 2023
   Předložená práce se zabývá studiem stínící vrstvy, která vzniká při interakci nízkoteplotního plazmatu s pevnou látkou, pomocí techniky počítačového modelování. Teoretická část práce shrnuje poznatky o fyzice stínící vrstvy ...
  • Evolution of space weathering and its components - effect of solar wind and microimpacts on reflectance spectra of airless planetary surfaces 

   Defence status: RECOGNIZED
   Flanderová, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2023)
   Date of defense: 11. 4. 2023
   Naše znalosti o mineralogii a podmínkách na malých tělesech ve Sluneční soustavě po- cházejí především z naměřených reflektančních spekter, která jsou ale ovlivněna mnoha efekty. Jeden z hlavních je kosmické zvětrávání. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV