• Systém správy sítě WiFi access pointů 

   Bulan, Zdeněk (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2005)
   Date of defense: . . 2005
  • Measurement of Pionium ifetime and Study of Correlation of Particles with Small Relative Velocities 

   Smolík, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 3. 1. 2006
  • Finite-Size Effects for Classical Lattice Models 

   Medveď, Igor (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 3. 1. 2006
  • Robust Sequential Estimation 

   Hlávka, Zdeněk (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 5. 1. 2006
  • Výuka finanční a pojistné matematiky na středních a vyšších odborných školách - Spoluúčast v systémech bonus-malus v pojištění motorových vozidel 

   Stolín, Radek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 1. 2006
  • Rule -Based Morphological Disambiguation 

   Květoň, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 1. 2006
  • Modelling and Statistics of Spatial Point Processes 

   Prokešová, Michaela (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 1. 2006
  • Statistické metody klasifikace a jejich využití pro kreditní skórování 

   Komorád, Karel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 1. 2006
   In our thesis we carry out an empirical data set analysis and a thorough case study of statistical classi cation techniques in credit scoring. For our data set the logistic regression model appears to be the most suitable ...
  • Srovnávací analýza technologií vývoje webových aplikací 

   Kryl, Milan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 2. 2006
   Nazev prace: Srovnavacia nalyza tcchnologii vyvoje webovych aplikaci Autor: Milan Kryl Katedra (ustav): Kaledra softwaroveho inzenyrstvi Vedouci diplomove prace: Mgr.P avel Mika e-mail vedouciho: Pavel MJka@in ff.cuni.cz ...
  • Navigation System for a Mobile Robot Based on Omni-Directional Vision 

   Benda, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 2. 2006
   Diplomová práce se zabývá problémem lokalizace mobilního robota v dynamickém prostředí robotické soutěže. Představuje metodu založenou na částicových filtrech, která využívá jako jediný senzor všesměrovou kameru. Velkou ...
  • Víceúrovňový monitoring řízení klimatu 

   Plašil, Luboš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 2. 2006
  • Zajištění kvality služby v bezdrátových sítích 

   Hnilička, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 2. 2006
   Diplomová práce se věnuje mechanismům zajištění kvality služeb v bezdrátových paketových sítích. Pozornost se soustředila na sítě s více bezdrátovými přeskoky (multihop sítě), kde je problém obecnější, než u přístupových ...
  • Zjednodušování polygonálních modelů ve VRML/X3D 

   Kašpar, Vladimír (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 2. 2006
   Potrřba interaktivního zobrazovaní trojrozměrných dat a virtuálních světů se velmi často objevuje v oblasti počítačové grafiky a inženýrství. V mnoha případech je však rozsáhlost scény omezujícím faktorem pro plynulé ...
  • Filtrování informací v XML dokumentech 

   Pilátová, Michaela (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 2. 2006
   S rostoucím množstvím informací dostupných pomocí Internetu a dalších technologií vzrůstá i potřeba distribuovat data jednotlivým uživatelům co nejrychleji a to jen taková data, o která mají uživatelé zájem. Publish-subscribe ...
  • On-line learning in real-time environments 

   Pacovský, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 2. 2006
   Práce se zabývá vývojem nového algoritmu pro zpětnovazební učení (reinforcement learning), nazvaného StimulusActionReward Network (krátce SARN). Cílem je vyvinout algoritmus pro nasazení v reálném prostředí. To klade na ...
  • Autokalibrace panorámy a perspektivního obrazu 

   Šventová, Valéria (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 2. 2006
   Nazev prace: Antokalibraee panoranry a.perspektivniho obrazn Autor: Valeria ftventova Kateclra: Katedra softwarovelio inzeuyrstvi Vcdouci diplomove pracc: Ing. Tonnis Pa,jdla, Ph.D., Katedra kybernetiky, Faknlta elektrotechnicka, ...
  • Automatická konstrukce schématu pro množinu XML dokumentů 

   Vošta, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 2. 2006
   Jazyk XML je stále důležitější formát pro uchování a výměnu dat. Pro korektní výměnu dat, jejich efektivní ukládání a zpracování je nutné znát jejich strukturu. Stále však existuje a je vytvářeno mnoho dokumentů bez popisu ...
  • Optické snímání pohybu 

   Zátopek, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 2. 2006
   Práce se zabývá optickým snímáním pohybu pomocí levných webkamer. Mapuje možnosti připojení více kamer k jednomu počítači a čtení obrazových dat pomocí rozhraní Video4Linux pro operační systém Linux. Dále se podrobě zabývá ...
  • Pražský závislostní korpus jako cvičebnice jazyka českého 

   Kučera, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 2. 2006
   Pražský závislostní korpus (PDT) patří mezi nejvýznamnější jazykové korpusy na světě. Cílem této práce je představit softwarový systém, který nad daty PDT tvoří cvičebnici českého jazyka. Procvičování probíhá ve dvou ...
  • Dynamika živých organismů 

   Vondrák, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 2. 2006
   Počítačová animace artikulovaných postav je jedna z nejzajzajímavějších a nejvíce se rozvíjejících oblastí moderní počítačové grafiky. Cílem této práce je seznámit čtenáře s teorií simulace tuhých těles s omezeními, která ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV