Collections in this community

Recent Submissions

 • Preparation and characterization of superparamagnetic inorganic/polymer particles for biomedical application 

  Defence status: DEFENDED
  Zasońska, Beata Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
  Date of defense: 30. 3. 2017
  Superparamagnetické -Fe2O3 nanočástice byly syntetizovány srážením železitých a železnatých solí alkalickými činidly. Výsledné nanočástice byly povlečeny slupkami, jako je poly(N,N-dimethylakrylamid) (PDMAAm), výchozí i ...
 • Synthesis and delivery of novel fluorescently-labelled nucleotides and their nucleic acids for bio-analytical applications 

  Defence status: DEFENDED
  Whole item or its parts have restricted access until 02. 12. 2023
  Güixens Gallardo, Pedro (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
  Date of defense: 2. 12. 2020
  1 Abstrakt Cílem disertační práce bylo syntetizovat nové fluorescenčně značené nukleotidy a odpovídající nukleové kyseliny pro bioanalytické aplikace a také pro jejich transport do buněk. Práce se také zaměřila na vývoj ...
 • The role of Fam208a during mouse embryogenesis 

  Defence status: DEFENDED
  Bhargava, Shohag (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 24. 9. 2019
  (in Czech) Post-implantační vývoj savčího embrya prochází několika klíčovými morfogenetickými událostmi, které jsou blíže specifikovány prostřednictvím epigenetických modifikací. Jednu z nejdůležitějších vývojových událostí ...
 • Efekt stříbra v homogenní zlaté katalýze 

  Defence status: DEFENDED
  Motloch, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
  Date of defense: 10. 9. 2014
  Katalýza zlatem v poslední době zažívá nevídaný rozmach a ve vědecké komunitě je jí věnovaná velká pozornost. Příval nových reakcí katalyzovaných zlatnými kationty je natolik značný, že o mechanismech mnoha těchto reakcí ...
 • Enantioselektivní allylace thiofen-2-karbaldehydu 

  Defence status: DEFENDED
  Motloch, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
  Date of defense: 12. 9. 2012
  První část této bakalářské práce se zabývá enantioselektivní allylací thiofen-2- karbaldehydu na příslušný chirální homoallylalkohol za použití chirálních Lewisových bází jako katalyzátorů. Nejvyšší dosažená asymetrická ...
 • Design of boron cluster-containing nanostructuresin solution 

  Defence status: DEFENDED
  Fernandez Alvarez, Roberto (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
  Date of defense: 17. 12. 2020
  Náplní této disertační práce bylo studium roztokového chování klastrových sloučenin bóru a jejich interakce s polymery, s důrazem na pochopení zákonitostí vedoucích k tvorbě příslušných nano-struktur. Kromě polymerního ...
 • Novel fluorosensors based on naphthalimide derivatives 

  Defence status: DEFENDED
  Garbárová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
  Date of defense: 30. 5. 2019
  Cílem diplomové práce bylo připravit a charakterizovat fluorescenční senzory založené na fluoroforech a supramolekulárních systémech (cyklodextrinech) připojených k pevným nosičům. V této práci byly jako pevné nosiče použity ...
 • Elicitins impact on the proteome of tobacco 

  Defence status: RECOGNIZED
  Dokládal, Ladislav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
  Date of defense: 2. 4. 2012
  Title in English: Elicitins impact on the proteome of tobacco Abstract in English: Cryptogein is a proteinaceous elicitor secreted by an oomycete Phytophthora cryptogea that can induce resistance to P. parasitica in tobacco ...
 • Modulace aktivit a exprese enzymů metabolisujících ellipticin inhibitorem histondeacetylas trichostatinem A 

  Defence status: RECOGNIZED
  Kopejtková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
  Date of defense: 2. 4. 2012
  Histone deacetylase inhibitor trichostatin A (TSA) increases cytotoxicity of antineoplastic agent ellipticine to human neuroblastoma cells. Its mechanism of action has not yet been explained. One of the possible mode of ...
 • Raná morfogenéza hlavových a dentálnych tkanív bichira P. senegalus 

  Defence status: RECOGNIZED
  Kráľovič, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
  Date of defense: 3. 5. 2012
  Polypterid fishes are considered the basal-most group of extant actinopterygians and thus may serve as a direct link for understanding the evolution of the first bony fishes. Their embryonic and larval material, however, ...
 • Rané fáze vývoje semenáčků terestrických orchidejí: vliv sacharidů a fytohormonů 

  Defence status: RECOGNIZED
  Ponert, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
  Date of defense: 8. 9. 2010
  Early stages of development of terrestrial orchids: the effect of saccharides and phytohormones Rané fáze vývoje semenáčků teretsrických orchidejí: vliv sacharidů a fytohormonů Jan Ponert Abstract Orchids have very small ...
 • Obsahové látky listu a stonku brusnice borůvky 

  Defence status: RECOGNIZED
  Hybelbauerová, Simona (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
  Date of defense: 21. 1. 2010
  Bilberry (Vaccinium myrtillus L., Ericaceae), also known as European blueberry, has a long history in European folk medicine of being widely used in the form of fruits, tinctures, teas and other herbal formulas for the ...
 • Gradient refrakčního indexu v oku čtyřhranky: Analýza exprese specifických genů 

  Defence status: RECOGNIZED
  Marková, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
  Date of defense: 27. 1. 2010
  1. Abstract Refractive index gradient in the cubozoan eye: specific gene expression analysis Lenses are spread through animal kingdom as an improvement of different eye types. Despite conservation of some key regulators ...
 • Studie chování 137Cs, 90Sr a 3H v okolí Jaderné elektrárny Temelín 

  Defence status: RECOGNIZED
  Ivanovová, Diana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
  Date of defense: 22. 11. 2010
  The thesis focuses on an analysis of the results of long-term monitoring of the concentrations of 137 Cs, 90 Sr and 3 H in hydrosphere in the vicinity of Temelín Nuclear Power Plant. The monitoring was carried out during ...
 • Combination of ellipticine chemotherapy and α5β1 integrin-targeted therapy in human glioblastoma 

  Defence status: RECOGNIZED
  Martínková, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
  Date of defense: 13. 9. 2010
  Charles University Prague Faculty of Science Department of Biochemistry SUMMARY OF THE THESIS COMBINATION OF ELLIPTICINE CHEMOTHERAPY AND α5β1 INTEGRIN-TARGETED THERAPY IN HUMAN GLIOBLASTOMA by MARTÍNKOVÁ Eva Supervisors: ...
 • Integrace kvalifikovaných subsaharských imigrantů v Praze. Komparativní srovnání se situací v Paříži, Londýně a Lutychu 

  Defence status: RECOGNIZED
  Gerstnerová, Andrea (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
  Date of defense: 24. 10. 2012
  Andrea Gerstnerová: Integration of Highly Qualified Sub-Saharan Immigrants in Prague 1 Abstract of the thesis INTEGRATION OF HIGHLY QUALIFIED SUB-SAHARAN IMMIGRANTS IN PRAGUE; Comparison with the Situation in Paris, London ...
 • Calcium homeostasis and modulation of nociceptive synaptic transmission 

  Defence status: RECOGNIZED
  Sojka, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
  Date of defense: 26. 4. 2011
  This study was designed to improve our knowledge regarding mechanisms of nociceptive signaling at spinal cord level. One of the forms of spinal cord synaptic transmission modulation is central sensitization, a manifestation ...
 • Výpočty stavově specifickou multireferenční Brillouin-Wignerovou metodou vázaných klastrů: Singlet-triplet štěpení trimethylenmethanu; Výpočty podél reakční koordináty vzniku trimethylenmethanu z methylencyklopropanu 

  Defence status: RECOGNIZED
  Brabec, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
  Date of defense: 5. 4. 2012
  The Singlet−Triplet Gap in Trimethylenmethane and the Ring-Opening of Methylenecyclopropane: A Multireference Brillouin−Wigner Coupled Cluster Study Abstract We performed an ab initio study of the singlet−triplet gap in ...
 • Krajina česko-rakouského pohraničí: vývoj a dědictví 

  Defence status: RECOGNIZED
  Rašín, Robin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
  Date of defense: 10. 12. 2010
  The presented study is an example of the research of trans-boundary landscapes underwent in the exemplary area of the Czech-Austrian borderland. In the focus of the research was the history-geographical analysis of landscapes' ...
 • Charakter bunkovej smrti hostiteľskej bunky indukovanej vírusom vakcínie a inhibičný efekt kyseliny lipoovej na rast vírusu vakcínie 

  Defence status: RECOGNIZED
  Spišáková, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
  Date of defense: 25. 11. 2010
  Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta PhD Thesis Autoreport Character of the host cell death induced by vaccinia virus and inhibitory effects of the lipoic acid on vaccinia virus growth Mgr. Martina Spišáková Praha ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV