• Lower Cretaceous belemnites (including J/K boundary interval) in the NW Tethys, biostratigraphy, palaeobiogeography and palaeoecology 

   Defence status: DEFENDED
   Vaňková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 3. 2021
   This thesis deals with the belemnite fauna from the Outer Western Carpathians Klippen, its systematic classification, stratigraphical and palaeogeographical evaluation. The palaeontological/palaeobiological approach, ...
  • Foraminifery a ostrakodi jako paleoenvironmentální a biostratigrafické indikátory ve svrchní křídě České křídové pánve 

   Defence status: DEFENDED
   Chroustová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 3. 2021
   This PhD thesis is a commentary to the attached publications. The thesis deals with two microfossil groups Ostracoda and Foraminifera in the Upper Cretaceous of the Bohemian Cretaceous Basin. Contribution of these microfossils ...
  • Effects of soil alteration on nitrogen and carbon cycling 

   Defence status: DEFENDED
   Růžek, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 3. 2021
   Forest ecosystems are facing changing environmental conditions induced by anthropogenic pressures, including atmospheric deposition. Elevated sulfur (S) and nitrogen (N) depositions have led to changes in forest soil ...
  • Relationship among moisture flux anomalies, extreme precipitation, and floods in central Europe 

   Defence status: DEFENDED
   Gvoždíková, Blanka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 3. 2021
   Floods associated with extreme precipitation are one of the most serious natural hazards, which produce substantial human and socio-economic losses in central Europe. One way to reduce the impact of flooding is by increasing ...
  • Vzdělávací aspekty percepce prostoru 

   Defence status: RECOGNIZED
   Whole item or its parts have restricted access until 25. 03. 2024
   Hátlová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 3. 2021
   The purpose of this thesis is to focus on the research of space perception. Under the term space perception is understood the widest possible meaning as a process wherein an individual creates ideas about the outside world ...
  • Adaptive population shifts in response to climate change 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 24. 03. 2024
   Horníková, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 3. 2021
   Adaptive population shifts in response to climate change Ing. Michaela Horníková, Doctoral thesis Abstract Understanding of species' reactions to past climate and environmental changes is a hot topic in many fields of ...
  • Vliv badatelsky orientované výuky na žáky v předmětech chemie a přírodopis 

   Defence status: DEFENDED
   Sloupová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 3. 2021
   The main target of the thesis is to find the impact of using inquiry-based science education (IBSE) on pupils' inner motivation and the level of knowledge gained for ISCED 2. To reach that, two consecutive research surveys ...
  • Induction of lipid catabolism and mitochondrial biogenesis in white adipose tissue as therapeutic target for obesity and associated metabolic disorders 

   Defence status: DEFENDED
   Adamcová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 3. 2021
   Adipose tissue is not only crucial in the storage of excessive fat and its release but also plays important role in the secretion of endo/para- and autocrine factors, thus influencing energy metabolism on the whole body ...
  • BIOPHYSICAL AND FUNCTIONAL CHARACTERIZATION OF DDI1-LIKE ASPARTIC PROTEASES INVOLVED IN REPLICATION STRESS RESPONSE 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 2. 2021
   Bezchybná a včasná replikace molekul DNA je jedním z rozhodujících momentů životního cyklu každého organismu. Jakýkoliv defekt, ať už v časování či lokalizaci, může tento delikátní, na přesnosti závislý mechanismus uvrhnout ...
  • Multidimensional characterization of polyelectrolytes and interpolyelectrolyte complexes in aqueous solutions 

   Defence status: DEFENDED
   Murmiliuk, Anastasiia (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 2. 2021
   Multidimenzionální charakterizace polyelektrolytů a interpolyelektrolytových komplexů ve vodných roztocích Abstrakt: Tato dizertační práce se zabývá studiem polyelektrolytů a jejich samoskladby ve vodných roztocích. Byly ...
  • Analýza složení a degradace léčivých látek a léčivých přípravků z 18. a 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Kudláček, Karel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 19. 2. 2021
   Dizertační práce se zaměřila na analýzu dvaceti historických pozůstatků léčivých látek a léčivých přípravků datovaných do 18. a 20. století metodami kapalinové a plynové chromatografie s UV spektrometrickou a hmotnostní ...
  • Use of residue-level annotations for structural prediction of protein-ligand binding sites 

   Defence status: DEFENDED
   Břicháčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 19. 2. 2021
   V posledních 20 letech se počet experimentálních proteinových struktur v databá- zi Protein Data Bank rychle zvyšuje, což motivuje vývoj nástrojů pro predikci protein-ligand vazebných míst. Strukturní predikce vazebných ...
  • Chromatographic and mass-spectrometric analysis of lipids of vernix caseosa 

   Defence status: RECOGNIZED
   Vavrušová, Aneta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 18. 2. 2021
   Lipidomika je rychle se rozšiřující vědní obor, který zaznamenal v posledních letech vzrůstající pozornost a to zejména díky zvyšujícímu se vědomí o stěžejních rolích lipidů v biologických systémech. Hlavním cílem lipidomiky ...
  • Posouzení vhodnosti TD testu pro stanovení perzistence či tolerance u klinických izolátů Staphylococcus aureus 

   Defence status: DEFENDED
   Kotková, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 2. 2021
   Perzistence představuje schopnost bakterií přežít působení antibiotik, i když bakterie nekódují geny rezistence. Jedná se o velice komplexní proces, který je pravděpodobně důsledkem omezení fyziologických dějů u dané ...
  • Analýza plasticity invazivity nádorových buněk 

   Defence status: RECOGNIZED
   Merta, Ladislav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 2. 2021
   Schopnost nádorových buněk využívat různé invazivní módy (tzv. plasticita invazivity nádorových buněk) představuje značnou překážku v léčbě metastazujících nádorů. Nádorová invazivita zahrnuje mnoho různých způsobů migrace. ...
  • Dlouhodobé sledování hladin ctDNA u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem pro včasný záchyt progrese či rekurence onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Kopalová, Dominika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 2. 2021
   Cirkulující nádorová DNA (ctDNA) v periferní krvi pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem se jeví jako velmi slibný molekulárně-genetický marker, který poskytuje několik možných využití. Hladiny ctDNA kolísají v ...
  • Vliv velikosti těla a postury na biomechaniku chůze 

   Defence status: DEFENDED
   Matějovská, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 2. 2021
   Během lidské chůze vyvažujeme vnitřní svalové síly a vnější síly okolí, zatímco se snažíme minimalizovat fyziologický energetický výdej a mechanické zatížení těla. Biomechaniku chůze můžou ovlivňovat různé faktory, mezi ...
  • Oriented copolymers with liquid crystalline building blocks 

   Defence status: DEFENDED
   Horodecka, Sabina Jolanta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 2. 2021
   Shrnutí Bylo syntetizováno a studováno několik sérií reverzibilních fyzikálních sítí založených na polydimetylsiloxanových (PDMS) řetězcích a kapalně krystalických (LC) strukturních jednotkách. Materiály patřily do tří ...
  • Záchyt submikroskopických aberací u fenotypově abnormálních nosičů zjevně balancovaných chromozomových přestaveb metodou array CGH 

   Defence status: RECOGNIZED
   Slámová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 2. 2021
   Nosiči balancovaných chromozomových aberací (BCA) jsou obvykle fenotypově normální. Avšak až 27 % de novo vzniklých BCA může být spojeno s patologií fenotypu způsobenou nejčastěji submikroskopickou imbalancí nebo genovou ...
  • Retroviral variants and their relationship to nonpermisive cells 

   Defence status: DEFENDED
   Přikryl, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 12. 2. 2021
   Ve své doktorské práci jsem se zaměřil na studium obalových glykoproteinů ALV (ptačích leukósových virů), skupiny retrovirů infikující hrabavé ptáky a vyvolávající řadu onemocnění. Informace o způsobech šíření viru, především ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV