xmlui.dri2xhtml.structural.pagination-info.nototal

  integration (2)
  legislation (2)
  legislativa (2)
  náhradní rodinná péče (2)
  následná péče (2)
  návykové látky (2)
  potřeby (2)
  Probační a mediační služba (2)
  profesiogram (2)
  professiogram (2)
  rodina (2)
  senior (2)
  shelter (2)
  služby (2)
  social inclusion (2)
  social work (2)
  social worker (2)
  sociální inkluze (2)
  sociální pracovník (2)
  sociální práce (2)
  a case conference (1)
  abstinence (1)
  Accompanying worker|Foster care|Foster parent|Support (1)
  accused (1)
  Act on Social and Legal Protection of Children|The Amendment to the Act|Substitute Family Care|Foster Care|Foster Care Benefits|Social and Legal Protection of Children|Institucional Care (1)
  active listening (1)
  activities of Probation and mediation service (1)
  adaptace,ageismus (1)
  Addiction (1)
  adolescent (1)
  aftercare for drug and alcohol rehab (1)
  aktivní naslouchání (1)
  Alcoholism (1)
  alcoholism|woman with alcohol addiction|social stigma|social worker|worker in social services|social services (1)
  Alkoholismus (1)
  alkoholismus|žena se závislostí na alkoholu|sociální stigma|sociální pracovník (1)
  allowance for care and services (1)
  Alternative punishment (1)
  Alternative punishments|client|community service|criminal justice|job providers|law enforcement agency offender|probation officer|Probation and mediation services|punishment|restorative justice (1)
  alternative sanctions (1)
  alternativní sankce (1)
  Alternativní trest (1)
  Alternativní tresty|klient|orgány činné v trestním řízení|pachatel|poskytovatel|probační úředník|Probační a mediační služba|restorativní justice|trestní justice|trest obecně prospěšných prací (1)
  analysis|management|non-governmental organization|external communication|PR (1)
  analýza (1)
  analýza|management|nezisková organizace|externí komunikace|PR (1)
  animal assisted therapy (1)
  anonymita (1)
  anonymity (1)
  asistenční pes (1)
  asistované předávání|děti|rozpad rodiny|rozvod|rozchod (1)
  assistance dog (1)
  Asylum house for mothers with children (1)
  autism (1)
  autismus (1)
  availability (1)
  Azylový dům pro matky s dětmi (1)
  Bezdomovectví|Bezdomovci|Lidské potřeby|Struktura dne|Intervence|Kvalitativní výzkum|Polostrukturovaný rozhovor (1)
  Bezdomovectví|Osoby bez domova|Sociální fungování|Sociální vyloučení|Socializace|Nezaměstnanost|Sociální služby|Sociální práce|Pomoc|Integrace (1)
  canisterapie (1)
  care service (1)
  Child at risk|Social support|Difficult life situation|Scouting|Junak|Scout leader|Leader education (1)
  child care (1)
  children's home (1)
  Children's homes|leaving the children's home|preparation for leaving the children's home|young adults|late adolescence (1)
  children|divorce|marriage|family|effect|children raising (1)
  Children|youth|foster care|institutional care|leaving orphanage|adult life preparation|independence|self-reliance (1)
  client of Probation and mediation service (1)
  code of ethics (1)
  communication disorder (1)
  communication skills|social worker|barriers|development|client (1)
  Community (1)
  community housing (1)
  community planning (1)
  community servis (1)
  Community Social Work|Philanthropy|Social Responsibility|Social Exclusion|Efficiency of Social Work|Quality of Social Services|Measuring social impact (1)
  complex approach to recovery of mentaly ill|strong personality aspects|working aliance|multidisciplinary team|sources of help and self-helps|competention of a client to problems solving|social conditions and the extent of acceptance|assertive treatment|the presence of a worker in the life of a client|family and comunity support|extreme states of mind|crisis in the personality development|stres-coping|evaluation of a client's need|the meaning of illness|finding identity and the meaning of life (1)
  contentment (1)
  convicted (1)
  cooperation (1)

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV