• Exil jako tvůrčí proces. Kapitoly z rumunské exilové literatury ve Francii. 

   Chojnacka, Olga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 23. 1. 2013
   Exil hrál v dějinách rumunského národa vždy významnou úlohu. Z tohoto důvodu představuje rumunská literatura psaná v exilu po roce 1945 důležitou součást rumunské literatury jako celku. Francie se díky jazykové a kulturní ...
  • Historie překladů z rumunské literatury do češtiny 

   Šeflová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá českými překlady z rumunštiny s důrazem na translatologický aspekt celé problematiky. V teoretické části analyzuje seznam překladů vytvořený kombinací několika zdrojů podle autorů originálů, ...
  • Jazyková situace na území Moldavské republiky a sousedních regionů Ukrajiny, postavení rumunského jazyka 

   Pospíšil, Ludvík (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   V diplomové práci jsme se snažili zachytit a porovnat jazykovou situaci v Moldavské republice (včetně neuznaného Podněstří a autonomní Gagauzie) a podmínky fungování rumunského jazyka na Ukrajině - v severní Bukovině, ...
  • Jazykové příručky rumunštiny vydané na území České republiky 

   Horáková, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Diplomová práce Jazykové příručky rumunštiny vydané na území České republiky předkládá, co možná nejobsáhlejší, přehled jazykových publikací, které slouží českému studentovi při výuce rumunského jazyka. Kritériem výběru ...
  • Literární a kulturní osobnosti spojené s městěm Târgovişte 

   Mádrová, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 5. 2010
   Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na osobnosti kulturního a literárního života spjaté s městem Târgoviste. Na úvod, v němž je nastíněna stručná historie města a rovněž zmíněny pro město významné letopočty, navazují ...
  • Mateieu I. Caragiale a rumunská literární dekadence 

   Vyorálková, Jiřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Résumé: Mateiu I. Caragiale a rumunská literární dekadence Tato práce se zabývá především dílem Mateie I. Caragiala, jediného rumunského autora dekadentní prózy. Obsahuje i stručnou životopisnou kapitolu, protože určité ...
  • Mircea Eliade - rozprávač - zasvätiteľ. Iniciačný rozmer jeho fantastických próz 

   Mikulová, Tamara (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Naša práca sa venuje tzv. fantastickým prózam rumunského spisovateľa a vedca Mirceu Eliadeho. Ich špecifickosť nachádzame v rozprávaní organizovanom podľa iniciačnej štruktúry a odrážajúcom mytologické vedomie, ktoré autor ...
  • Mircea Eliade jako dramatický autor 

   Našincová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Tato práce vymezuje autorský typ spisovatele Mircei Eliada jako dramatického autora včetně recepce jeho díla soudobými kritiky v porovnání s jeho subjektivním viděním těchto děl. Ozřejmí také pozadí jejich vzniku. Posoudíme, ...
  • Obraz knížete Vlada III. Ţepeşe (Drakuly) v literatuře 

   Schneiderová, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 6. 2016
   Tato bakalářská práce se zabývá významnou historickou osobností valašského knížete Vlada III. Ţepeşe jinak známého jako Dracula. Vlad III. byl význačnou osobností rumunských dějin a také její literatury. Ostatně jedno z ...
  • Petru Cimpoeşu a specifické výrazové prostředky v jeho próze 

   Bednář, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   (česky) Tématem této diplomové práce je tvorba rumunského spisovatele Petra Cimpoeşa v souvislostí s tzv. generací osmdesátníků, tedy skupinou autorů, kteří na rumunskou literární scénu vstoupili v 80. letech 20. století ...
  • Předložky v rumunštině 

   Chiroiu, Ralu (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 1. 2010
   P r á c e Předložky v rumunštině se zabývá rorzborem předložek, porovnává jejich využití v rumunštině a češt i n ě a zkoumá možnosti jejich překladu z rumunštiny do češtiny. Za tímto účelem byly vybrány t ři druhy textů z ...
  • Reformace v Sedmihradsku a její ohlasy v rumunském prostředí 

   Plíšková, Dora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   Lutherská větev reformace do Sedmihradska pronikala v šestnáctém století prostřednictvím saského obyvatelstva, kalvínská prostřednictím maďarského. V roce 1566 bylo v Sedmihradsku založeno tzv. rumunské kalvinistické ...
  • Romové v rumunské literatuře. 

   Severýn, Adam (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 1. 2. 2007
   Postavy Romů se v rumunské literatuře vyskytují poměrně hojně a oproti jiným literaturám jsou nazírány často ze zajímavých úhlů (např. Rom Răzvan na knížecím stolci, obraz "dobrého Cikána" v literatuře bojující proti ...
  • Rumunská divadelní tvorba po roce 1989 

   Fiedlerová, Elisabeta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 9. 2. 2012
   Tématem této diplomové práce je rumunská dramatická tvorba, která vznikla po roce 1989. Pro nastínění současné situace jsem si vybrala patnáct stále ještě tvořících dramatiků: Liu Bugnar, Ştefana Caramana, Gianinu Cărbunariu, ...
  • Rumunská dramatická tvorba 60. a 70. let 20. století 

   Mendlová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Tématem této diplomové práce je rumunská dramatická tvorba v 60. a 70. letech xx. století. Pro svou práci jsem si zvolila čtyři dramatiky: lona Baie~a, Teodora Mazila, Dumitra Rada Popesca a Marina Soresca. Autoři se v ...
  • Tvůrčí dráha Petra Popesca v kontextu rumunské poválečné literatury 

   Horáková, Jarmila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Během komunistického režimu v Rumunsku byly na literaturu a její autory kladeny normativní požadavky, které výrazně omezovaly tvůrčí svobodu. Spisovatelé se však snažili různými způsoby vymanit z prosazovaného socialistického ...
  • Vězeňská literatura v Rumunsku (1944-1989) 

   Rokoská, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
   Záměrem této práce Je přiblížit a charakterizovat rumunskou literaturu zaznamenávající existenci komunistických detenčních zařízení v Rumunsku v letech 1944 až 1989 a posílit zájem o toto téma. Po druhé světové válce se ...
  • Vývoj kultu osobnosti v Rumunsku po druhé světové válce 

   Amelian, Andrej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   Cílem bakalářské práce je popsat vznik a vývoj fenoménu kultu osobnosti v poválečných dějinách Rumunska, a to od vyhlášení Rumunské lidové republiky v roce 1947 po pád komunistického režimu v roce 1989. Autor práce se ...
  • Vývoj kultu osobnosti v Rumunsku po druhé světové válce 

   Amelian, Andrej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Cílem bakalářské práce je popsat vznik a vývoj fenoménu kultu osobnosti v poválečných dějinách Rumunska, a to od vyhlášení Rumunské lidové republiky v roce 1947 po pád komunistického režimu v roce 1989. Autor práce se ...
  • Židovská identita v zrcadle rumunské meziválečné literatury 

   Růžičková, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 30. 1. 2009
   Plně pochopit a vyhodnotit přínos židovských spisovatelů meziválečného období a období holocaustu pro rumunskou literaturu je úkol nelehký. Tito tvůrci se však jednoznačně zapsali nejen do dějin rumunského písemnictví, ale ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV